Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7303 - Stavební fyzika - Teplo

Zobrazit obsah třídy 73

ČSN EN ISO 9488 (730300)
Solární energie - Slovník
Katalogové číslo: 515416 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9488

ČSN EN 12975 (730301)
Solární kolektory - Obecné požadavky
Katalogové číslo: 518432 Cena: 340 Kč
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12975

ČSN EN 12976-1 (730302)
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 516243 Cena: 350 Kč
Vydána: 2022-12-01 Účinnost: 2023-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12976-1

ČSN EN 12976-2 (730302)
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 511785 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12976-2

TNI 73 0302 (730302)
Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup
Katalogové číslo: 95594 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI 73 0302

ČSN EN ISO 52022-1 (730303)
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením
Katalogové číslo: 515059 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 52022-1

ČSN EN ISO 52022-3 (730303)
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 3: Podrobná metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením
Katalogové číslo: 503679 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 52022-3

TNI CEN ISO/TR 52022-2 (730303)
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění
Katalogové číslo: 504656 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN ISO/TR 52022-2

ČSN EN ISO 9806 (730304)
Solární energie - Solární tepelné kolektory - Zkušební metody
Katalogové číslo: 504363 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9806

ČSN EN 12977-1 (730305)
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 1: Obecné požadavky na solární ohřívače vody a kombinované soustavy
Katalogové číslo: 505393 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12977-1

ČSN EN 12977-2 (730305)
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 2: Zkušební metody pro solární ohřívače vody a kombinované soustavy
Katalogové číslo: 505392 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12977-2

ČSN EN 12977-3 (730305)
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody
Katalogové číslo: 505391 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12977-3

ČSN EN 12977-4 (730305)
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 4: Metody zkoušení parametrů solárních kombinovaných zásobníků
Katalogové číslo: 505394 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12977-4

ČSN EN 12977-5 (730305)
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení
Katalogové číslo: 505390 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12977-5

ČSN EN ISO 22975-1 (730306)
Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 1: Vakuové trubky - Trvanlivost a vlastnosti
Katalogové číslo: 501580 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22975-1

ČSN EN ISO 22975-2 (730306)
Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 2: Tepelné trubice pro solární tepelné aplikace - Trvanlivost a vlastnosti
Katalogové číslo: 501581 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22975-2

ČSN EN ISO 22975-3 (730306)
Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 3: Trvanlivost povrchu absorbéru
Katalogové číslo: 96519 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22975-3

ČSN EN ISO 12569 (730311)
Tepelné vlastnosti budov a materiálů - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu
Katalogové číslo: 505387 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12569

ČSN EN ISO 15758 (730312)
Tepelně-vlhkostní chování zařízení budov a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolace potrubí pro vedení chladu
Katalogové číslo: 96080 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15758

ČSN EN ISO 13787 (730313)
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti
Katalogové číslo: 68800 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-12-01 Účinnost: 2004-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13787

ČSN EN ISO 15148 (730314)
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení nasákavosti částečným ponořením
Katalogové číslo: 69200 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-02-01 Účinnost: 2004-03-01
Změny a opravy: A1 2.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15148

ČSN EN ISO 15927-1 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 1: Měsíční a roční průměry jednotlivých meteorologických prvků
Katalogové číslo: 70784 Cena: 340 Kč
Vydána: 2004-07-01 Účinnost: 2004-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15927-1

ČSN EN ISO 15927-2 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 2: Hodinová data pro návrhovou tepelnou zátěž
Katalogové číslo: 84394 Cena: 190 Kč
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15927-2

ČSN EN ISO 15927-3 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek
Katalogové číslo: 85015 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-02-01 Účinnost: 2010-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15927-3

ČSN EN ISO 15927-4 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení
Katalogové číslo: 87603 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-02-01 Účinnost: 2011-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15927-4

ČSN EN ISO 15927-5 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor
Katalogové číslo: 73688 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
Změny a opravy: A1 6.12t, Oprava 1 10.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15927-5

ČSN EN ISO 15927-6 (730315)
Tepelně-vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Kumulované teplotní rozdíly (denostupně)
Katalogové číslo: 92269 Cena: 440 Kč
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15927-6

ČSN EN 12412-2 (730316)
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Rámy
Katalogové číslo: 70162 Cena: 440 Kč
Vydána: 2004-05-01 Účinnost: 2004-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12412-2

ČSN EN 12412-4 (730316)
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 4: Roletové skříně
Katalogové číslo: 70163 Cena: 440 Kč
Vydána: 2004-05-01 Účinnost: 2004-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12412-4

ČSN EN ISO 52017-1 (730318)
Energetická náročnost budov - Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty - Část 1: Obecné postupy výpočtu
Katalogové číslo: 515060 Cena: 350 Kč
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 52017-1

ČSN EN ISO 12631 (730321)
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla
Katalogové číslo: 507788 Cena: 550 Kč
Vydána: 2019-08-01 Účinnost: 2019-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12631

ČSN EN 15026 (730322)
Teplotněvlhkostní chování stavebních součástí a prvků - Hodnocení šíření vlhkosti pomocí numerické simulace
Katalogové číslo: 518204 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15026

ČSN EN ISO 52003-1 (730324)
Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, hodnocení a průkazy - Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti
Katalogové číslo: 515062 Cena: 440 Kč
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 52003-1

TNI CEN ISO/TR 52003-2 (730324)
Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, hodnocení a průkazy - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52003-1
Katalogové číslo: 514748 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN ISO/TR 52003-2

ČSN CEN/TR 15193-2 (730327)
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15193-1, modul M9
Katalogové číslo: 502559 Cena: 1 390 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CEN/TR 15193-2

ČSN EN 15193-1 +A1 (730327)
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace, Modul M9
Katalogové číslo: 513061 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2021-11-01 Účinnost: 2021-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15193-1 +A1

TNI 73 0327 (730327)
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení
Katalogové číslo: 89349 Cena: 550 Kč
Vydána: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI 73 0327

ČSN EN ISO 23993 (730328)
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti
Katalogové číslo: 88269 Cena: 350 Kč
Vydána: 2011-06-01 Účinnost: 2011-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23993

TNI 73 0329 (730329)
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy
Katalogové číslo: 86754 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI 73 0329

TNI 73 0330 (730330)
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy
Katalogové číslo: 86753 Cena: 350 Kč
Vydána: 2010-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI 73 0330

ČSN 73 0331-1 (730331)
Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data
Katalogové číslo: 511032 Cena: 590 Kč
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0331-1

ČSN P CEN/TS 16628 (730332)
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB
Katalogové číslo: 97437 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-11-01 Účinnost: 2016-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16628

ČSN P CEN/TS 16629 (730333)
Energetická náročnost budov - Podrobná technická pravidla pro soubor norem ENB
Katalogové číslo: 97438 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-11-01 Účinnost: 2016-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16629

ČSN EN ISO 52000-1 (730334)
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 1: Obecný rámec a postupy
Katalogové číslo: 506178 Cena: 945 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 1.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 52000-1

TNI CEN ISO/TR 52000-2 (730334)
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1
Katalogové číslo: 504412 Cena: 1 390 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN ISO/TR 52000-2

ČSN EN ISO 52010-1 (730335)
Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty
Katalogové číslo: 515061 Cena: 440 Kč
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 52010-1

TNI CEN ISO/TR 52010-2 (730335)
Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52010-1
Katalogové číslo: 505217 Cena: 440 Kč
Vydána: 2018-07-01 Účinnost: 2018-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN ISO/TR 52010-2

ČSN EN ISO 52016-1 (730336)
Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 1: Výpočtové postupy
Katalogové číslo: 508210 Cena: 1 530 Kč
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 1.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 52016-1

TNI CEN ISO/TR 52016-2 (730336)
Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52016-1 a ISO 52017-1
Katalogové číslo: 508947 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN ISO/TR 52016-2

ČSN EN ISO 52018-1 (730337)
Energetická náročnost budov - Indikátory pro požadavky na dílčí ENB vztahující se k bilanci tepelné energie a vlastnostem konstrukcí - Část 1: Přehled možností
Katalogové číslo: 515324 Cena: 550 Kč
Vydána: 2022-07-01 Účinnost: 2022-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 52018-1

TNI CEN ISO/TR 52018-2 (730337)
Energetická náročnost budov - Indikátory pro požadavky na dílčí ENB vztahující se k bilanci tepelné energie a vlastnostem konstrukcí - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52018-1
Katalogové číslo: 514749 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN ISO/TR 52018-2

ČSN EN ISO 6781-3 (730340)
Provedení budov - Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod - Část 3: Kvalifikace operátorů zařízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv
Katalogové číslo: 504671 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6781-3

ČSN EN 16012 +A1 (730341)
Tepelné izolace budov - Reflexní izolační výrobky - Stanovení deklarovaných tepelných vlastností
Katalogové číslo: 97687 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16012 +A1

TNI 73 0351 (730351)
Energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly - Zjednodušený výpočtový postup
Katalogové číslo: 95595 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI 73 0351

ČSN ISO 10916 (730355)
Výpočet vlivu využití denního světla na potřebnou čistou a konečnou energii pro osvětlení
Katalogové číslo: 504262 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10916

ČSN P CEN/TS 15548-1 (730361)
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení tepelného odporu metodou chráněné topné desky - Část 1: Měření při zvýšených teplotách od 100 °C do 850 °C
Katalogové číslo: 96460 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15548-1