Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7344 - Prevence kriminality při navrhování staveb

Zobrazit obsah třídy 73

ČSN 73 4400 (734400)
Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení
Katalogové číslo: 500669 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 4400

ČSN EN 14383-1 (734400)
Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 1: Definice specifických termínů
Katalogové číslo: 77506 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14383-1

ČSN P CEN/TR 14383-2 (734400)
Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 2: Plánování městské výstavby
Katalogové číslo: 82490 Cena: 350 Kč
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TR 14383-2

ČSN P CEN/TR 14383-5 (734400)
Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 5: Čerpací stanice
Katalogové číslo: 88716 Cena: 550 Kč
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TR 14383-5

ČSN P CEN/TR 14383-7 (734400)
Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 7: Návrh a management zařízení veřejné dopravy
Katalogové číslo: 89026 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TR 14383-7

ČSN P CEN/TR 14383-8 (734400)
Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 8: Ochrana budov a prostorů před kriminálními útoky páchanými pomocí vozidel
Katalogové číslo: 89027 Cena: 440 Kč
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TR 14383-8

ČSN P CEN/TS 14383-3 (734400)
Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 3: Obydlí
Katalogové číslo: 76604 Cena: 550 Kč
Vydána: 2006-12-01 Účinnost: 2007-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 14383-3

ČSN P CEN/TS 14383-4 (734400)
Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 4: Obchodní a administrativní budovy
Katalogové číslo: 77505 Cena: 350 Kč
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 14383-4

ČSN P 73 4450-1 (734450)
Fyzická ochrana prvku kritické infrastruktury - Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 94069 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P 73 4450-1