Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7323 - Zděné konstrukce, provádění a zkoušení

Zobrazit obsah třídy 73

ČSN EN 1052-1 (732320)
Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
Katalogové číslo: 56934 Cena: 230 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1052-1

ČSN EN 1052-2 (732320)
Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
Katalogové číslo: 501888 Cena: 190 Kč
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1052-2

ČSN EN 1052-3 (732320)
Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku
Katalogové číslo: 66338 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-02-01 Účinnost: 2003-03-01
Změny a opravy: A1 8.07t, Z1 6.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1052-3

ČSN EN 1052-4 (732320)
Zkušební metody pro zdivo - Část 4: Stanovení pevnosti ve smyku zdiva s hydroizolací
Katalogové číslo: 61792 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-05-01 Účinnost: 2001-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1052-4

ČSN EN 1052-5 (732320)
Zkušební metody pro zdivo - Část 5: Stanovení přídržnosti malty v ložné spáře v tahu za ohybu
Katalogové číslo: 75493 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-04-01 Účinnost: 2006-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1052-5