Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7312 - Betonové konstrukce, navrhování

Zobrazit obsah třídy 73

ČSN 73 1200 (731200)
Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác
Katalogové číslo: 5544 Cena: 770 Kč
Vydána: 1975-05-05 Účinnost: 1977-06-01
Změny a opravy: Za 12.87, Zb 3.90, Zc 4.91, Z4 5.94t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 1200

ČSN 73 1201 (731201)
Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb
Katalogové číslo: 86363 Cena: 570 Kč
Vydána: 2010-09-01 Účinnost: 2010-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 1201

ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Katalogové číslo: 76653 Cena: 1 530 Kč
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.09t, Z1 3.10t, Oprava 2 6.11t, Z2 7.11t, A1 11.15t, Z3 5.16t, Z4 11.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1992-1-1

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Katalogové číslo: 507748 Cena: 1 530 Kč
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1992-1-1 ed. 2

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A (731201)
Národní příloha - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Katalogové číslo: 511214 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A

ČSN EN 1992-1-2 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Katalogové číslo: 76681 Cena: 770 Kč
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.09t, A1 3.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1992-1-2

ČSN EN 1992-1-2 NA ed. A (731201)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Katalogové číslo: 97197 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1992-1-2 NA ed. A

ČSN EN 1992-3 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky
Katalogové číslo: 79273 Cena: 340 Kč
Vydána: 2007-11-01 Účinnost: 2007-12-01
Změny a opravy: Z1 3.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1992-3

ČSN EN 1992-3 NA ed. A (731201)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures
Katalogové číslo: 88279 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-07-01 Účinnost: 2011-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1992-3 NA ed. A

ČSN EN 1520 ed. 2 (731203)
Prefabrikované dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva vyztužené nosnou a nenosnou výztuží
Katalogové číslo: 88724 Cena: 770 Kč
Vydána: 2011-08-01 Účinnost: 2011-09-01
Změny a opravy: Z1 9.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1520 ed. 2

ČSN 73 1208 (731208)
Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů
Katalogové číslo: 86573 Cena: 350 Kč
Vydána: 2010-09-01 Účinnost: 2010-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 1208

ČSN EN 1992-4 (731220)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Navrhování kotvení do betonu
Katalogové číslo: 513430 Cena: 770 Kč
Vydána: 2021-11-01 Účinnost: 2021-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1992-4

ČSN EN 1992-4 NA ed. A (731220)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 4: Design of fastenings for use in concrete
Katalogové číslo: 517763 Cena: 65 Kč
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1992-4 NA ed. A

ČSN EN 12602 (731221)
Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu
Katalogové číslo: 501211 Cena: 1 270 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-12-01 Účinnost: 2017-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12602

TNI CEN/TR 17079 (731225)
Navrhování kotvení do betonu - Staticky neurčité nenosné systémy
Katalogové číslo: 507105 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 17079

TNI CEN/TR 17080 (731226)
Navrhování kotvení do betonu - Upevňovací lišty - Doplňující pravidla
Katalogové číslo: 507106 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 17080

TNI CEN/TR 17081 (731227)
Navrhování kotvení do betonu - Plastický návrh kotev s hlavou a dodatečně osazovaných kotev
Katalogové číslo: 507107 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 17081

ČSN 73 1289 (731289)
Terminologie v oboru pórobetonu
Katalogové číslo: 89342 Cena: 570 Kč
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 1289