Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7304 - Geodetické práce

Zobrazit obsah třídy 73

ČSN 73 0401 (730401)
Názvosloví v geodézii a kartografii
Katalogové číslo: 31028 Cena: 770 Kč
Vydána: 1989-07-28 Účinnost: 1990-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0401

ČSN 73 0402 (730402)
Značky veličin v geodézii a kartografii
Katalogové číslo: 86654 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-10-01 Účinnost: 2010-11-01
Změny a opravy: Z1 6.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0402

ČSN 73 0405 (730405)
Měření posunů stavebních objektů
Katalogové číslo: 50572 Cena: 190 Kč
Vydána: 1997-12-01 Účinnost: 1998-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0405

ČSN ISO 4463-1 (730411)
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky
Katalogové číslo: 55737 Cena: 350 Kč
Vydána: 1999-06-01 Účinnost: 1999-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4463-1

ČSN ISO 4463-2 (730411)
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické značky
Katalogové číslo: 55736 Cena: 440 Kč
Vydána: 1999-06-01 Účinnost: 1999-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4463-2

ČSN ISO 4463-3 (730411)
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb
Katalogové číslo: 55735 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-06-01 Účinnost: 1999-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4463-3

ČSN 73 0415 (730415)
Geodetické body
Katalogové číslo: 86653 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-10-01 Účinnost: 2010-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0415

ČSN 73 0420-1 (730420)
Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky
Katalogové číslo: 64923 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-07-01 Účinnost: 2002-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0420-1

ČSN 73 0420-2 (730420)
Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky
Katalogové číslo: 64948 Cena: 350 Kč
Vydána: 2002-07-01 Účinnost: 2002-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0420-2