Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7445 - Stropy a podlahy

Zobrazit obsah třídy 74

ČSN 74 4505 (744505)
Podlahy - Společná ustanovení
Katalogové číslo: 89997 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 74 4505

ČSN P CEN/TS 16165 (744506)
Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší - Metody hodnocení
Katalogové číslo: 93693 Cena: 440 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16165

ČSN 74 4507 (744507)
Odolnost proti skluznosti povrchu podlah - Stanovení součinitele smykového tření
Katalogové číslo: 78601 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-06-01 Účinnost: 2007-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 74 4507

ČSN EN 13213 (744508)
Dutinové podlahy
Katalogové číslo: 65308 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-10-01 Účinnost: 2002-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13213

ČSN EN 12825 (744509)
Zdvojené podlahy
Katalogové číslo: 65309 Cena: 340 Kč
Vydána: 2002-10-01 Účinnost: 2002-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12825

ČSN EN 14716 (744520)
Napínané podhledy - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 72638 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-06-01 Účinnost: 2005-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14716

ČSN EN 13964 ed. 2 (744521)
Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 96719 Cena: 770 Kč
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13964 ed. 2