Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7361 - Silniční komunikace

Zobrazit obsah třídy 73

ČSN 73 6100-1 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví
Katalogové číslo: 81267 Cena: 590 Kč
Vydána: 2008-10-01 Účinnost: 2008-11-01
Změny a opravy: Z1 7.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6100-1

ČSN 73 6100-2 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 2: Projektování pozemních komunikací
Katalogové číslo: 81697 Cena: 440 Kč
Vydána: 2008-10-01 Účinnost: 2008-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6100-2

ČSN 73 6100-3 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 3: Vybavení pozemních komunikací
Katalogové číslo: 79395 Cena: 570 Kč
Vydána: 2007-11-01 Účinnost: 2007-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6100-3

ČSN 73 6100-5 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 5: Dopravní telematika
Katalogové číslo: 94756 Cena: 1 690 Kč
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6100-5

ČSN 73 6101 (736101)
Projektování silnic a dálnic
Katalogové číslo: 505692 Cena: 770 Kč
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6101

ČSN 73 6102 (736102)
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
Katalogové číslo: 79325 Cena: 1 270 Kč
Vydána: 2007-11-01 Účinnost: 2007-12-01
Změny a opravy: Z1 8.11t, Z2 6.12t, Oprava 1 5.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6102

ČSN 73 6102 ed. 2 (736102)
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
Katalogové číslo: 90469 Cena: 990 Kč
Vydána: 2012-06-01 Účinnost: 2012-07-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6102 ed. 2

ČSN 73 6105 (736105)
Sčítání dopravy na mezinárodních silnicích
Katalogové číslo: 31187 Cena: 190 Kč
Vydána: 1986-04-29 Účinnost: 1987-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6105

ČSN 73 6108 (736108)
Lesní cestní síť
Katalogové číslo: 505439 Cena: 440 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6108

ČSN 73 6109 (736109)
Projektování polních cest
Katalogové číslo: 92274 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6109

ČSN 73 6110 (736110)
Projektování místních komunikací
Katalogové číslo: 74506 Cena: 945 Kč
Vydána: 2006-01-01 Účinnost: 2006-02-01
Změny a opravy: Z1 2.10t, Oprava 1 4.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6110

Komentář k ČSN 73 6110 (736110)
Projektování místních komunikací Komentář k ČSN 73 6110
Katalogové číslo: 591585 Cena: 509 Kč
Vydána: 2007-11-01 Účinnost: 2007-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat Komentář k ČSN 73 6110

ČSN 73 6114 (736114)
Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
Katalogové číslo: 17030 Cena: 350 Kč
Vydána: 1995-04-01 Účinnost: 1995-05-01
Změny a opravy: Z1 5.06t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6114

ČSN 73 6120 (736120)
Stavba vozovek - Ostatní asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody
Katalogové číslo: 513070 Cena: 590 Kč
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6120

ČSN 73 6121 (736121)
Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody
Katalogové číslo: 516641 Cena: 570 Kč
Vydána: 2023-03-01 Účinnost: 2023-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6121

ČSN 73 6122 (736122)
Stavba vozovek - Vrstvy z litého asfaltu - Provádění a kontrola shody
Katalogové číslo: 508483 Cena: 440 Kč
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6122

ČSN 73 6123-1 (736123)
Stavba vozovek - Cementobetonové kryty - Část 1: Provádění a kontrola shody
Katalogové číslo: 95369 Cena: 350 Kč
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6123-1

ČSN 73 6124-1 (736124)
Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody
Katalogové číslo: 500232 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
Změny a opravy: Z1 9.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6124-1

ČSN 73 6124-2 (736124)
Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 2: Mezerovitý beton
Katalogové číslo: 80673 Cena: 190 Kč
Vydána: 2008-03-01 Účinnost: 2008-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6124-2

ČSN 73 6124-3 (736124)
Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 3: Vrstva z válcovaného betonu
Katalogové číslo: 506415 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6124-3

ČSN 73 6126-1 (736126)
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody
Katalogové číslo: 507468 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6126-1

ČSN 73 6126-2 (736126)
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku
Katalogové číslo: 75944 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-06-01 Účinnost: 2006-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6126-2

ČSN 73 6127-1 (736127)
Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 1: Vrstva ze štěrku částečně vyplněného cementovou maltou
Katalogové číslo: 80632 Cena: 125 Kč
Vydána: 2008-03-01 Účinnost: 2008-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6127-1

ČSN 73 6127-2 (736127)
Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 2: Penetrační makadam
Katalogové číslo: 80631 Cena: 125 Kč
Vydána: 2008-03-01 Účinnost: 2008-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6127-2

ČSN 73 6127-3 (736127)
Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 3: Asfaltocementový beton
Katalogové číslo: 80630 Cena: 190 Kč
Vydána: 2008-03-01 Účinnost: 2008-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6127-3

ČSN 73 6127-4 (736127)
Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 4: Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí
Katalogové číslo: 80629 Cena: 125 Kč
Vydána: 2008-03-01 Účinnost: 2008-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6127-4

ČSN 73 6128 (736128)
Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy
Katalogové číslo: 16377 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-07-01 Účinnost: 1994-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6128

ČSN 73 6129 (736129)
Stavba vozovek - Postřiky a nátěry
Katalogové číslo: 512288 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6129

ČSN 73 6130 (736130)
Stavba vozovek - Kalové vrstvy
Katalogové číslo: 512289 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6130

ČSN 73 6131 (736131)
Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců
Katalogové číslo: 84653 Cena: 350 Kč
Vydána: 2010-02-01 Účinnost: 2010-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6131

ČSN 73 6132 (736132)
Stavba vozovek - Kationaktivní asfaltové emulze
Katalogové číslo: 511941 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6132

ČSN 73 6133 (736133)
Navrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
Katalogové číslo: 84654 Cena: 570 Kč
Vydána: 2010-02-01 Účinnost: 2010-03-01
Změny a opravy: Z1 10.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6133

ČSN EN 13108-1 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton
Katalogové číslo: 502129 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13108-1 ed. 2

ČSN EN 13108-2 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy (BBTM)
Katalogové číslo: 502131 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13108-2 ed. 2

ČSN EN 13108-20 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20: Zkoušky typu
Katalogové číslo: 505203 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13108-20 ed. 2

ČSN EN 13108-21 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Řízení výroby
Katalogové číslo: 503191 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13108-21 ed. 2

ČSN EN 13108-3 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 3: Velmi měkká asfaltová směs
Katalogové číslo: 501178 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13108-3 ed. 2

ČSN EN 13108-31 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 31: Asfaltový beton s asfaltovou emulzí
Katalogové číslo: 512449 Cena: 440 Kč
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13108-31

ČSN EN 13108-4 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRA)
Katalogové číslo: 501177 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13108-4 ed. 2

ČSN EN 13108-5 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový
Katalogové číslo: 503945 Cena: 440 Kč
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13108-5 ed. 2

ČSN EN 13108-6 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt
Katalogové číslo: 503293 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13108-6 ed. 2

ČSN EN 13108-7 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní
Katalogové číslo: 503295 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13108-7 ed. 2

ČSN EN 13108-8 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál
Katalogové číslo: 502819 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13108-8 ed. 2

ČSN EN 13108-9 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 9: Asfaltová směs pro ultratenké vrstvy z asfaltového betonu (AUTL)
Katalogové číslo: 503956 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13108-9

ČSN 73 6141 (736141)
Požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí
Katalogové číslo: 511484 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-12-01 Účinnost: 2021-01-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6141

ČSN EN 12271 (736145)
Nátěry - Specifikace
Katalogové číslo: 82181 Cena: 350 Kč
Vydána: 2008-11-01 Účinnost: 2008-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12271

ČSN EN 12273 (736146)
Kalové vrstvy - Specifikace
Katalogové číslo: 82980 Cena: 350 Kč
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12273

ČSN 73 6147 (736147)
Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena
Katalogové číslo: 516935 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6147

ČSN 73 6148 (736148)
Recyklace asfaltových vrstev na místě za horka
Katalogové číslo: 516936 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6148

ČSN EN 13877-1 (736150)
Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály
Katalogové číslo: 93913 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-10-01 Účinnost: 2013-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13877-1

ČSN EN 13877-2 (736150)
Cementobetonové kryty - Část 2: Funkční požadavky
Katalogové číslo: 93914 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-10-01 Účinnost: 2013-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13877-2

ČSN EN 13877-3 (736150)
Cementobetonové kryty - Část 3: Specifikace pro kluzné trny
Katalogové číslo: 74876 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-05-01 Účinnost: 2006-06-01
Změny a opravy: Z1 6.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13877-3

ČSN EN 14188-1 (736151)
Zálivky a vložky do spár - Část 1: Specifikace pro zálivky za horka
Katalogové číslo: 74668 Cena: 340 Kč
Vydána: 2006-01-01 Účinnost: 2006-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14188-1

ČSN EN 14188-2 (736151)
Zálivky a vložky do spár - Část 2: Specifikace pro zálivky za studena
Katalogové číslo: 74672 Cena: 340 Kč
Vydána: 2006-01-01 Účinnost: 2006-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14188-2

ČSN EN 14188-3 (736151)
Zálivky a vložky do spár - Část 3: Specifikace pro těsnící profily do spár
Katalogové číslo: 77977 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-04-01 Účinnost: 2007-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14188-3

ČSN EN 14188-4 (736151)
Zálivky a vložky do spár - Část 4: Specifikace pro adhezní nátěry pro zálivky spár
Katalogové číslo: 85251 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-03-01 Účinnost: 2010-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14188-4

ČSN EN 15466-1 (736152)
Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 1: Stanovení homogenity
Katalogové číslo: 85252 Cena: 125 Kč
Vydána: 2010-03-01 Účinnost: 2010-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15466-1

ČSN EN 15466-2 (736152)
Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 2: Stanovení odolnosti vůči alkáliím
Katalogové číslo: 85253 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-03-01 Účinnost: 2010-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15466-2

ČSN EN 15466-3 (736152)
Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 3: Stanovení obsahu pevných látek a těkavých podílů
Katalogové číslo: 85254 Cena: 125 Kč
Vydána: 2010-03-01 Účinnost: 2010-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15466-3

ČSN EN 12970 (736153)
Litý asfalt a asfaltový mastix pro vodotěsné úpravy - Definice, požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 80750 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-03-01 Účinnost: 2008-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12970

ČSN EN 13285 ed. 2 (736155)
Nestmelené směsi - Specifikace
Katalogové číslo: 507469 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13285 ed. 2

ČSN EN 14227-1 (736156)
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 1: Směsi z kameniva stmelené cementem
Katalogové číslo: 94100 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14227-1

ČSN EN 14227-15 (736156)
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 15: Zeminy stabilizované hydraulickými pojivy
Katalogové číslo: 500233 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14227-15

ČSN EN 14227-2 (736156)
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 2: Směsi z kameniva stmelené struskou
Katalogové číslo: 94251 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14227-2

ČSN EN 14227-3 (736156)
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 3: Směsi z kameniva stmelené popílkem
Katalogové číslo: 94252 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14227-3

ČSN EN 14227-4 (736156)
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 4: Popílky pro směsi stmelené hydraulickými pojivy
Katalogové číslo: 94259 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14227-4

ČSN EN 14227-5 (736156)
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 5: Směsi z kameniva stmelené hydraulickými silničními pojivy
Katalogové číslo: 94099 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14227-5

ČSN 73 6160 (736160)
Zkoušení asfaltových směsí
Katalogové číslo: 80794 Cena: 340 Kč
Vydána: 2008-04-01 Účinnost: 2008-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6160

ČSN EN 12697-1 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 1: Obsah rozpustného pojiva
Katalogové číslo: 511194 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-1

ČSN EN 12697-10 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 10: Zhutnitelnost
Katalogové číslo: 506414 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-10

ČSN EN 12697-11 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 11: Stanovení afinity mezi kamenivem a pojivem
Katalogové číslo: 511939 Cena: 340 Kč
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-11

ČSN EN 12697-12 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě
Katalogové číslo: 511060 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-12

ČSN EN 12697-13 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 13: Měření teploty
Katalogové číslo: 505856 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-13

ČSN EN 12697-14 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 14: Obsah vody
Katalogové číslo: 511834 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-14

ČSN EN 12697-15 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci
Katalogové číslo: 516940 Cena: 190 Kč
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-15

ČSN EN 12697-16 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 16: Odolnost proti otěru
Katalogové číslo: 500376 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-16

ČSN EN 12697-17 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního
Katalogové číslo: 502707 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-17

ČSN EN 12697-18 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 18: Stékavost pojiva
Katalogové číslo: 506318 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-18

ČSN EN 12697-19 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa
Katalogové číslo: 510331 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-19

ČSN EN 12697-2 +A1 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 2: Stanovení zrnitosti
Katalogové číslo: 509505 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-2 +A1

ČSN EN 12697-20 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na Marshallových zkušebních tělesech
Katalogové číslo: 511833 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-20

ČSN EN 12697-21 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese
Katalogové číslo: 510333 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-21

ČSN EN 12697-22 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 22: Zkouška pojíždění kolem
Katalogové číslo: 511938 Cena: 340 Kč
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-22

ČSN EN 12697-23 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 23: Stanovení pevnosti v příčném tahu
Katalogové číslo: 506459 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-23

ČSN EN 12697-24 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 24: Odolnost vůči únavě
Katalogové číslo: 507466 Cena: 550 Kč
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-24

ČSN EN 12697-25 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 25: Cyklická zkouška v tlaku
Katalogové číslo: 502932 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-25

ČSN EN 12697-26 +A1 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 26: Tuhost
Katalogové číslo: 516938 Cena: 440 Kč
Vydána: 2023-06-01 Účinnost: 2023-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-26 +A1

ČSN EN 12697-27 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 27: Odběr vzorků
Katalogové číslo: 506319 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-27

ČSN EN 12697-28 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti
Katalogové číslo: 511832 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-28

ČSN EN 12697-29 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles
Katalogové číslo: 512290 Cena: 125 Kč
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-29

ČSN EN 12697-3 +A1 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Rotační vakuové destilační zařízení
Katalogové číslo: 511835 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-3 +A1

ČSN EN 12697-30 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem
Katalogové číslo: 508485 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-02-01 Účinnost: 2020-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-30

ČSN EN 12697-31 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 31: Příprava zkušebních těles gyrátorem
Katalogové číslo: 507657 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-31

ČSN EN 12697-32 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 32: Laboratorní zhutňování asfaltových směsí vibračním zhutňovačem
Katalogové číslo: 507656 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-32

ČSN EN 12697-33 +A1 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek
Katalogové číslo: 516937 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-06-01 Účinnost: 2023-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-33 +A1

ČSN EN 12697-34 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 34: Marshallova zkouška
Katalogové číslo: 511831 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-34

ČSN EN 12697-35 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 35: Laboratorní výroba směsi
Katalogové číslo: 505039 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-35

ČSN EN 12697-36 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky
Katalogové číslo: 515172 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-36

ČSN EN 12697-37 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 37: Zkouška horkým pískem pro zjištění přilnavosti pojiva u předobalené drti pro vtlačované vrstvy (HRA)
Katalogové číslo: 515171 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-37

ČSN EN 12697-38 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 38: Všeobecné zařízení a kalibrace
Katalogové číslo: 73438 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-38

ČSN EN 12697-39 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou
Katalogové číslo: 510328 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-39

ČSN EN 12697-4 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona
Katalogové číslo: 517519 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-10-01 Účinnost: 2023-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-4

ČSN EN 12697-40 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 40: Propustnost in situ
Katalogové číslo: 511937 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-40

ČSN EN 12697-41 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 41: Odolnost proti působení rozmrazovacích kapalin
Katalogové číslo: 517229 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-41

ČSN EN 12697-42 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 42: Obsah cizorodých látek v R-materiálu
Katalogové číslo: 512840 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-42

ČSN EN 12697-43 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 43: Odolnost proti působní pohonných hmot
Katalogové číslo: 517518 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-10-01 Účinnost: 2023-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-43

ČSN EN 12697-44 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 44: Šíření trhliny zkouškou ohybem na půlválcovém zkušebním tělese
Katalogové číslo: 509061 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-44

ČSN EN 12697-45 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 45: Zkouška SATS
Katalogové číslo: 510322 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-45

ČSN EN 12697-46 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomoci jednoosé zkoušky tahem
Katalogové číslo: 511936 Cena: 340 Kč
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-46

ČSN EN 12697-47 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 47: Stanovení obsahu popílků v trinidadském asfaltu
Katalogové číslo: 518309 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-47

ČSN EN 12697-48 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 48: Spojení vrstev
Katalogové číslo: 516249 Cena: 440 Kč
Vydána: 2023-01-01 Účinnost: 2023-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-48

ČSN EN 12697-49 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 49: Stanovení součinitele tření po ohlazení
Katalogové číslo: 516939 Cena: 340 Kč
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-49

ČSN EN 12697-5 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti
Katalogové číslo: 508447 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-02-01 Účinnost: 2020-03-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-5

ČSN EN 12697-53 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 53: Zvýšení soudržnosti metodou roztíratelnosti
Katalogové číslo: 509567 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-53

ČSN EN 12697-54 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 54: Zrání zkušebních těles pro zkoušky směsí s asfaltovou emulzí
Katalogové číslo: 512448 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-54

ČSN EN 12697-55 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 55: Organoleptické posouzení směsí s asfaltovou emulzí
Katalogové číslo: 512447 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-55

ČSN EN 12697-56 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 56: Příprava zkušebních těles statickým hutněním
Katalogové číslo: 512446 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-56

ČSN EN 12697-6 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa
Katalogové číslo: 511940 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-6

ČSN EN 12697-7 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 7: Stanovení objemové hmotnosti živičných vzorků pomocí gama záření
Katalogové číslo: 514788 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-08-01 Účinnost: 2022-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-7

ČSN EN 12697-8 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí
Katalogové číslo: 508484 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-02-01 Účinnost: 2020-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-8

ČSN EN 12697-9 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 9: Stanovení srovnávací objemové hmotnosti
Katalogové číslo: 67827 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-07-01 Účinnost: 2003-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12697-9

ČSN P CEN/TS 12697-50 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 50: Odolnost proti oděru
Katalogové číslo: 505978 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 12697-50

ČSN P CEN/TS 12697-51 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušení metody pro asfaltové směsi za horka - Část 51: Zkouška smyku na povrchu vozovky
Katalogové číslo: 503782 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 12697-51

ČSN 73 6161 (736161)
Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu
Katalogové číslo: 58457 Cena: 190 Kč
Vydána: 2000-05-01 Účinnost: 2000-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6161

ČSN EN 12272-1 (736162)
Nátěry - Zkušební metody - Část 1: Rozprostírané množství a rovnoměrnost nanesení pojiva a kameniva v příčném směru
Katalogové číslo: 66340 Cena: 350 Kč
Vydána: 2003-03-01 Účinnost: 2003-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12272-1

ČSN EN 12272-2 (736162)
Nátěry - Zkušební metody - Část 2: Vizuální posuzování poruch
Katalogové číslo: 71548 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12272-2

ČSN EN 12272-3 (736162)
Nátěry - Zkušební metody - Část 3: Stanovení přilnavosti pojiva ke kamenivu rázovou zkušební metodou Vialit
Katalogové číslo: 68865 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12272-3

ČSN EN 12274-1 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 1: Odběr vzorků kalové směsi
Katalogové číslo: 506180 Cena: 125 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12274-1

ČSN EN 12274-2 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva včetně přípravy vzorků
Katalogové číslo: 506181 Cena: 125 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12274-2

ČSN EN 12274-3 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 3: Konzistence
Katalogové číslo: 506182 Cena: 125 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12274-3

ČSN EN 12274-4 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 4: Stanovení koheze směsi
Katalogové číslo: 506183 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12274-4

ČSN EN 12274-5 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimálního obsahu pojiva a odolnosti vůči opotřebení
Katalogové číslo: 506184 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12274-5

ČSN EN 12274-6 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 6: Pokládaná množství
Katalogové číslo: 506185 Cena: 125 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12274-6

ČSN EN 12274-7 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 7: Stanovení vhodnosti kameniva pro kalovou směs zkouškou otěrem za třepání
Katalogové číslo: 76624 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12274-7

ČSN EN 12274-8 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 8: Vizuální posuzování poruch
Katalogové číslo: 76625 Cena: 340 Kč
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12274-8

ČSN 73 6172 (736172)
Odběr, měření a zkoušení vzorků z krytu cementobetonové vozovky
Katalogové číslo: 16656 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-10-01 Účinnost: 1994-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6172

ČSN 73 6174 (736174)
Stanovení modulu pružnosti a přetvárnosti betonu ze zkoušky v tahu ohybem
Katalogové číslo: 16657 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-10-01 Účinnost: 1994-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6174

ČSN 73 6175 (736175)
Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek
Katalogové číslo: 96857 Cena: 350 Kč
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6175

ČSN EN 13036-6 (736175)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 6: Měření příčných a podélných profilů nerovnosti a megatextury
Katalogové číslo: 83539 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-06-01 Účinnost: 2009-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13036-6

ČSN EN 13036-7 (736175)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 7: Měření jednotlivých nerovností povrchu vozovky - Zkouška latí
Katalogové číslo: 71830 Cena: 190 Kč
Vydána: 2009-06-01 Účinnost: 2009-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13036-7

ČSN EN 13036-8 (736175)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 8: Stanovení parametrů příčné nerovnosti
Katalogové číslo: 83538 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-06-01 Účinnost: 2009-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13036-8

ČSN EN 13036-3 (736176)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 3: Měření vodorovných drenážních vlastností povrchu vozovky
Katalogové číslo: 68863 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13036-3

ČSN 73 6177 (736177)
Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek
Katalogové číslo: 96858 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6177

ČSN EN 13036-1 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 1: Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou
Katalogové číslo: 86979 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13036-1

ČSN EN 13036-4 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu - Zkouška kyvadlem
Katalogové číslo: 90437 Cena: 350 Kč
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13036-4

ČSN EN 13036-5 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 5: Stanovení indexů podélné nerovnosti
Katalogové číslo: 509570 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13036-5

ČSN P CEN/TS 13036-2 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 2: Stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí dynamických měřicích zařízení
Katalogové číslo: 86772 Cena: 440 Kč
Vydána: 2010-10-01 Účinnost: 2010-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 13036-2

ČSN P CEN/TS 15901-1 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 1: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným fixním poměrem skluzu (LFCS) - Zařízení RoadSTAR
Katalogové číslo: 85427 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15901-1

ČSN P CEN/TS 15901-10 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 10: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení pro měření podélného tření pomocí zablokovaného kola (LFCSK) - Zařízení Skiddometer BV-8
Katalogové číslo: 85432 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15901-10

ČSN P CEN/TS 15901-11 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 11: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení pro měření podélného tření pomocí zablokovaného kola (LFCSR) - Zařízení SRM
Katalogové číslo: 88505 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15901-11

ČSN P CEN/TS 15901-12 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 12: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem - Zařízení BV11 a Saab friction tester (SFT)
Katalogové číslo: 88504 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15901-12

ČSN P CEN/TS 15901-13 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 13: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele příčného tření (SFCO) - Zařízení Odoliograph
Katalogové číslo: 88503 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15901-13

ČSN P CEN/TS 15901-14 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 14: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCN) - ViaFriction (Silniční analyzátor a zapisovač ViaTech AS)
Katalogové číslo: 500598 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-11-01 Účinnost: 2016-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15901-14

ČSN P CEN/TS 15901-15 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 15: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCI): IMAG
Katalogové číslo: 98502 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-10-01 Účinnost: 2015-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15901-15

ČSN P CEN/TS 15901-2 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 2: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCRNL) - Zařízení ROAR
Katalogové číslo: 85428 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15901-2

ČSN P CEN/TS 15901-3 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 3: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCA) - Zařízení ADHERA
Katalogové číslo: 85429 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15901-3

ČSN P CEN/TS 15901-4 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 4: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovek pomocí zařízení s řízeným podélným skluzem (LFCT): Tatra Runway Tester (TRT)
Katalogové číslo: 86976 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15901-4

ČSN P CEN/TS 15901-5 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 5: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCRDK) - Zařízení ROAR
Katalogové číslo: 85433 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15901-5

ČSN P CEN/TS 15901-6 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 6: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky měřením součinitele bočního tření (SFCS): SCRIM®
Katalogové číslo: 86977 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15901-6

ČSN P CEN/TS 15901-7 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 7: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí zařízení pro měření podélného stálého poměru skluzu (LFCG): GripTester®
Katalogové číslo: 86978 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15901-7

ČSN P CEN/TS 15901-8 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 8: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele příčného tření (SFCD) - Zařízení SKM
Katalogové číslo: 85430 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15901-8

ČSN P CEN/TS 15901-9 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 9: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele podélného tření (LFCD) - Zařízení DWWNL
Katalogové číslo: 85431 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15901-9

ČSN 73 6180 (736180)
Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu
Katalogové číslo: 5572 Cena: 125 Kč
Vydána: 1976-08-04 Účinnost: 1976-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6180

ČSN EN 13863-1 (736181)
Cementobetonové kryty - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu měřením na místě
Katalogové číslo: 71547 Cena: 125 Kč
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13863-1

ČSN EN 13863-2 (736181)
Cementobetonové kryty - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení spojení mezi dvěma vrstvami
Katalogové číslo: 71546 Cena: 125 Kč
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13863-2

ČSN EN 13863-3 (736181)
Cementobetonové kryty - Část 3: Zkušební metody pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu na vývrtech
Katalogové číslo: 73437 Cena: 125 Kč
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13863-3

ČSN EN 13863-4 (736181)
Cementobetonové kryty - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti opotřebení při používání pneumatik s hroty
Katalogové číslo: 91790 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13863-4

ČSN EN 13880-1 (736182)
Zálivky za horka - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení objemové hmotnosti při 25 °C
Katalogové číslo: 70626 Cena: 125 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13880-1

ČSN EN 13880-10 (736182)
Zálivky za horka - Část 10: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po opakovaném kontinuálním protahování a stlačování
Katalogové číslo: 506979 Cena: 190 Kč
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13880-10

ČSN EN 13880-11 (736182)
Zálivky za horka - Část 11: Zkušební metoda pro přípravu asfaltových zkušebních těles užívaných pro funkční zkoušku a pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami
Katalogové číslo: 70634 Cena: 125 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13880-11

ČSN EN 13880-12 (736182)
Zálivky za horka - Část 12: Výroba betonových zkušebních bloků pro zkoušení pevnosti vazby (receptury pro výrobu)
Katalogové číslo: 70635 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13880-12

ČSN EN 13880-13 (736182)
Zálivky za horka - Část 13: Zkušební metoda pro stanovení koheze a adheze přerušovaným protažením
Katalogové číslo: 506978 Cena: 125 Kč
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13880-13

ČSN EN 13880-2 (736182)
Zálivky za horka - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 °C
Katalogové číslo: 70627 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13880-2

ČSN EN 13880-3 (736182)
Zálivky za horka - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení penetrace a pružné regenerace (resilience)
Katalogové číslo: 70628 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13880-3

ČSN EN 13880-4 (736182)
Zálivky za horka - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení tepelné stálosti - Změna hodnoty penetrace
Katalogové číslo: 70629 Cena: 125 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13880-4

ČSN EN 13880-5 (736182)
Zálivky za horka - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti tečení
Katalogové číslo: 73242 Cena: 125 Kč
Vydána: 2005-06-01 Účinnost: 2005-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13880-5

ČSN EN 13880-6 (736182)
Zálivky za horka - Část 6: Zkušební metoda pro přípravu vzorků pro zkoušení
Katalogové číslo: 509847 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13880-6

ČSN EN 13880-7 (736182)
Zálivky za horka - Část 7: Funkční zkoušky zálivek
Katalogové číslo: 509846 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13880-7

ČSN EN 13880-8 (736182)
Zálivky za horka - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti zálivek odolných proti pohonným hmotám po jejich ponoření do paliva
Katalogové číslo: 508037 Cena: 125 Kč
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13880-8

ČSN EN 13880-9 (736182)
Zálivky za horka - Část 9: Zkušební metoda pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami
Katalogové číslo: 70632 Cena: 125 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13880-9

ČSN EN 14187-1 (736183)
Zálivky za studena - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení stupně zrání
Katalogové číslo: 503515 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14187-1

ČSN EN 14187-2 (736183)
Zálivky za studena - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení doby zaschnutí
Katalogové číslo: 502930 Cena: 125 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14187-2

ČSN EN 14187-3 (736183)
Zálivky za studena - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení samonivelačních vlastností
Katalogové číslo: 502929 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14187-3

ČSN EN 14187-4 (736183)
Zálivky za studena - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti a objemu po ponoření do uhlovodíkového paliva
Katalogové číslo: 502928 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14187-4

ČSN EN 14187-5 (736183)
Zálivky za studena - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti hydrolýze
Katalogové číslo: 507659 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14187-5

ČSN EN 14187-6 (736183)
Zálivky za studena - Část 6: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po ponoření do roztoků chemikálií
Katalogové číslo: 502927 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14187-6

ČSN EN 14187-7 (736183)
Zálivky za studena - Část 7: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti působení plamene
Katalogové číslo: 507660 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14187-7

ČSN EN 14187-8 (736183)
Zálivky za studena - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení umělého stárnutí vlivem UV záření
Katalogové číslo: 502926 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14187-8

ČSN EN 14187-9 (736183)
Zálivky za studena - Zkušební metody - Část 9: Funkční zkouška zálivek
Katalogové číslo: 507661 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14187-9

ČSN EN 14840 (736184)
Zálivky a vložky do spár - Zkušební metody pro těsnící profily do spár
Katalogové číslo: 77978 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-04-01 Účinnost: 2007-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14840

ČSN EN 13286-1 (736185)
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 1: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Úvod, obecné požadavky a odběr vzorků
Katalogové číslo: 514865 Cena: 190 Kč
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13286-1

ČSN EN 13286-2 (736185)
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška
Katalogové číslo: 87816 Cena: 350 Kč
Vydána: 2011-03-01 Účinnost: 2011-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 8.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13286-2

ČSN EN 13286-3 (736185)
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 3: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační tlak s řízenými parametry
Katalogové číslo: 69122 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-03-01 Účinnost: 2004-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13286-3

ČSN EN 13286-4 (736185)
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 4: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační pěch
Katalogové číslo: 514866 Cena: 190 Kč
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13286-4

ČSN EN 13286-40 (736185)
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 40: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v prostém tahu směsí stmelených hydraulickými pojivy
Katalogové číslo: 68858 Cena: 125 Kč
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13286-40

ČSN EN 13286-41 (736185)
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 41: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy
Katalogové číslo: 514867 Cena: 190 Kč
Vydána: 2022-07-01 Účinnost: 2022-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13286-41

ČSN EN 13286-42 (736185)
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 42: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v příčném tahu směsí stmelených hydraulickými pojivy
Katalogové číslo: 68867 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13286-42

ČSN EN 13286-43 (736185)
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 43: Zkušební metoda pro stanovení modulu pružnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy
Katalogové číslo: 68866 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13286-43

ČSN EN 13286-44 (736185)
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 44: Zkušební metoda pro stanovení součinitele alfa vysokopecní strusky
Katalogové číslo: 70006 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-07-01 Účinnost: 2004-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13286-44

ČSN EN 13286-45 (736185)
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 45: Zkušební metoda pro stanovení doby zpracovatelnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy
Katalogové číslo: 71549 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-04-01 Účinnost: 2005-05-01
Změny a opravy: Z1 4.09t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13286-45

ČSN EN 13286-46 (736185)
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 46: Zkušební metoda pro stanovení součinitele stavu vlhkosti (MCV)
Katalogové číslo: 70007 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-07-01 Účinnost: 2004-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13286-46

ČSN EN 13286-47 (736185)
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání
Katalogové číslo: 514868 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13286-47

ČSN EN 13286-48 (736185)
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 48: Zkušební metoda pro stanovení stupně rozpadu
Katalogové číslo: 75631 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-05-01 Účinnost: 2006-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13286-48

ČSN EN 13286-49 (736185)
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 49: Zkušební metoda pro stanovení zrychleného bobtnání zemin zlepšených vápnem a/nebo hydraulickými pojivy
Katalogové číslo: 72321 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-04-01 Účinnost: 2005-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13286-49

ČSN EN 13286-5 (736185)
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 5: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační stůl
Katalogové číslo: 71545 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13286-5

ČSN EN 13286-50 (736185)
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 50: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí Proctorova zařízení nebo vibračního stolu
Katalogové číslo: 74001 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13286-50

ČSN EN 13286-51 (736185)
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 51: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí vibračního pěchu
Katalogové číslo: 74002 Cena: 125 Kč
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13286-51

ČSN EN 13286-52 (736185)
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 52: Metody pro výrobu zkušebních těles vibrokompresí
Katalogové číslo: 74003 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13286-52

ČSN EN 13286-53 (736185)
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 53: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí osového tlaku
Katalogové číslo: 74004 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13286-53

ČSN EN 13286-7 (736185)
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 7: Zkouška nestmelených směsí cyklickým zatěžováním v triaxiálním přístroji
Katalogové číslo: 72318 Cena: 350 Kč
Vydána: 2005-04-01 Účinnost: 2005-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13286-7

ČSN P CEN/TS 13286-54 (736185)
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 54: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti mrazu - Odolnost proti zmrazování a rozmrazování směsí stmelených hydraulickými pojivy
Katalogové číslo: 98503 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-10-01 Účinnost: 2015-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 13286-54

ČSN 73 6186 (736186)
Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti a okamžitého indexu únosnosti in situ
Katalogové číslo: 87456 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6186

ČSN 73 6190 (736190)
Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek
Katalogové číslo: 5573 Cena: 230 Kč
Vydána: 1980-10-07 Účinnost: 1982-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6190

ČSN 73 6192 (736192)
Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží
Katalogové číslo: 19532 Cena: 230 Kč
Vydána: 1996-03-01 Účinnost: 1996-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6192