Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7328 - Dřevěné konstrukce, provádění

Zobrazit obsah třídy 73

ČSN 73 2810 (732810)
Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
Katalogové číslo: 32694 Cena: 190 Kč
Vydána: 1993-09-01 Účinnost: 1993-10-01
Změny a opravy: Z1 2.00t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 2810

TNI prEN 1995-3 (732810)
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 3: Provádění
Katalogové číslo: 518437 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI prEN 1995-3

ČSN EN 14250 (732814)
Dřevěné konstrukce - Požadavky na prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny
Katalogové číslo: 86293 Cena: 350 Kč
Vydána: 2010-07-01 Účinnost: 2010-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14250

ČSN EN 380 (732820)
Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Všeobecné zásady pro statické zatěžovací zkoušky
Katalogové číslo: 17738 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-07-01 Účinnost: 1995-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 380

ČSN EN 336 (732822)
Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky
Katalogové číslo: 95221 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 336

ČSN EN 14081-1 +A1 (732823)
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 508802 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2020-02-01 Účinnost: 2020-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14081-1 +A1

ČSN EN 14081-2 +A1 (732823)
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 2: Strojní třídění; doplňující požadavky na zkoušky typu
Katalogové číslo: 515542 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-08-01 Účinnost: 2022-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14081-2 +A1

ČSN EN 14081-3 (732823)
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 3: Strojní třídění; doplňující požadavky pro řízení výroby
Katalogové číslo: 515122 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-08-01 Účinnost: 2022-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14081-3

ČSN 73 2824-1 (732824)
Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo
Katalogové číslo: 96605 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 2824-1

ČSN EN 15228 (732828)
Konstrukční dřevo - Konstrukční dřevo impregnované proti biologickému napadení
Katalogové číslo: 83874 Cena: 190 Kč
Vydána: 2009-08-01 Účinnost: 2009-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15228

ČSN EN 14080 (732831)
Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo - Požadavky
Katalogové číslo: 94094 Cena: 590 Kč
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14080

ČSN EN 16351 ed. 2 (732832)
Dřevěné konstrukce - Křížem vrstvené dřevo - Požadavky
Katalogové číslo: 512357 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16351 ed. 2

ČSN EN 14374 (732839)
Dřevěné konstrukce - Vrstvené dřevo na nosné účely - Požadavky
Katalogové číslo: 72998 Cena: 340 Kč
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14374

ČSN EN 14229 (732845)
Konstrukční dřevo - Dřevěné sloupy pro nadzemní vedení
Katalogové číslo: 87802 Cena: 440 Kč
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14229

ČSN EN 912 (732860)
Spojovací prostředky pro dřevo - Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo
Katalogové číslo: 89688 Cena: 350 Kč
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 912

ČSN EN 14545 (732861)
Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky - Požadavky
Katalogové číslo: 83454 Cena: 350 Kč
Vydána: 2009-07-01 Účinnost: 2009-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14545

ČSN EN 14592 (732862)
Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky kolíkového typu - Požadavky
Katalogové číslo: 515120 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-07-01 Účinnost: 2022-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14592

ČSN EN 16784 (732864)
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení dlouhodobého chování spojovacích prostředků kolíkového typu s povlakem a bez povlaku
Katalogové číslo: 500967 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16784

ČSN EN 13986 +A1 (732871)
Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a označení
Katalogové číslo: 98751 Cena: 570 Kč
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13986 +A1