Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7359 - Stavby pro tělesnou výchovu

Zobrazit obsah třídy 73

ČSN CEN/TR 13200-2 (735905)
Zařízení pro diváky - Část 2: Kritéria pro navrhování provozních prostor - Parametry a národní situace
Katalogové číslo: 76102 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CEN/TR 13200-2

ČSN EN 13200-1 (735905)
Zařízení pro diváky - Část 1: Obecné charakteristiky prostorů pro diváky
Katalogové číslo: 507652 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13200-1

ČSN EN 13200-3 (735905)
Zařízení pro diváky - Část 3: Oddělovací prvky - Požadavky
Katalogové číslo: 506381 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13200-3

ČSN EN 13200-4 (735905)
Zařízení pro diváky - Část 4: Sedadla - Charakteristiky výrobku
Katalogové číslo: 516992 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-07-01 Účinnost: 2023-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13200-4

ČSN EN 13200-5 (735905)
Zařízení pro diváky - Část 5: Teleskopické tribuny
Katalogové číslo: 78254 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-04-01 Účinnost: 2007-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13200-5

ČSN EN 13200-6 (735905)
Zařízení pro diváky - Část 6: Demontovatelné (dočasné) tribuny
Katalogové číslo: 511634 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13200-6

ČSN EN 13200-7 (735905)
Zařízení pro diváky - Část 7: Prvky vchodů a východů, komunikace
Katalogové číslo: 95241 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13200-7

ČSN EN 13200-8 (735905)
Zařízení pro diváky - Část 8: Management bezpečnosti
Katalogové číslo: 503134 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13200-8

ČSN 73 5910 (735910)
Navrhování, výstavba a rekonstrukce travnatých hřišť uzavřeného tvaru
Katalogové číslo: 19263 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-04-01 Účinnost: 1996-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 5910

ČSN EN 1516 (735920)
Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti stlačení
Katalogové číslo: 62359 Cena: 125 Kč
Vydána: 2001-08-01 Účinnost: 2001-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1516

ČSN EN 1517 (735921)
Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti rázu
Katalogové číslo: 510743 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1517

ČSN P CEN/TS 15122 (735922)
Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti syntentických sportovních povrchů proti opakovaným nárazům
Katalogové číslo: 75000 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15122

ČSN EN 1569 (735923)
Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování při valivém zatížení
Katalogové číslo: 510744 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1569

ČSN EN 13745 (735924)
Povrchy pro sportoviště - Stanovení světelné odrazivosti
Katalogové číslo: 71222 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13745

ČSN EN 14809 (735925)
Povrchy pro sportoviště - Stanovení vertikální deformace
Katalogové číslo: 76401 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-08-01 Účinnost: 2006-09-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.08t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14809

ČSN EN 14904 (735926)
Povrchy pro sportoviště - Halové povrchy pro víceúčelové použití - Specifikace
Katalogové číslo: 76984 Cena: 340 Kč
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14904

ČSN EN 12231 (735930)
Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda - Stanovení pokryvnosti přírodního trávníku
Katalogové číslo: 68873 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-12-01 Účinnost: 2004-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12231

ČSN EN 12232 (735932)
Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky zplstnatělé vrstvy přírodního trávníku
Katalogové číslo: 68096 Cena: 125 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12232

ČSN EN 12233 (735933)
Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky porostu přírodního trávníku
Katalogové číslo: 68094 Cena: 125 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12233

ČSN EN 14952 (735940)
Povrchy pro sportoviště - Stanovení absorpce vody u nezpevněných minerálních povrchů
Katalogové číslo: 76415 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-08-01 Účinnost: 2006-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14952

ČSN EN 14954 (735944)
Povrchy pro sportoviště - Stanovení tvrdosti přírodních trávníků a nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště
Katalogové číslo: 76417 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-08-01 Účinnost: 2006-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14954

ČSN EN 14955 (735945)
Povrchy pro sportoviště - Stanovení skladby a zrnitosti nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště
Katalogové číslo: 76418 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-08-01 Účinnost: 2006-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14955

ČSN EN 14956 (735946)
Povrchy pro sportoviště - Stanovení obsahu vody u nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště
Katalogové číslo: 76403 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-08-01 Účinnost: 2006-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14956

ČSN EN 15301-1 (735947)
Povrchy pro sportoviště - Část 1: Stanovení odporu proti rotačnímu pohybu
Katalogové číslo: 79252 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15301-1

ČSN EN 15301-2 (735947)
Povrchy pro sportoviště - Část 2: Stanovení smykové pevnosti vrchní dynamické vrstvy zkoušením nezpevněných minerálních povrchů v laboratoři
Katalogové číslo: 79251 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15301-2

ČSN EN 14810 (735950)
Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti hřebům
Katalogové číslo: 77147 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14810

ČSN EN 14877 (735951)
Syntetické povrchy pro venkovní sportovní zařízení - Specifikace
Katalogové číslo: 94761 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14877

ČSN EN 1969 (735952)
Povrchy pro sportoviště - Stanovení tloušťky syntetických sportovních povrchů
Katalogové číslo: 62363 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-08-01 Účinnost: 2001-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1969

ČSN EN 12230 (735953)
Povrchy pro sportoviště - Zkušební metody pro stanovení tahových vlastností pro syntetické povrchy
Katalogové číslo: 516945 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12230

ČSN EN 13865 (735955)
Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování míče po odrazu - Tenis
Katalogové číslo: 502711 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13865

ČSN EN 13744 (735957)
Povrchy pro sportoviště - Metoda umělého stárnutí ponořováním do horké vody
Katalogové číslo: 73410 Cena: 125 Kč
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13744

ČSN EN 14953 (735958)
Povrchy pro sportoviště - Stanovení tloušťky nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště
Katalogové číslo: 76416 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-08-01 Účinnost: 2006-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14953

ČSN EN 14808 (735959)
Povrchy pro sportoviště - Stanovení absorpce nárazu
Katalogové číslo: 76402 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-08-01 Účinnost: 2006-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14808

ČSN EN 13817 (735960)
Povrchy pro sportoviště - Metoda umělého stárnutí působením horkého vzduchu
Katalogové číslo: 73409 Cena: 125 Kč
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13817

ČSN EN 16837 (735961)
Povrchy pro sportoviště - Stanovení lineárního tření obuvi/povrchu
Katalogové číslo: 505384 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16837

ČSN EN 14903 (735962)
Povrchy pro sportoviště - Multifunkční sportovní podlahové systémy pro použití v místnosti - Zkušební metoda pro stanovení rotačního tření
Katalogové číslo: 505967 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14903

ČSN EN 13746 (735970)
Povrchy pro sportoviště - Stanovení rozměrových změn při proměnlivých podmínkách působení vody, mrazu a teploty
Katalogové číslo: 72363 Cena: 125 Kč
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13746

ČSN EN 12228 (735971)
Povrchy pro sportoviště - Stanovení pevnosti spojů syntetických povrchů
Katalogové číslo: 94295 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-02-01 Účinnost: 2014-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12228

ČSN EN 12234 (735972)
Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování míče při valení
Katalogové číslo: 94296 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-02-01 Účinnost: 2014-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12234

ČSN EN 12235 (735973)
Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky odrazu míče
Katalogové číslo: 94762 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12235

ČSN EN 12229 (735976)
Povrchy pro sportoviště - Postup při přípravě vzorků syntetické trávy a textilních povrchů
Katalogové číslo: 95259 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-07-01 Účinnost: 2014-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12229

ČSN EN 12616 (735979)
Povrchy pro sportoviště - Zkušební metody pro stanovení vertikálního vsakování vody a horizontálního průtoku vody
Katalogové číslo: 516946 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12616

ČSN EN 13864 (735980)
Povrchy pro sportoviště - Stanovení pevnosti v tahu syntetických nití
Katalogové číslo: 72597 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13864

ČSN EN 13672 (735982)
Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti oděru umělých trávníků bez výplně
Katalogové číslo: 72596 Cena: 125 Kč
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13672

ČSN EN 14836 (735984)
Povrchy pro sportoviště - Syntetické povrchy pro venkovní sportoviště - Zkušební metoda pro umělé stárnutí
Katalogové číslo: 507345 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14836

ČSN EN 15306 (735986)
Povrchy pro sportoviště - Vystavení syntetické trávy simulovanému opotřebení
Katalogové číslo: 95260 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-07-01 Účinnost: 2014-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15306

ČSN EN 15330-1 (735987)
Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 1: Specifikace pro syntetickou trávu, povrchy pro fotbal, hokej, ragby, tenis a víceúčelová užívání
Katalogové číslo: 94760 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15330-1

ČSN EN 15330-2 (735987)
Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 2: Specifikace pro textilní povrchy pro tenis a multifunkční povrchy
Katalogové číslo: 503517 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15330-2

ČSN EN 15330-4 (735987)
Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 4: Specifikace pro tlumiče používané se syntetickým trávníkem, jehlovým děrovačem a textilními sportovními povrchy
Katalogové číslo: 516943 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15330-4

ČSN EN 17324 (735988)
Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti dynamické únavě rázových destiček a sportovních povrchů
Katalogové číslo: 510742 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17324

ČSN EN 17326 (735989)
Povrchy pro sportoviště - Stanovení rozměrové stálosti rázových destiček používaných v rámci sportovních zařízení
Katalogové číslo: 510741 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17326

ČSN P CEN/TS 16384 (735990)
Syntetické sportovní systémy - Zkouška vyluhováním
Katalogové číslo: 92622 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16384

ČSN P CEN/TS 16717 (735991)
Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda stanovení tlumení nárazů, vertikální deformace a energie obnovení pomocí speciálního umělého sportovce
Katalogové číslo: 97704 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16717

ČSN EN 17409 (735992)
Povrchy pro sportoviště - Pravidla pro odběr vzorků provedených výplní používaných na površích syntetických trávníků
Katalogové číslo: 510746 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17409

ČSN EN 17435 (735993)
Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda pro stanovení kritéria poranění hlavy (HIC) a kritické výšky pádu (CFH)
Katalogové číslo: 514467 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17435

ČSN EN 17467 (735994)
Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda pro stanovení zbytkové deformace syntetického nebo organického výplňového granulátu po statickém zatížení
Katalogové číslo: 514869 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-08-01 Účinnost: 2022-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17467