Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7470 - Dveře, vrata

Zobrazit obsah třídy 74

ČSN EN 1294 (747001)
Dveřní křídla - Stanovení chování při různých vlhkostech působících v ustáleném klimatu současně na obou stranách dveřního křídla
Katalogové číslo: 61208 Cena: 125 Kč
Vydána: 2001-03-01 Účinnost: 2001-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1294

ČSN EN 948 (747004)
Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení
Katalogové číslo: 59636 Cena: 125 Kč
Vydána: 2000-08-01 Účinnost: 2000-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 948

ČSN EN 950 (747005)
Dveřní křídla - Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem
Katalogové číslo: 59635 Cena: 125 Kč
Vydána: 2000-08-01 Účinnost: 2000-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 950

ČSN EN 952 (747006)
Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Metoda měření
Katalogové číslo: 59637 Cena: 125 Kč
Vydána: 2000-08-01 Účinnost: 2000-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 952

ČSN EN 1192 (747010)
Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků
Katalogové číslo: 60680 Cena: 125 Kč
Vydána: 2001-01-01 Účinnost: 2001-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1192

ČSN EN 12219 (747011)
Dveře - Klimatické vlivy - Požadavky a klasifikace
Katalogové číslo: 60688 Cena: 125 Kč
Vydána: 2001-01-01 Účinnost: 2001-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12219

ČSN EN 1530 (747012)
Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Třídy tolerancí
Katalogové číslo: 60678 Cena: 125 Kč
Vydána: 2001-01-01 Účinnost: 2001-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1530

ČSN EN 1529 (747013)
Dveřní křídla - Výška, šířka, tloušťka a pravoúhlost - Třídy tolerancí
Katalogové číslo: 514474 Cena: 125 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1529

ČSN EN 12433-1 (747014)
Vrata - Terminologie - Část 1: Typy vrat
Katalogové číslo: 60681 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-02-01 Účinnost: 2001-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12433-1

ČSN EN 12433-2 (747014)
Vrata - Terminologie - Část 2: Části vrat
Katalogové číslo: 60682 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-02-01 Účinnost: 2001-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12433-2

ČSN EN 12046-1 (747015)
Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 1: Okna
Katalogové číslo: 511384 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12046-1

ČSN EN 12046-2 (747015)
Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 2: Dveře
Katalogové číslo: 61052 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-02-01 Účinnost: 2001-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12046-2

ČSN EN 947 (747016)
Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti svislému zatížení
Katalogové číslo: 64310 Cena: 125 Kč
Vydána: 2002-04-01 Účinnost: 2002-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 947

ČSN EN 951 (747017)
Dveřní křídla - Metoda měření výšky, šířky, tloušťky a pravoúhlosti
Katalogové číslo: 64309 Cena: 125 Kč
Vydána: 2002-04-01 Účinnost: 2002-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 951

ČSN EN 12604 +A1 (747018)
Vrata - Mechanické vlastnosti - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 512250 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12604 +A1

ČSN EN 1121 (747020)
Dveře - Chování mezi dvěma rozdílnými klimaty - Zkušební metoda
Katalogové číslo: 62210 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-08-01 Účinnost: 2001-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1121

ČSN EN 12424 (747021)
Vrata - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace
Katalogové číslo: 62125 Cena: 125 Kč
Vydána: 2001-08-01 Účinnost: 2001-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12424

ČSN EN 12425 (747022)
Vrata - Odolnost proti průniku vody - Klasifikace
Katalogové číslo: 62130 Cena: 125 Kč
Vydána: 2001-08-01 Účinnost: 2001-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12425

ČSN EN 12426 (747023)
Vrata - Průvzdušnost - Klasifikace
Katalogové číslo: 62126 Cena: 125 Kč
Vydána: 2001-08-01 Účinnost: 2001-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12426

ČSN EN 12427 (747024)
Vrata - Průvzdušnost - Zkušební metoda
Katalogové číslo: 62129 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-08-01 Účinnost: 2001-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12427

ČSN EN 12428 (747025)
Vrata - Součinitel prostupu tepla - Požadavky na výpočet
Katalogové číslo: 93355 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12428

ČSN EN 12489 (747026)
Vrata - Odolnost proti průniku vody - Zkušební metoda
Katalogové číslo: 62128 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-08-01 Účinnost: 2001-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12489

ČSN EN 12444 (747028)
Vrata - Odolnost proti zatížení větrem - Zkoušení a výpočet
Katalogové číslo: 63051 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-11-01 Účinnost: 2001-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12444

ČSN EN 12453 +A1 (747029)
Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 514475 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12453 +A1

ČSN EN 13241 +A2 (747031)
Vrata - Norma výrobku, funkční vlastnosti
Katalogové číslo: 503208 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13241 +A2

ČSN EN 12978 +A1 (747032)
Vrata - Bezpečnostní zařízení pro motoricky ovládaná vrata - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 85547 Cena: 350 Kč
Vydána: 2010-04-01 Účinnost: 2010-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12978 +A1

ČSN EN 12217 (747033)
Dveře - Ovládací síly - Požadavky a klasifikace
Katalogové číslo: 500755 Cena: 125 Kč
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12217

ČSN EN 16005 (747040)
Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 92982 Cena: 550 Kč
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 1.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16005

ČSN EN 16005 (747040)
Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 518849 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-04-01 Účinnost: 2024-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16005

ČSN EN 16361 +A1 (747041)
Motoricky ovládané dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním
Katalogové číslo: 501653 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16361 +A1

ČSN EN 17372 (747042)
Pohony pro elektricky ovládané dveře s automatickým zavíráním - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 512729 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17372

ČSN EN 17352 (747043)
Elektricky ovládané zařízení pro ovládání vstupu pro pěší - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 514870 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-08-01 Účinnost: 2022-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17352

ČSN EN 16034 (747050)
Dveře, vrata a otevíravá okna - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
Katalogové číslo: 97195 Cena: 350 Kč
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16034

TNI CEN/TR 16676 (747076)
Energetické ztráty u průmyslových vrat
Katalogové číslo: 97406 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-06-01 Účinnost: 2015-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 16676