Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7364 - Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)

Zobrazit obsah třídy 73

ČSN 73 6405 (736405)
Projektování tramvajových tratí
Katalogové číslo: 515595 Cena: 440 Kč
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6405

ČSN 73 6412 (736412)
Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí
Katalogové číslo: 501910 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-03-01 Účinnost: 2017-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6412

ČSN 73 6413 (736413)
Zajištění geometrické polohy koleje tramvajových tratí
Katalogové číslo: 19927 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-08-01 Účinnost: 1996-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6413

ČSN 73 6425-1 (736425)
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek
Katalogové číslo: 77564 Cena: 550 Kč
Vydána: 2007-05-01 Účinnost: 2007-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6425-1

ČSN 73 6425-2 (736425)
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupní uzly a stanoviště
Katalogové číslo: 83787 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6425-2

ČSN 73 6430 (736430)
Geometrické uspořádání kolejí metra. Kolejový svršek metra
Katalogové číslo: 20484 Cena: 590 Kč
Vydána: 1997-01-01 Účinnost: 1997-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 6430

ČSN EN 16494 (736450)
Železniční aplikace - Požadavky na neproměnná návěstidla ERTMS
Katalogové číslo: 98004 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16494

ČSN EN 17168 (736460)
Drážní aplikace - Systémy zábran u hrany nástupiště
Katalogové číslo: 518484 Cena: 550 Kč
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17168