Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7317 - Dřevěné konstrukce, navrhování

Zobrazit obsah třídy 73

ČSN EN 1995-1-1 (731701)
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Katalogové číslo: 77228 Cena: 770 Kč
Vydána: 2006-12-01 Účinnost: 2007-01-01
Změny a opravy: A1 5.09t, A2 5.15t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1995-1-1

ČSN EN 1995-1-1 NA ed. A (731701)
National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings
Katalogové číslo: 89162 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1995-1-1 NA ed. A

ČSN EN 1995-1-2 (731701)
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Katalogové číslo: 77230 Cena: 570 Kč
Vydána: 2006-12-01 Účinnost: 2007-01-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1995-1-2

ČSN EN 1995-1-2 NA ed. A (731701)
National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design
Katalogové číslo: 89163 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1995-1-2 NA ed. A

ČSN P CEN/TS 19103 (731701)
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Navrhování dřevobetonových kompozitních konstrukcí - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Katalogové číslo: 514072 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-02-01 Účinnost: 2022-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 19103

TNI prEN 1995-1-1 (731701)
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Katalogové číslo: 518439 Cena: 3 200 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI prEN 1995-1-1

TNI prEN 1995-1-2 (731701)
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Katalogové číslo: 518438 Cena: 1 390 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI prEN 1995-1-2

ČSN 73 1702 (731702)
Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Katalogové číslo: 79353 Cena: 1 270 Kč
Vydána: 2007-11-01 Účinnost: 2007-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 1702

ČSN EN 16481 (731703)
Dřevěná schodiště - Navrhování únosnosti - Metody výpočtu
Katalogové číslo: 97540 Cena: 550 Kč
Vydána: 2015-06-01 Účinnost: 2015-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16481

ČSN EN 14358 (731705)
Dřevěné konstrukce - Výpočet a ověřování charakteristických hodnot
Katalogové číslo: 500966 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14358

ČSN EN 1438 (731710)
Značky pro dřevo a výrobky na bázi dřeva
Katalogové číslo: 56612 Cena: 230 Kč
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1438

ČSN EN 338 (731711)
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti
Katalogové číslo: 500373 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 338

ČSN EN 384 +A2 (731712)
Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty
Katalogové číslo: 515541 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-08-01 Účinnost: 2022-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 384 +A2

ČSN EN 1912 (731713)
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd a dřevin
Katalogové číslo: 91344 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 3.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1912

ČSN EN 15497 (731714)
Konstrukční rostlé dřevo spojované zubovitým spojem - Požadavky na funkční vlastnosti a minimální výrobní požadavky
Katalogové číslo: 97130 Cena: 550 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15497

ČSN EN 1058 (731715)
Desky na bázi dřeva - Stanovení charakteristických 5% kvantilů a charakteristických průměrů
Katalogové číslo: 86071 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-06-01 Účinnost: 2010-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1058

ČSN EN 12369-1 (731717)
Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1: OSB, třískové a vláknité desky
Katalogové číslo: 62787 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-09-01 Účinnost: 2001-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12369-1

ČSN EN 12871 (731719)
Desky na bázi dřeva - Stanovení výkonnostních charakteristik pro nosné desky pro použití v podlahách, střechách a stěnách
Katalogové číslo: 93937 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12871

ČSN EN 16737 (731720)
Konstrukční dřevo - Vizuální pevnostní třídění tropického tvrdého dřeva
Katalogové číslo: 500334 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16737

ČSN EN 13271 (731721)
Spojovací prostředky pro dřevo - Charakteristické únosnosti a moduly posunutí spojů se speciálními hmoždíky
Katalogové číslo: 65327 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-09-01 Účinnost: 2002-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.03t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13271

ČSN EN 408 +A1 (731741)
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo - Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností
Katalogové číslo: 91855 Cena: 350 Kč
Vydána: 2012-12-01 Účinnost: 2013-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 408 +A1

ČSN EN 14251 (731750)
Kulatina na nosné účely - Zkušební metody
Katalogové číslo: 70407 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14251

ČSN EN 383 (731762)
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení pevnosti stěny otvoru a charakteristik stlačitelnosti pro kolíkové spojovací prostředky
Katalogové číslo: 78619 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-06-01 Účinnost: 2007-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 383

ČSN EN 409 (731763)
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení momentu na mezi kluzu kolíkových spojovacích prostředků
Katalogové číslo: 84346 Cena: 190 Kč
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 409

ČSN EN 1075 (731764)
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny
Katalogové číslo: 97588 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-06-01 Účinnost: 2015-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1075

ČSN EN 1380 (731765)
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné hřebíky, vruty do dřeva, kolíky a svorníky
Katalogové číslo: 84348 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1380

ČSN EN 1381 (731766)
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné sponkové spoje
Katalogové číslo: 505702 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1381

ČSN EN 1382 (731767)
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení spojovacích prostředků
Katalogové číslo: 505701 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1382

ČSN EN 1383 (731768)
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zkoušení spojovacích prostředků na protažení hlavy
Katalogové číslo: 500017 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1383

ČSN EN 12512 (731769)
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Cyklické zkoušky spojů s mechanickými spojovacími prostředky
Katalogové číslo: 65329 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-09-01 Účinnost: 2002-10-01
Změny a opravy: A1 3.06t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12512

ČSN EN 15736 (731770)
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení styčníkových desek s prolisovanými trny při manipulaci a montáži prefabrikových vazníků
Katalogové číslo: 85316 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-04-01 Účinnost: 2010-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15736

ČSN EN 15737 (731771)
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Krouticí moment únosnosti při zašroubování vrutů
Katalogové číslo: 85312 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-04-01 Účinnost: 2010-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15737

ČSN EN 789 (731780)
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení mechanických vlastností desek na bázi dřeva
Katalogové číslo: 72689 Cena: 350 Kč
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 789

ČSN EN 16929 (731785)
Zkušební metody - Dřevěné stropy - Stanovení vibračních vlastností
Katalogové číslo: 507055 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16929

ČSN ISO 18402 (731790)
Dřevěné konstrukce - Konstrukční zateplené střešní panely - Zkušební metody
Katalogové číslo: 504465 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 18402