Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7381 - Stavební lešení a výtahy

Zobrazit obsah třídy 73

ČSN 73 8101 (738101)
Lešení - Společná ustanovení
Katalogové číslo: 506030 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 8101

ČSN 73 8102 (738102)
Pojízdná a volně stojící lešení
Katalogové číslo: 5588 Cena: 230 Kč
Vydána: 1978-05-06 Účinnost: 1979-04-01
Změny a opravy: Z1 4.95t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 8102

ČSN 73 8106 (738106)
Ochranné a záchytné konstrukce
Katalogové číslo: 31211 Cena: 340 Kč
Vydána: 1981-11-26 Účinnost: 1983-03-01
Změny a opravy: Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3 7.99t, Z4 4.05t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 8106

ČSN 73 8107 (738107)
Trubková lešení
Katalogové číslo: 72412 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-04-01 Účinnost: 2005-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 73 8107

ČSN EN 12812 (738108)
Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh
Katalogové číslo: 83247 Cena: 440 Kč
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12812

ČSN EN 74-1 (738109)
Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 1: Spojky trubek - Požadavky a zkušební postupy
Katalogové číslo: 518447 Cena: 440 Kč
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 74-1

ČSN EN 74-2 (738109)
Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 2: Speciální spojky - Požadavky a zkušební postupy
Katalogové číslo: 515173 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 74-2

ČSN EN 74-2 (738109)
Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 2: Speciální spojky - Požadavky a zkušební postupy
Katalogové číslo: 518691 Cena: 350 Kč
Vydána: 2024-02-01 Účinnost: 2024-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 74-2

ČSN EN 74-3 (738109)
Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 3: Ploché nánožky a středicí trny - Požadavky a zkušební postupy
Katalogové číslo: 79885 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-11-01 Účinnost: 2007-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 74-3

ČSN EN 12810-1 (738111)
Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky
Katalogové číslo: 70854 Cena: 340 Kč
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12810-1

ČSN EN 12810-2 (738111)
Fasádní dílcová lešení - Část 2: Zvláštní postupy při navrhování konstrukce
Katalogové číslo: 70853 Cena: 340 Kč
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12810-2

ČSN EN 1004-1 (738112)
Pojízdná dílcová věžová lešení - Část 1: Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na bezpečnost a provedení
Katalogové číslo: 517795 Cena: 440 Kč
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1004-1

ČSN EN 1004-2 (738112)
Pojízdná dílcová věžová lešení - Část 2: Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání
Katalogové číslo: 518424 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1004-2

ČSN EN 1263-1 (738114)
Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební postupy
Katalogové číslo: 99239 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1263-1

ČSN EN 1263-2 (738114)
Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí
Katalogové číslo: 97615 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-06-01 Účinnost: 2015-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1263-2

ČSN EN 1065 (738115)
Seřiditelné výsuvné ocelové stojky - Základní požadavky, navrhování a posuzování výpočtem a zkouškami
Katalogové číslo: 57065 Cena: 350 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1065

ČSN EN 17293 (738116)
Dočasné stavební konstrukce - Provedení - Požadavky na výrobu
Katalogové číslo: 510738 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17293

ČSN EN 13331-1 (738121)
Pažicí systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky
Katalogové číslo: 68101 Cena: 350 Kč
Vydána: 2003-10-01 Účinnost: 2003-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13331-1

ČSN EN 13331-2 (738121)
Pažicí systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou
Katalogové číslo: 68100 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-10-01 Účinnost: 2003-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13331-2

ČSN EN 13377 (738122)
Průmyslově vyráběné dřevěné podpěrné nosníky - Požadavky, klasifikace a posuzování
Katalogové číslo: 68197 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-10-01 Účinnost: 2003-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13377

ČSN EN 12811-1 (738123)
Dočasné stavební konstrukce - Část 1: Pracovní lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh
Katalogové číslo: 70855 Cena: 440 Kč
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12811-1

ČSN EN 12811-2 (738123)
Dočasné stavební konstrukce - Část 2: Informace o materiálech
Katalogové číslo: 71448 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-10-01 Účinnost: 2004-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12811-2

ČSN EN 12811-3 (738123)
Dočasné stavební konstrukce - Část 3: Zatěžovací zkoušky
Katalogové číslo: 68516 Cena: 350 Kč
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12811-3

ČSN EN 12811-4 (738123)
Dočasné stavební konstrukce - Část 4: Záchytné stříšky pro lešení - Požadavky na provedení a návrh výrobku
Katalogové číslo: 95156 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12811-4

ČSN EN 12813 (738124)
Dočasné stavební konstrukce - Podpěrné dílcové věže - Zvláštní postupy při navrhování
Katalogové číslo: 71754 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-12-01 Účinnost: 2005-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12813

ČSN EN 13374 +A1 (738125)
Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku - Zkušební metody
Katalogové číslo: 509289 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13374 +A1

ČSN EN 14653-1 (738126)
Ručně ovládané hydraulické rozpěrné systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky
Katalogové číslo: 74759 Cena: 570 Kč
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14653-1

ČSN EN 14653-2 (738126)
Ručně ovládané hydraulické rozpěrné systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou
Katalogové číslo: 74760 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14653-2

ČSN P CEN/TR 15563 (738127)
Dočasné stavební konstrukce - Doporučení pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti
Katalogové číslo: 80934 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-05-01 Účinnost: 2008-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TR 15563

ČSN EN 16031 (738128)
Seřiditelné výsuvné hliníkové stojky - Specifikace výrobku, navrhování a posuzování výpočtem a zkouškami
Katalogové číslo: 91632 Cena: 350 Kč
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16031

ČSN EN 16508 (738129)
Dočasné stavební konstrukce - Konstrukce pro opláštění - Požadavky na provedení a obecný návrh
Katalogové číslo: 500774 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16508