Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7360 - Stavby pro dopravu apod.

Zobrazit obsah třídy 73

ČSN 73 6005 (736005)
Prostorové uspořádání vedení technického vybavení
Katalogové číslo: 511190 Cena: 350 Kč
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6005

ČSN 73 6006 (736006)
Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení
Katalogové číslo: 66627 Cena: 125 Kč
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6006

ČSN 73 6021 (736021)
Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel
Katalogové číslo: 15860 Cena: 340 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6021

ČSN 73 6056 (736056)
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
Katalogové číslo: 87599 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-03-01 Účinnost: 2011-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6056

ČSN 73 6058 (736058)
Jednotlivé, řadové a hromadné garáže
Katalogové číslo: 88898 Cena: 440 Kč
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6058

ČSN 73 6059 (736059)
Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení
Katalogové číslo: 5569 Cena: 350 Kč
Vydána: 1977-08-18 Účinnost: 1978-11-01
Změny a opravy: Za 7.91, Z2 9.06t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6059

ČSN 73 6060 (736060)
Čerpací stanice pohonných hmot
Katalogové číslo: 505781 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
Změny a opravy: Z1 6.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6060