Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7363 - Železniční komunikace

Zobrazit obsah třídy 73

ČSN 73 6301 (736301)
Projektování železničních drah
Katalogové číslo: 50986 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-03-01 Účinnost: 1998-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6301

ČSN 73 6310 (736310)
Navrhování železničních stanic
Katalogové číslo: 19928 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-08-01 Účinnost: 1996-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6310

ČSN 73 6320 (736320)
Prostorová průchodnost na dráze celostátní, dráhách regionálních a místních a vlečkách normálního rozchodu - Národní požadavky
Katalogové číslo: 506724 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
Změny a opravy: Z1 8.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6320

ČSN EN 15528 (736330)
Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly
Katalogové číslo: 515298 Cena: 570 Kč
Vydána: 2022-07-01 Účinnost: 2022-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15528

ČSN EN 15461 +A1 (736340)
Železniční aplikace - Emise hluku - Charakterizace dynamických vlastností úseků koleje pro měření hluku při průjezdech
Katalogové číslo: 88730 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-07-01 Účinnost: 2011-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15461 +A1

ČSN EN 15610 (736341)
Železniční aplikace - Emise hluku - Měření drsnosti povrchu kolejnic ve vztahu k hluku valení
Katalogové číslo: 508120 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15610

ČSN EN 16272-1 (736342)
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 1: Inherentní charakteristiky - Pohlcování zvuku v laboratoři za podmínky difusního zvukového pole
Katalogové číslo: 92869 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16272-1

ČSN EN 16272-2 (736342)
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 2: Inherentní charakteristiky - Izolace proti zvuku šířenému vzduchem v laboratoři za podmínky difusního zvukového pole
Katalogové číslo: 92867 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16272-2

ČSN EN 16272-3-1 (736342)
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 3-1: Normalizované železniční zvukové spektrum a jednoduché numerické hodnocení pro aplikace difusního zvukového pole
Katalogové číslo: 92868 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16272-3-1

ČSN EN 16272-3-2 (736342)
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 3-2: Normalizované železniční zvukové spektrum a jednoduché numerické hodnocení pro aplikace přímého zvukového pole
Katalogové číslo: 96093 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-12-01 Účinnost: 2015-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16272-3-2

ČSN EN 16272-4 (736342)
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 4: Vnitřní charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty lomu zvuku za podmínek přímého zvukového pole
Katalogové číslo: 501579 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16272-4

ČSN EN 16272-6 (736342)
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 6: Inherentní charakteristiky - Hodnoty vzduchové zvukové izolace za podmínek přímého zvukového pole
Katalogové číslo: 96658 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-02-01 Účinnost: 2015-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16272-6

ČSN P CEN/TS 16272-5 (736342)
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 5: Inherentní charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty odrazu zvuku v přímém zvukovém poli
Katalogové číslo: 95716 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16272-5

ČSN P CEN/TS 16272-7 (736342)
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 7: Vnější charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty vloženého útlumu
Katalogové číslo: 99162 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-04-01 Účinnost: 2016-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16272-7

ČSN EN 16727-1 (736343)
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 1: Mechanický výkon za statického zatížení - Výpočetní a zkušební metody
Katalogové číslo: 505975 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16727-1

ČSN EN 16727-2-1 (736343)
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 2-1: Mechanický přenos při dynamickém zatížení při průjezdu vlaku - Odolnost proti únavě
Katalogové číslo: 505974 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16727-2-1

ČSN EN 16727-2-2 (736343)
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 2-2: Mechanický přenos při dynamickém zatížení způsobeném jízdou vlaku - Výpočetní metoda
Katalogové číslo: 500590 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-11-01 Účinnost: 2016-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16727-2-2

ČSN EN 16727-3 (736343)
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 3: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí
Katalogové číslo: 502254 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16727-3

ČSN EN 16951-1 (736344)
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Postupy posuzování dlouhodobého přenosu - Část 1: Akustické charakteristiky
Katalogové číslo: 505737 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16951-1

ČSN EN 16951-2 (736344)
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Postupy posuzování dlouhodobého přenosu - Část 2: Neakustické charakteristiky
Katalogové číslo: 505973 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16951-2

ČSN EN 17495 (736345)
Železniční aplikace - Akustika - Stanovení dynamické tuhosti elastických komponentů koleje ve vztahu k hluku a vibracím - Podložky pod patu kolejnice a sestavy upevnění kolejnic
Katalogové číslo: 516143 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17495

ČSN EN 13803 (736350)
Železniční aplikace - Kolej - Parametry návrhu polohy koleje - Kolej rozchodu 1 435 mm a širšího
Katalogové číslo: 505807 Cena: 590 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13803

ČSN EN 15689 (736352)
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Srdcovky z lité austenitické manganové oceli
Katalogové číslo: 86118 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2010-06-01 Účinnost: 2010-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15689

ČSN EN 16725 (736353)
Železniční aplikace - Kolej - Obnova a opravy manganových srdcovek
Katalogové číslo: 502603 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16725

ČSN EN 16273 (736357)
Železniční aplikace - Kolej - Překované přechodové kolejnice
Katalogové číslo: 98199 Cena: 350 Kč
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16273

ČSN EN 14969 (736358)
Železniční aplikace - Kolej - Kvalifikace zhotovitelů traťových prací
Katalogové číslo: 77313 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-02-01 Účinnost: 2007-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14969

ČSN EN 13848-1 (736359)
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 1: Popis geometrie koleje
Katalogové číslo: 513568 Cena: 440 Kč
Vydána: 2021-11-01 Účinnost: 2021-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13848-1

ČSN EN 13848-2 (736359)
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 2: Měřicí systémy - Měřicí vozidla
Katalogové číslo: 513033 Cena: 440 Kč
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13848-2

ČSN EN 13848-3 (736359)
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 3: Měřicí systémy - Stroje pro stavbu a údržbu koleje
Katalogové číslo: 516081 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-12-01 Účinnost: 2023-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13848-3

ČSN EN 13848-4 (736359)
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 4: Měřicí systémy - Lehké kolejové prostředky a ruční zařízení
Katalogové číslo: 91268 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13848-4

ČSN EN 13848-5 (736359)
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 5: Hladiny kvality geometrie koleje - Běžná kolej a kolejová rozvětvení
Katalogové číslo: 505247 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-07-01 Účinnost: 2018-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13848-5

ČSN EN 13848-6 +A1 (736359)
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 6: Stanovení kvality geometrie koleje
Katalogové číslo: 512094 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13848-6 +A1

ČSN 73 6360-1 (736360)
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování
Katalogové číslo: 511473 Cena: 550 Kč
Vydána: 2020-12-01 Účinnost: 2021-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6360-1

ČSN 73 6360-2 (736360)
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba
Katalogové číslo: 84171 Cena: 350 Kč
Vydána: 2009-10-01 Účinnost: 2009-11-01
Změny a opravy: Z1 2.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6360-2

ČSN EN 13674-1 +A1 (736361)
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší
Katalogové číslo: 505496 Cena: 770 Kč
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13674-1 +A1

ČSN EN 13674-2 (736361)
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce používané s Vignolovými železničními kolejnicemi o hmotnosti 46 kg/m a větší
Katalogové číslo: 510816 Cena: 770 Kč
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13674-2

ČSN EN 13674-3 +A1 (736361)
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 3: Přídržné kolejnice
Katalogové číslo: 87465 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-02-01 Účinnost: 2011-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13674-3 +A1

ČSN EN 13674-4 (736361)
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 4: Vignolovy železniční kolejnice pod 46 kg/m do 27 kg/m
Katalogové číslo: 516898 Cena: 570 Kč
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13674-4

ČSN EN 14730-1 (736362)
Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 1: Schvalování svařovacích procesů
Katalogové číslo: 502708 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14730-1

ČSN EN 14730-2 (736362)
Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 2: Kvalifikace svářečů pro aluminotermické svařování, způsobilost zhotovitelů a přejímka svarů
Katalogové číslo: 512977 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-11-01 Účinnost: 2021-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14730-2

ČSN EN 14811 (736363)
Drážní aplikace - Kolej - Speciální kolejnice - Žlábkové kolejnice a souvisící konstrukční profily
Katalogové číslo: 514700 Cena: 590 Kč
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14811

ČSN EN 16771 (736364)
Železniční aplikace - Infrastruktura - Aluminotermické svařování žlábkových kolejnic
Katalogové číslo: 502976 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16771

ČSN EN 13230-1 (736365)
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 501513 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13230-1

ČSN EN 13230-2 (736365)
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce
Katalogové číslo: 501512 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13230-2

ČSN EN 13230-3 (736365)
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce
Katalogové číslo: 501511 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13230-3

ČSN EN 13230-4 +A1 (736365)
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce
Katalogové číslo: 510815 Cena: 32 Kč
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13230-4 +A1

ČSN EN 13230-5 (736365)
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 5: Zvláštní prvky
Katalogové číslo: 501509 Cena: 190 Kč
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13230-5

ČSN EN 13230-6 (736365)
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 6: Konstrukce
Katalogové číslo: 510747 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13230-6

ČSN EN 16431 (736366)
Železniční aplikace - Kolej - Žlabové pražce příčné a výhybkové
Katalogové číslo: 96611 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16431

ČSN EN 16730 (736367)
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce s podpražcovými podložkami
Katalogové číslo: 502974 Cena: 570 Kč
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16730

ČSN EN 16432-1 (736368)
Železniční aplikace - Systémy pevné jízdní dráhy - Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 510189 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16432-1

ČSN EN 16432-2 (736368)
Železniční aplikace - Systémy pevné jízdní dráhy - Část 2: Návrh systému, subsystémy a součásti
Katalogové číslo: 512817 Cena: 770 Kč
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16432-2

ČSN EN 16432-3 (736368)
Železniční aplikace - Systémy pevné jízdní dráhy - Část 3: Přejímka
Katalogové číslo: 515063 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-07-01 Účinnost: 2022-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16432-3

ČSN EN 17282 (736369)
Železniční aplikace - Infrastruktura - Rohože pod štěrkovým ložem
Katalogové číslo: 511782 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17282

ČSN EN 13481-1 (736370)
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 1: Definice
Katalogové číslo: 92083 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13481-1

ČSN EN 13481-2 (736370)
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce v kolejovém loži
Katalogové číslo: 516907 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13481-2

ČSN EN 13481-3 (736370)
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné a polymerové kompozitní pražce
Katalogové číslo: 516908 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13481-3

ČSN EN 13481-4 (736370)
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce v kolejovém loži
Katalogové číslo: 516913 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13481-4

ČSN EN 13481-5 (736370)
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu
Katalogové číslo: 516914 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13481-5

ČSN EN 13481-7 (736370)
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 7: Systémy upevnění pro výhybky a výhybkové konstrukce, přídržné kolejnice, izolované styky kolejnic a kolejnicová dilatační zařízení
Katalogové číslo: 516925 Cena: 340 Kč
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13481-7

ČSN EN 13232-1 (736371)
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 1: Definice
Katalogové číslo: 70090 Cena: 440 Kč
Vydána: 2004-09-01 Účinnost: 2004-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13232-1

ČSN EN 13232-2 +A1 (736371)
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 2: Požadavky na geometrické uspořádání
Katalogové číslo: 90637 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13232-2 +A1

ČSN EN 13232-3 +A1 (736371)
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice
Katalogové číslo: 90640 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13232-3 +A1

ČSN EN 13232-4 +A1 (736371)
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 4: Ovládání, zapevnění a kontrola polohy
Katalogové číslo: 90639 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13232-4 +A1

ČSN EN 13232-5 +A1 (736371)
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 5: Výměny
Katalogové číslo: 90636 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13232-5 +A1

ČSN EN 13232-6 +A1 (736371)
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 6: Pevné jednoduché a dvojité srdcovky
Katalogové číslo: 90635 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13232-6 +A1

ČSN EN 13232-7 +A1 (736371)
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 7: Srdcovky s pohyblivými částmi
Katalogové číslo: 90634 Cena: 570 Kč
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13232-7 +A1

ČSN EN 13232-8 +A1 (736371)
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 8: Dilatační zařízení
Katalogové číslo: 90633 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13232-8 +A1

ČSN EN 13232-9 +A1 (736371)
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 9: Návrh konstrukce, dokumentace a přejímka
Katalogové číslo: 90632 Cena: 570 Kč
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13232-9 +A1

ČSN EN 17319 (736372)
Drážní aplikace - Infrastruktura - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění tramvajových kolejnic
Katalogové číslo: 515276 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-07-01 Účinnost: 2022-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17319

ČSN EN 17682 (736373)
Železniční aplikace - Infrastruktura - Pružný prvek pro systém plovoucích desek
Katalogové číslo: 517956 Cena: 350 Kč
Vydána: 2023-10-01 Účinnost: 2023-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17682

ČSN EN 13231-1 (736374)
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 1: Práce v koleji s kolejovým ložem - Běžná kolej, výhybky a výhybkové konstrukce
Katalogové číslo: 94093 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13231-1

ČSN EN 13231-2 (736374)
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 2: Přejímka reprofilace kolejnic v běžné koleji, výhybkách, výhybkových konstrukcích včetně dilatačních zařízení
Katalogové číslo: 513569 Cena: 550 Kč
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13231-2

ČSN EN 13231-5 (736374)
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 5: Postupy reprofilace kolejnic v běžné koleji, výhybkách a výhybkových konstrukcích včetně dilatačních zařízení
Katalogové číslo: 506725 Cena: 350 Kč
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13231-5

ČSN EN 13146-1 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice
Katalogové číslo: 510638 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13146-1

ČSN EN 13146-10 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 10: Zkouška odporu proti vytažení zkušebním zatížením
Katalogové číslo: 502975 Cena: 190 Kč
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13146-10

ČSN EN 13146-2 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 2: Stanovení odporu proti pootočení
Katalogové číslo: 92071 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13146-2

ČSN EN 13146-3 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 3: Stanovení útlumu rázového zatížení
Katalogové číslo: 92072 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13146-3

ČSN EN 13146-4 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatěžování
Katalogové číslo: 516080 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-12-01 Účinnost: 2023-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13146-4

ČSN EN 13146-5 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 5: Stanovení elektrického odporu
Katalogové číslo: 92074 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
Změny a opravy: Oprava 1 3.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13146-5

ČSN EN 13146-6 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 6: Vliv nepříznivých vnějších podmínek
Katalogové číslo: 92075 Cena: 125 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13146-6

ČSN EN 13146-7 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 7: Stanovení svěrné síly a zdvihové tuhosti
Katalogové číslo: 510639 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13146-7

ČSN EN 13146-8 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 8: Provozní ověřování
Katalogové číslo: 92077 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13146-8

ČSN EN 13146-9 (736375)
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 9: Stanovení tuhosti
Katalogové číslo: 512184 Cena: 340 Kč
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13146-9

ČSN EN 14587-1 (736376)
Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování nových kolejnic - Část 1: Kolejnice třídy R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT a R400HT svařované ve stabilní svařovně
Katalogové číslo: 514703 Cena: 350 Kč
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14587-1

ČSN EN 14587-2 (736376)
Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování kolejnic - Část 2: Nové kolejnice třídy R220, R260, R260Mn a R350HT svařované mobilními svářečkami mimo stabilní svařovnu
Katalogové číslo: 84758 Cena: 440 Kč
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14587-2

ČSN EN 14587-3 (736376)
Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování kolejnic - Část 3: Svařování v souvislosti s výrobou srdcovek
Katalogové číslo: 92734 Cena: 440 Kč
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14587-3

ČSN EN 15594 (736377)
Železniční aplikace - Kolej - Oprava kolejnic navařováním elektrickým obloukem
Katalogové číslo: 84924 Cena: 350 Kč
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15594

ČSN 73 6380 (736380)
Železniční přejezdy a přechody
Katalogové číslo: 510473 Cena: 350 Kč
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6380

ČSN EN 16729-1 (736390)
Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 1: Požadavky na ultrazvukové zkoušení a principy vyhodnocení
Katalogové číslo: 501508 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16729-1

ČSN EN 16729-2 (736390)
Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 2: Zkoušky kolejnic v koleji vířivými proudy
Katalogové číslo: 510319 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16729-2

ČSN EN 16729-3 (736390)
Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 3: Požadavky na identifikaci vnitřních a povrchových vad kolejnic
Katalogové číslo: 505388 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16729-3

ČSN EN 16729-4 (736390)
Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 4: Kvalifikace personálu pro nedestruktivní zkoušky kolejnic
Katalogové číslo: 507175 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16729-4

ČSN EN 16729-5 (736390)
Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 5: Nedestruktivní zkoušky svarů v koleji
Katalogové číslo: 517434 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-09-01 Účinnost: 2023-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16729-5

ČSN EN 17397-1 (736390)
Železniční aplikace - Závady koleje - Část 1: Řízení závad koleje
Katalogové číslo: 512093 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17397-1

ČSN EN 16704-1 +A1 (736395)
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 1: Rizika na železnici a společné principy ochrany na pevných a mobilních pracovištích
Katalogové číslo: 514598 Cena: 590 Kč
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16704-1 +A1

ČSN EN 16704-2-1 (736395)
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 2-1: Společná řešení a technologie - Technické požadavky pro traťové varovné systémy (TWS)
Katalogové číslo: 504811 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16704-2-1

ČSN EN 16704-2-2 (736395)
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 2-2: Společná řešení a technologie - Požadavky na zábrany
Katalogové číslo: 504812 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16704-2-2

ČSN EN 16704-3 +A1 (736395)
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 3: Kompetence personálu pracujícího v blízkosti koleje nebo v koleji
Katalogové číslo: 514597 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16704-3 +A1