Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7305 - Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)

Zobrazit obsah třídy 73

ČSN ISO 10534-1 (730501)
Akustika - Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impedančních trubicích - Část 1: Metoda poměru stojaté vlny
Katalogové číslo: 54724 Cena: 340 Kč
Vydána: 1999-01-01 Účinnost: 1999-02-01
Změny a opravy: Z1 9.01t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10534-1

ČSN ISO 10534-2 (730501)
Akustika - Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impedančních trubicích - Část 2: Metoda přenosové funkce
Katalogové číslo: 58530 Cena: 340 Kč
Vydána: 2000-04-01 Účinnost: 2000-05-01
Změny a opravy: Z1 9.01t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10534-2

ČSN EN ISO 9053-1 (730502)
Akustika - Určení odporu proti proudění vzduchu - Část 1: Metoda statického proudění vzduchu
Katalogové číslo: 510643 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9053-1

ČSN EN ISO 9053-2 (730502)
Akustika - Určení odporu proti proudění vzduchu - Část 2: Alternativní metoda proudění vzduchu
Katalogové číslo: 511783 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9053-2

ČSN EN ISO 2603 (730503)
Simultánní tlumočení - Stálé kabiny - Požadavky
Katalogové číslo: 502257 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2603

ČSN EN ISO 4043 (730504)
Simultánní tlumočení - Mobilní kabiny - Požadavky
Katalogové číslo: 502256 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4043

ČSN ISO 9052-1 (730505)
Akustika. Stanovení dynamické tuhosti. Část 1: Materiály pro izolaci plovoucích podlah v bytových objektech
Katalogové číslo: 32047 Cena: 125 Kč
Vydána: 1993-01-01 Účinnost: 1993-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 9052-1

ČSN EN ISO 20109 (730506)
Simultánní tlumočení - Vybavení - Požadavky
Katalogové číslo: 502258 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20109

ČSN EN ISO 20108 (730507)
Simultánní tlumočení - Kvalita a přenos zvukových a obrazových vstupů - Požadavky
Katalogové číslo: 504548 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20108

ČSN EN ISO 24019 (730508)
Platformy pro simultánní tlumočení - Požadavky a doporučení
Katalogové číslo: 516529 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 11.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 24019

ČSN EN ISO 15186-1 (730509)
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 1: Laboratorní měření
Katalogové číslo: 71040 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-09-01 Účinnost: 2004-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15186-1

ČSN EN ISO 15186-2 (730509)
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 2: Měření v budovách
Katalogové číslo: 87069 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15186-2

ČSN EN ISO 15186-3 (730509)
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 3: Laboratorní měření na nízkých kmitočtech
Katalogové číslo: 87067 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15186-3

ČSN EN ISO 10140-1 (730511)
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky
Katalogové číslo: 514549 Cena: 550 Kč
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10140-1

ČSN EN ISO 10140-2 (730511)
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti
Katalogové číslo: 514592 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10140-2

ČSN EN ISO 10140-3 (730511)
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti
Katalogové číslo: 514811 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10140-3

ČSN EN ISO 10140-4 (730511)
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 4: Měřicí postupy a požadavky
Katalogové číslo: 515372 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-08-01 Účinnost: 2022-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10140-4

ČSN EN ISO 10140-5 (730511)
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení
Katalogové číslo: 515884 Cena: 440 Kč
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10140-5

ČSN EN ISO 12999-1 (730511)
Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace
Katalogové číslo: 512698 Cena: 340 Kč
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12999-1

ČSN EN ISO 12999-2 (730511)
Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 2: Zvuková pohltivost
Katalogové číslo: 512279 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12999-2

ČSN EN ISO 140-18 (730511)
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 18: Laboratorní měření zvuku vyvolaného deštěm dopadajícím na stavební konstrukce
Katalogové číslo: 77934 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-07-01 Účinnost: 2007-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 140-18

ČSN EN ISO 16283-1 (730511)
Akustika - Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost
Katalogové číslo: 95655 Cena: 440 Kč
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.18t, A1 6.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16283-1

ČSN EN ISO 16283-2 (730511)
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 2: Kročejová neprůzvučnost
Katalogové číslo: 512287 Cena: 550 Kč
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16283-2

ČSN EN ISO 16283-3 (730511)
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 3: Zvuková izolace obvodových plášťů
Katalogové číslo: 501642 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-03-01 Účinnost: 2017-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16283-3

ČSN EN 12354-5 (730512)
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov
Katalogové číslo: 518016 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12354-5

ČSN EN 12354-6 (730512)
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 6: Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech
Katalogové číslo: 70592 Cena: 340 Kč
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12354-6

ČSN EN ISO 12354-1 (730512)
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi
Katalogové číslo: 505647 Cena: 590 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12354-1

ČSN EN ISO 12354-2 (730512)
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi
Katalogové číslo: 505646 Cena: 550 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12354-2

ČSN EN ISO 12354-3 (730512)
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku
Katalogové číslo: 505645 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12354-3

ČSN EN ISO 12354-4 (730512)
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 4: Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru
Katalogové číslo: 505644 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12354-4

ČSN EN ISO 10848-1 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument
Katalogové číslo: 506482 Cena: 440 Kč
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10848-1

ČSN EN ISO 10848-2 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku
Katalogové číslo: 506483 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10848-2

ČSN EN ISO 10848-3 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku
Katalogové číslo: 506484 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10848-3

ČSN EN ISO 10848-4 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A
Katalogové číslo: 506485 Cena: 190 Kč
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10848-4

ČSN EN ISO 10848-5 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 5: Vyzařovací účinnosti stavebních prvků
Katalogové číslo: 513828 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10848-5

ČSN EN 16703 (730514)
Akustika - Zkušební předpis pro sádrokartonové stěny s ocelovými profily - Vzduchová neprůzvučnost
Katalogové číslo: 500917 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16703

ČSN EN ISO 18233 (730524)
Akustika - Aplikace nových akustických metod měření stavebních konstrukcí, v budovách a v místnostech
Katalogové číslo: 76502 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18233

ČSN 73 0525 (730525)
Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady
Katalogové číslo: 51985 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-02-01 Účinnost: 1998-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0525

ČSN 73 0526 (730526)
Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Studia a místnosti pro snímání, zpracování a kontrolu zvuku
Katalogové číslo: 51986 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-02-01 Účinnost: 1998-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0526

ČSN 73 0527 (730527)
Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely
Katalogové číslo: 517514 Cena: 340 Kč
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0527

ČSN EN ISO 11654 (730528)
Akustika - Absorbéry zvuku používané v budovách - Hodnocení zvukové pohltivosti
Katalogové číslo: 54621 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11654

ČSN EN ISO 11821 (730529)
Akustika - Měření útlumu zvuku in situ přemístitelné clony
Katalogové číslo: 55123 Cena: 230 Kč
Vydána: 1999-02-01 Účinnost: 1999-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11821

ČSN EN 16487 (730530)
Akustika - Zkušební předpis pro zavěšené stropní podhledy - Zvuková pohltivost
Katalogové číslo: 97132 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16487

ČSN EN ISO 717-1 (730531)
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost
Katalogové číslo: 513204 Cena: 440 Kč
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 717-1

ČSN EN ISO 717-2 (730531)
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost
Katalogové číslo: 513373 Cena: 340 Kč
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 717-2

ČSN 73 0532 (730532)
Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků - Požadavky
Katalogové číslo: 511127 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-12-01 Účinnost: 2021-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0532

ČSN ISO 17497-1 (730533)
Akustika - Rozptyl zvuku povrchy - Část 1: Měření činitele rozptylovosti pro všesměrový dopad zvuku v dozvukové místnosti
Katalogové číslo: 76555 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 17497-1

ČSN ISO 17497-2 (730533)
Akustika - Rozptylové vlastnosti povrchů - Část 2: Měření činitele směrové difuze ve volném poli
Katalogové číslo: 92985 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 17497-2

ČSN EN ISO 3382-1 (730534)
Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 1: Prostory pro přednes hudby a řeči
Katalogové číslo: 84614 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3382-1

ČSN EN ISO 3382-2 (730534)
Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 2: Doba dozvuku v běžných prostorech
Katalogové číslo: 82790 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.09t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3382-2

ČSN EN ISO 3382-3 (730534)
Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 3: Otevřené kanceláře
Katalogové číslo: 516084 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3382-3

ČSN EN ISO 354 (730535)
Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti
Katalogové číslo: 68915 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 354

ČSN EN ISO 3822-1 (730536)
Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 1: Metody měření
Katalogové číslo: 59912 Cena: 340 Kč
Vydána: 2000-09-01 Účinnost: 2000-10-01
Změny a opravy: A1 9.09t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3822-1

ČSN EN ISO 3822-2 (730536)
Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 2: Montáž a provozní podmínky výtokových ventilů a mísicích baterií
Katalogové číslo: 20242 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-10-01 Účinnost: 1996-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.98t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3822-2

ČSN EN ISO 3822-3 (730536)
Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení používaných v instalacích pro zásobování vodou - Část 3: Montážní a provozní podmínky průtokových armatur a zařízení
Katalogové číslo: 505655 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3822-3

ČSN EN ISO 3822-4 (730536)
Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 4: Montáž a provozní podmínky speciálních armatur
Katalogové číslo: 53302 Cena: 340 Kč
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3822-4

ČSN EN 14366-1 (730537)
Laboratorní měření hluku šířeného vzduchem a konstrukcí z provozních zařízení - Část 1: Aplikační pravidla pro instalace odpadních vod
Katalogové číslo: 518206 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14366-1

ČSN EN 16205 (730538)
Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah
Katalogové číslo: 512092 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16205

ČSN EN ISO 16251-1 (730539)
Akustika - Laboratorní měření snížení přenosu kročejového hluku podlahovinami na malém stropním modelu - Část 1: Těžký kompaktní strop
Katalogové číslo: 96209 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-02-01 Účinnost: 2015-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16251-1

ČSN 73 0540-1 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie
Katalogové číslo: 72308 Cena: 570 Kč
Vydána: 2005-06-01 Účinnost: 2005-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0540-1

ČSN 73 0540-2 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
Katalogové číslo: 89012 Cena: 550 Kč
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
Změny a opravy: Z1 4.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0540-2

ČSN 73 0540-3 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin
Katalogové číslo: 72612 Cena: 770 Kč
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0540-3

ČSN 73 0540-4 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody
Katalogové číslo: 72542 Cena: 550 Kč
Vydána: 2005-06-01 Účinnost: 2005-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0540-4

ČSN EN ISO 16032 (730540)
Akustika - Měření hladiny akustického tlaku technických zařízení v budovách - Technická metoda
Katalogové číslo: 72476 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16032

ČSN EN ISO 10052 (730541)
Akustika - Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hluku technických zařízení in situ - Zjednodušená metoda
Katalogové číslo: 515371 Cena: 350 Kč
Vydána: 2022-08-01 Účinnost: 2022-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10052

ČSN 73 0542 (730542)
Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov
Katalogové číslo: 17759 Cena: 230 Kč
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0542

ČSN 73 0543-1 (730543)
Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana
Katalogové číslo: 52186 Cena: 350 Kč
Vydána: 1998-06-01 Účinnost: 1998-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0543-1

ČSN 73 0543-2 (730543)
Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 2: Větrání a vytápění
Katalogové číslo: 26103 Cena: 350 Kč
Vydána: 1998-01-01 Účinnost: 1998-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0543-2

ČSN EN ISO 13788 (730544)
Tepelně-vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody
Katalogové číslo: 507728 Cena: 440 Kč
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13788

ČSN EN 1934 (730545)
Tepelné chování budov - Stanovení tepelného odporu metodou teplé skříně při použití měřiče tepelného toku - Zdivo
Katalogové číslo: 55534 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 1999-05-01 Účinnost: 1999-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1934

ČSN 73 0546 (730546)
Zkoušení tepelných mostů stavebních dílců a částí konstrukcí
Katalogové číslo: 5537 Cena: 125 Kč
Vydána: 1973-06-12 Účinnost: 1975-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0546

ČSN EN ISO 12572 (730547)
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlastností prostupu vodní páry - Misková metoda
Katalogové číslo: 506284 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12572

ČSN 73 0548 (730548)
Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů
Katalogové číslo: 32626 Cena: 350 Kč
Vydána: 1985-01-11 Účinnost: 1986-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0548

ČSN EN 12865 (730549)
Tepelně vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků - Stanovení odolnosti vnějších stěnových systémů proti hnanému dešti při tlakových rázech vzduchu
Katalogové číslo: 64029 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-02-01 Účinnost: 2002-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12865

ČSN 73 0550 (730550)
Stanovení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov. Měření a kontrola tepelných ztrát budov
Katalogové číslo: 16793 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-12-01 Účinnost: 1995-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0550

ČSN EN ISO 10211 (730551)
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty
Katalogové číslo: 510855 Cena: 550 Kč
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10211

ČSN EN ISO 9251 (730552)
Tepelná izolace - Podmínky šíření tepla a vlastnosti materiálů - Slovník
Katalogové číslo: 26202 Cena: 125 Kč
Vydána: 1997-11-01 Účinnost: 1997-12-01
Změny a opravy: UR 12.97, opr. 2.98 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9251

ČSN EN ISO 7345 (730553)
Tepelné chování budov a stavebních dílců - Fyzikální veličiny a definice
Katalogové číslo: 507789 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-08-01 Účinnost: 2019-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7345

ČSN EN ISO 9346 (730554)
Tepelně vlhkostní chování budov a stavebních materiálů - Fyzikální veličiny pro přenos hmoty - Slovník
Katalogové číslo: 82316 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9346

ČSN EN ISO 9288 (730555)
Tepelná izolace - Šíření tepla sáláním - Slovník
Katalogové číslo: 517522 Cena: 340 Kč
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9288

ČSN EN ISO 8497 (730556)
Tepelná izolace - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu tepelné izolace pro kruhové potrubí
Katalogové číslo: 52011 Cena: 340 Kč
Vydána: 1998-07-01 Účinnost: 1998-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8497

ČSN EN ISO 8990 (730557)
Tepelná izolace - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu - Kalibrovaná a chráněná teplá skříň
Katalogové číslo: 52009 Cena: 340 Kč
Vydána: 1998-08-01 Účinnost: 1998-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8990

ČSN EN ISO 6946 (730558)
Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtové metody
Katalogové číslo: 510854 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6946

ČSN EN ISO 13370 (730559)
Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody
Katalogové číslo: 508211 Cena: 550 Kč
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13370

ČSN EN ISO 6781-1 (730560)
Chování budov - Detekce nepravidelností tepla, vzduchu a vlhkosti v budovách infračervenými metodami - Část 1: Obecné postupy
Katalogové číslo: 518205 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6781-1

ČSN EN ISO 14683 (730561)
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty
Katalogové číslo: 503650 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14683

ČSN EN 1946-1 (730562)
Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 1: Společná ustanovení
Katalogové číslo: 58220 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2000-02-01 Účinnost: 2000-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1946-1

ČSN EN 1946-2 (730562)
Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 2: Měření metodou chráněné teplé desky
Katalogové číslo: 58219 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2000-02-01 Účinnost: 2000-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1946-2

ČSN EN 1946-3 (730562)
Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 3: Metoda měřidla tepelného toku
Katalogové číslo: 58218 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2000-02-01 Účinnost: 2000-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1946-3

ČSN EN 1946-4 (730562)
Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 4: Měření metodou teplé skříně
Katalogové číslo: 61386 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2001-03-01 Účinnost: 2001-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1946-4

ČSN EN 1946-5 (730562)
Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 5: Měření metodou trubky
Katalogové číslo: 61387 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2001-03-01 Účinnost: 2001-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1946-5

ČSN EN ISO 13786 (730563)
Tepelné chování stavebních dílců - Dynamické tepelné charakteristiky - Výpočtové metody
Katalogové číslo: 503688 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13786

ČSN EN ISO 13789 (730565)
Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda
Katalogové číslo: 507363 Cena: 350 Kč
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13789

ČSN EN 13009 (730566)
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení součinitele vlhkostní roztažnosti
Katalogové číslo: 61407 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-05-01 Účinnost: 2001-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13009

ČSN EN ISO 10077-1 (730567)
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Obecně
Katalogové číslo: 507732 Cena: 440 Kč
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10077-1

ČSN EN ISO 10077-2 (730567)
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy
Katalogové číslo: 507731 Cena: 590 Kč
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10077-2

ČSN EN 12664 (730568)
Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Suché a vlhké výrobky o středním a nízkém tepelném odporu
Katalogové číslo: 62476 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2001-08-01 Účinnost: 2001-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12664

ČSN EN 12667 (730569)
Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Výrobky o vysokém a středním tepelném odporu
Katalogové číslo: 62483 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2001-08-01 Účinnost: 2001-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12667

ČSN EN 12939 (730571)
Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Výrobky s velkou tloušťkou o vysokém a středním tepelném odporu
Katalogové číslo: 62485 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2001-08-01 Účinnost: 2001-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12939

ČSN EN 12114 (730572)
Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti stavebních dílců a prvků - Laboratorní zkušební metoda
Katalogové číslo: 61814 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-08-01 Účinnost: 2001-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12114

ČSN EN ISO 12570 (730573)
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě
Katalogové číslo: 62355 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-09-01 Účinnost: 2001-10-01
Změny a opravy: A1 1.14t, A2 10.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12570

ČSN EN ISO 10456 (730574)
Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot
Katalogové číslo: 82583 Cena: 350 Kč
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
Změny a opravy: Oprava 1 3.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10456

ČSN EN ISO 12571 (730575)
Tepelně-vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a výrobků - Stanovení hydroskopických sorpčních vlastností
Katalogové číslo: 515000 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12571

ČSN EN ISO 9972 (730577)
Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda
Katalogové číslo: 503907 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9972

ČSN EN ISO 13793 (730578)
Tepelné chování budov - Tepelnětechnický návrh základů pro zabránění pohybům způsobených mrazem
Katalogové číslo: 62590 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2001-09-01 Účinnost: 2001-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13793

ČSN EN ISO 12567-1 (730579)
Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 1: Celková konstrukce oken a dveří
Katalogové číslo: 87516 Cena: 550 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12567-1

ČSN EN ISO 12567-2 (730579)
Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Střešní okna a ostatní přečnívající okna
Katalogové číslo: 76082 Cena: 340 Kč
Vydána: 2006-06-01 Účinnost: 2006-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12567-2

ČSN 73 0580-1 (730580)
Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky
Katalogové číslo: 78618 Cena: 340 Kč
Vydána: 2007-06-01 Účinnost: 2007-07-01
Změny a opravy: Z1 1.11t, Z2 3.17t, Z3 8.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0580-1

ČSN 73 0580-2 (730580)
Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov
Katalogové číslo: 78633 Cena: 65 Kč
Vydána: 2007-06-01 Účinnost: 2007-07-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.14t, Z1 8.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0580-2

ČSN 73 0580-3 (730580)
Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol
Katalogové číslo: 16441 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-09-01 Účinnost: 1994-10-01
Změny a opravy: Z1 12.96t, Z2 10.99t, Z3 8.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0580-3

ČSN 73 0580-4 (730580)
Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov
Katalogové číslo: 16470 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-09-01 Účinnost: 1994-10-01
Změny a opravy: Z1 12.96t, Z2 10.99t, Z3 8.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 0580-4

ČSN EN 17037 +A1 (730582)
Denní osvětlení budov
Katalogové číslo: 517961 Cena: 550 Kč
Vydána: 2023-10-01 Účinnost: 2023-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17037 +A1

TNI CEN/TR 16961 (730589)
Deklarace nejistot v protokolech o zkoušce
Katalogové číslo: 506408 Cena: 125 Kč
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 16961

ČSN EN 15657 (730590)
Akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a staveb - Laboratorní měření zvuku šířeného konstrukcí z technických zařízení budov pro všechny podmínky instalací
Katalogové číslo: 503780 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15657