Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7310 - Zakládání staveb, navrhování

Zobrazit obsah třídy 73

ČSN EN 1997-1 (731000)
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla
Katalogové číslo: 76531 Cena: 945 Kč
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.09t, A1 6.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1997-1

ČSN EN 1997-1 NA ed. A (731000)
National Annex - Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules (Tato národní příloha je anglickou verzí národní přílohy k EN 1997-1:2004, která je součástí ČSN EN 1997-1:2006)
Katalogové číslo: 78274 Cena: 125 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-04-01 Účinnost: 2007-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1997-1 NA ed. A

ČSN EN 1997-2 (731000)
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy
Katalogové číslo: 80611 Cena: 1 100 Kč
Vydána: 2008-03-01 Účinnost: 2008-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.10t, Oprava 2 8.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1997-2

ČSN 73 1004 (731004)
Navrhování základových konstrukcí - Stanovení požadavků pro výpočetní metody
Katalogové číslo: 510143 Cena: 570 Kč
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 1004

ČSN P 73 1005 (731005)
Inženýrskogeologický průzkum
Katalogové číslo: 500889 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-11-01 Účinnost: 2016-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P 73 1005

ČSN EN 1536 +A1 (731031)
Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty
Katalogové číslo: 501264 Cena: 590 Kč
Vydána: 2016-12-01 Účinnost: 2017-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1536 +A1

ČSN EN 12699 (731032)
Provádění speciálních geotechnických prací - Ražené piloty
Katalogové číslo: 99582 Cena: 570 Kč
Vydána: 2016-04-01 Účinnost: 2016-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12699

ČSN EN 14199 (731033)
Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty
Katalogové číslo: 99583 Cena: 550 Kč
Vydána: 2016-04-01 Účinnost: 2016-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14199

ČSN EN 12063 (731041)
Provádění speciálních geotechnických prací - Štětové stěny
Katalogové číslo: 58341 Cena: 590 Kč
Vydána: 2000-03-01 Účinnost: 2000-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12063

ČSN EN 14475 (731045)
Provádění speciálních geotechnických prací - Vyztužené zemní konstrukce
Katalogové číslo: 75602 Cena: 550 Kč
Vydána: 2006-05-01 Účinnost: 2006-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14475

ČSN EN 1537 (731051)
Provádění speciálních geotechnických prací - Horninové kotvy
Katalogové číslo: 94422 Cena: 440 Kč
Vydána: 2014-02-01 Účinnost: 2014-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1537

ČSN EN 14490 (731055)
Provádění speciálních geotechnických prací - Hřebíkování zemin
Katalogové číslo: 86829 Cena: 570 Kč
Vydána: 2010-10-01 Účinnost: 2010-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14490

ČSN EN 1538 +A1 (731061)
Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny
Katalogové číslo: 501203 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-12-01 Účinnost: 2017-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1538 +A1

ČSN EN 12715 (731071)
Provádění speciálních geotechnických prací - Injektáže
Katalogové číslo: 511727 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12715

ČSN EN 12716 (731072)
Provádění speciálních geotechnických prací - Trysková injektáž
Katalogové číslo: 510144 Cena: 350 Kč
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12716

ČSN EN 14679 (731075)
Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zlepšování zemin
Katalogové číslo: 76587 Cena: 550 Kč
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14679

ČSN EN 14731 (731078)
Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zhutňování zemin vibrováním
Katalogové číslo: 75379 Cena: 340 Kč
Vydána: 2006-04-01 Účinnost: 2006-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14731

ČSN EN 15237 (731081)
Provádění speciálních geotechnických prací - Svislé drény
Katalogové číslo: 79103 Cena: 570 Kč
Vydána: 2007-08-01 Účinnost: 2007-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15237