Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7311 - Zděné konstrukce, navrhování

Zobrazit obsah třídy 73

ČSN EN 1996-1-1 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
Katalogové číslo: 515412 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1996-1-1

ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
Katalogové číslo: 94229 Cena: 770 Kč
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
Změny a opravy: Z1 11.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1996-1-1 +A1

ČSN EN 1996-1-1 +A1 NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
Katalogové číslo: 94995 Cena: 125 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
Změny a opravy: Z1 11.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1996-1-1 +A1 NA ed. A

ČSN EN 1996-1-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Katalogové číslo: 75170 Cena: 590 Kč
Vydána: 2006-08-01 Účinnost: 2006-09-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.11t, Z1 12.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1996-1-2

ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Katalogové číslo: 94372 Cena: 590 Kč
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1996-1-2 ed. 2

ČSN EN 1996-1-2 NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Katalogové číslo: 95356 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1996-1-2 NA ed. A

ČSN EN 1996-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva
Katalogové číslo: 77706 Cena: 350 Kč
Vydána: 2007-04-01 Účinnost: 2007-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.10t, Z1 11.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1996-2

ČSN EN 1996-2 NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry
Katalogové číslo: 89156 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1996-2 NA ed. A

ČSN EN 1996-3 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí
Katalogové číslo: 79841 Cena: 550 Kč
Vydána: 2007-11-01 Účinnost: 2007-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1996-3

ČSN EN 1996-3 NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures
Katalogové číslo: 89157 Cena: 125 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1996-3 NA ed. A

ČSN 73 1105 (731105)
Navrhování a provádění hurdiskových stropů
Katalogové číslo: 66611 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-04-01 Účinnost: 2003-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 1105