Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7326 - Kovové konstrukce, provádění

Zobrazit obsah třídy 73

ČSN EN 1090-1 +A1 (732601)
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
Katalogové číslo: 90455 Cena: 440 Kč
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1090-1 +A1

ČSN EN 1090-2 (732601)
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
Katalogové číslo: 506872 Cena: 1 270 Kč
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1090-2

ČSN EN 1090-3 (732601)
Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce
Katalogové číslo: 507907 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1090-3

ČSN EN 1090-4 (732601)
Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách
Katalogové číslo: 508064 Cena: 590 Kč
Vydána: 2019-08-01 Účinnost: 2019-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1090-4

ČSN EN 1090-5 (732601)
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 5: Technické požadavky na hliníkové za studena tvarované konstrukční prvky a za studena tvarované konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách
Katalogové číslo: 504547 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1090-5

ČSN P CEN/TR 17052 (732602)
Směrnice pro používání EN 1090-1:2009+A1:2011, Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
Katalogové číslo: 504364 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TR 17052

ČSN 73 2603 (732603)
Ocelové mostní konstrukce - Doplňujicí specifikace pro provádění, kontrolu kvality a prohlídky
Katalogové číslo: 88103 Cena: 350 Kč
Vydána: 2011-06-01 Účinnost: 2011-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 2603

ČSN 73 2604 (732604)
Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb
Katalogové číslo: 90474 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 2604