Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7362 - Stavby mostní

Zobrazit obsah třídy 73

ČSN 73 6200 (736200)
Mosty - Terminologie a třídění
Katalogové číslo: 88246 Cena: 440 Kč
Vydána: 2011-07-01 Účinnost: 2011-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6200

ČSN 73 6201 (736201)
Projektování mostních objektů
Katalogové číslo: 81713 Cena: 770 Kč
Vydána: 2008-10-01 Účinnost: 2008-11-01
Změny a opravy: Z1 1.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6201

ČSN EN 1991-2 (736203)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou
Katalogové číslo: 73339 Cena: 1 100 Kč
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
Změny a opravy: Z1 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 1 1.11t, Z3 10.12t, Z4 11.15t, Z5 12.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1991-2

ČSN EN 1991-2 ed. 2 (736203)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou
Katalogové číslo: 506453 Cena: 990 Kč
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1991-2 ed. 2

ČSN EN 1991-2 NA ed. A (736203)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges
Katalogové číslo: 505776 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1991-2 NA ed. A

ČSN EN 1993-2 (736205)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty
Katalogové číslo: 79983 Cena: 770 Kč
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
Změny a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 5.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1993-2

ČSN EN 1993-2 NA ed. A (736205)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 2: Steel bridges
Katalogové číslo: 90027 Cena: 125 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-02-01 Účinnost: 2012-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1993-2 NA ed. A

ČSN EN 1992-2 (736208)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady
Katalogové číslo: 77901 Cena: 590 Kč
Vydána: 2007-05-01 Účinnost: 2007-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.09t, Z1 3.10t, Z2 1.14t, Z3 8.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1992-2

ČSN EN 1992-2 NA ed. A (736208)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 2: Concrete bridges - Design and detailling rules
Katalogové číslo: 517797 Cena: 125 Kč
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1992-2 NA ed. A

ČSN 73 6209 (736209)
Zatěžovací zkoušky mostních objektů
Katalogové číslo: 508313 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6209

ČSN EN 1994-2 (736210)
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty
Katalogové číslo: 77440 Cena: 590 Kč
Vydána: 2007-02-01 Účinnost: 2007-03-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.09t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1994-2

ČSN EN 1994-2 NA ed. A (736210)
National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges
Katalogové číslo: 89668 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1994-2 NA ed. A

ČSN EN 1995-2 (736212)
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty
Katalogové číslo: 77257 Cena: 350 Kč
Vydána: 2006-12-01 Účinnost: 2007-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1995-2

ČSN EN 1995-2 NA ed. A (736212)
National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges
Katalogové číslo: 89153 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1995-2 NA ed. A

TNI prEN 1995-2 (736212)
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty
Katalogové číslo: 518440 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI prEN 1995-2

ČSN P 73 6213 (736213)
Navrhování zděných mostních konstrukcí
Katalogové číslo: 89957 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P 73 6213

ČSN 73 6214 (736214)
Navrhování betonových mostních konstrukcí
Katalogové číslo: 94394 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-01-01 Účinnost: 2014-02-01
Změny a opravy: Z1 3.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6214

ČSN 73 6220 (736220)
Evidence mostních objektů pozemních komunikací
Katalogové číslo: 87547 Cena: 350 Kč
Vydána: 2011-03-01 Účinnost: 2011-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6220

ČSN 73 6221 (736221)
Prohlídky mostů pozemních komunikací
Katalogové číslo: 503942 Cena: 570 Kč
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6221

ČSN 73 6222 (736222)
Zatížitelnost mostů pozemních komunikací
Katalogové číslo: 92023 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
Změny a opravy: Z1 7.15t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6222

ČSN 73 6223 (736223)
Ochrana zařízení proti dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad železničními dráhami
Katalogové číslo: 87174 Cena: 350 Kč
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
Změny a opravy: Z1 11.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6223

ČSN 73 6242 (736242)
Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací
Katalogové číslo: 85019 Cena: 550 Kč
Vydána: 2010-03-01 Účinnost: 2010-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6242

ČSN 73 6244 (736244)
Přechody mostů pozemních komunikací
Katalogové číslo: 86339 Cena: 440 Kč
Vydána: 2010-08-01 Účinnost: 2010-09-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6244

ČSN 73 6266 (736266)
Protinárazové zábrany mostů přes pozemní komunikace
Katalogové číslo: 19264 Cena: 340 Kč
Vydána: 1996-05-01 Účinnost: 1996-06-01
Změny a opravy: Z1 7.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6266

ČSN EN 1337-1 (736270)
Stavební ložiska - Část 1: Všeobecná pravidla navrhování
Katalogové číslo: 62238 Cena: 350 Kč
Vydána: 2002-02-01 Účinnost: 2002-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1337-1

ČSN EN 1337-10 (736270)
Stavební ložiska - Část 10: Prohlídka a údržba
Katalogové číslo: 70587 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-10-01 Účinnost: 2004-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1337-10

ČSN EN 1337-11 (736270)
Stavební ložiska - Část 11: Doprava, skladování a osazování
Katalogové číslo: 55390 Cena: 230 Kč
Vydána: 1999-03-01 Účinnost: 1999-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1337-11

ČSN EN 1337-2 (736270)
Stavební ložiska - Část 2: Kluzné prvky
Katalogové číslo: 72472 Cena: 570 Kč
Vydána: 2005-06-01 Účinnost: 2005-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1337-2

ČSN EN 1337-3 (736270)
Stavební ložiska - Část 3: Elastomerová ložiska
Katalogové číslo: 74616 Cena: 590 Kč
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1337-3

ČSN EN 1337-4 (736270)
Stavební ložiska - Část 4: Válcová ložiska
Katalogové číslo: 72473 Cena: 350 Kč
Vydána: 2005-06-01 Účinnost: 2005-07-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1337-4

ČSN EN 1337-5 (736270)
Stavební ložiska - Část 5: Hrncová ložiska
Katalogové číslo: 74617 Cena: 440 Kč
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1337-5

ČSN EN 1337-6 (736270)
Stavební ložiska - Část 6: Vahadlová ložiska
Katalogové číslo: 72474 Cena: 350 Kč
Vydána: 2005-06-01 Účinnost: 2005-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1337-6

ČSN EN 1337-7 (736270)
Stavební ložiska - Část 7: PTFE kalotová a PTFE cylindrická ložiska
Katalogové číslo: 72475 Cena: 340 Kč
Vydána: 2005-06-01 Účinnost: 2005-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1337-7

ČSN EN 1337-8 (736270)
Stavební ložiska - Část 8: Vodící ložiska a konstrukce
Katalogové číslo: 80796 Cena: 340 Kč
Vydána: 2008-04-01 Účinnost: 2008-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1337-8

ČSN EN 1337-9 (736270)
Stavební ložiska - Část 9: Ochrana
Katalogové číslo: 55389 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-03-01 Účinnost: 1999-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1337-9

TNI 73 6270 (736270)
Mostní ložiska
Katalogové číslo: 94668 Cena: 350 Kč
Vydána: 2014-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI 73 6270