Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7501 - Vodní hospodářství. Názvosloví

Zobrazit obsah třídy 75

ČSN 75 0101 (750101)
Vodní hospodářství - Základní terminologie
Katalogové číslo: 66845 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
Změny a opravy: Z1 4.09t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 0101

ČSN 75 0102 (750102)
Vodní hospodářství - Terminologie v hydromechanice
Katalogové číslo: 61483 Cena: 340 Kč
Vydána: 2001-06-01 Účinnost: 2001-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 0102

ČSN 75 0110 (750110)
Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie
Katalogové číslo: 85352 Cena: 770 Kč
Vydána: 2010-04-01 Účinnost: 2010-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 0110

ČSN 75 0120 (750120)
Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky
Katalogové číslo: 82819 Cena: 1 270 Kč
Vydána: 2009-06-01 Účinnost: 2009-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 0120

ČSN 75 0130 (750130)
Vodní hospodářství. Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vod
Katalogové číslo: 31244 Cena: 945 Kč
Vydána: 1990-11-01 Účinnost: 1992-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 0130

ČSN 75 0140 (750140)
Meliorace - Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy
Katalogové číslo: 99977 Cena: 945 Kč
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 0140

ČSN 75 0142 (750142)
Vodní hospodářství. Názvosloví protierozní ochrany půdy
Katalogové číslo: 31246 Cena: 350 Kč
Vydána: 1991-03-01 Účinnost: 1992-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 0142

TNV 75 0144 (750144)
Terminologie pozemkových úprav
Katalogové číslo: 165001 Cena: 386 Kč
Vydána: 1996-02-01 Účinnost: 1996-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNV 75 0144

ČSN 75 0145 (750145)
Meliorace. Terminologie v pedologii
Katalogové číslo: 16797 Cena: 340 Kč
Vydána: 1994-12-01 Účinnost: 1995-01-01
Změny a opravy: Z1 2.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 0145

ČSN 75 0146 (750146)
Lesnickotechnické meliorace - Terminologie
Katalogové číslo: 58914 Cena: 590 Kč
Vydána: 2000-08-01 Účinnost: 2000-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 0146

ČSN 75 0150 (750150)
Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství
Katalogové číslo: 80793 Cena: 440 Kč
Vydána: 2008-05-01 Účinnost: 2008-06-01
Změny a opravy: Z1 2.13t, Oprava 1 7.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 0150

ČSN EN 1085 (750160)
Čištění odpadních vod - Slovník
Katalogové číslo: 79065 Cena: 570 Kč
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1085

ČSN 75 0161 (750161)
Vodní hospodářství - Terminologie v inženýrství odpadních vod
Katalogové číslo: 81756 Cena: 590 Kč
Vydána: 2008-10-01 Účinnost: 2008-11-01
Změny a opravy: Z1 2.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 0161

ČSN EN 16323 (750162)
Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod
Katalogové číslo: 505232 Cena: 770 Kč
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16323

ČSN 75 0170 (750170)
Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod
Katalogové číslo: 31247 Cena: 590 Kč
Vydána: 1986-11-24 Účinnost: 1987-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 0170

ČSN ISO 6107 (750175)
Kvalita vod - Slovník
Katalogové číslo: 516962 Cena: 770 Kč
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 6107

ČSN ISO 6107-9 (750175)
Jakost vod - Slovník - Část 9: Abecední seznam a věcný rejstřík
Katalogové číslo: 54041 Cena: 440 Kč
Vydána: 1999-02-01 Účinnost: 1999-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 6107-9

ČSN 75 0176 (750176)
Kvalita vod - Názvosloví mikrobiologie vody
Katalogové číslo: 96516 Cena: 945 Kč
Vydána: 2014-12-01 Účinnost: 2015-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 0176

ČSN ISO 20670 (750180)
Opětovné využití vody - Slovník
Katalogové číslo: 510201 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 20670