Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7550 - Vodárenství. Všeobecné normy

Zobrazit obsah třídy 75

ČSN EN 805 (755011)
Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti
Katalogové číslo: 61408 Cena: 550 Kč
Vydána: 2001-08-01 Účinnost: 2001-09-01
Změny a opravy: Z1 1.11t, Oprava 1 7.12t, Z2 8.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 805

ČSN EN 14801 (755013)
Podmínky pro tlakovou klasifikaci výrobků potrubních systémů určených pro zásobování vodou a odvádění odpadních vod
Katalogové číslo: 78095 Cena: 340 Kč
Vydána: 2007-04-01 Účinnost: 2007-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14801

ČSN 75 5020 (755020)
Vykazování ztrát pitné vody z vodovodů
Katalogové číslo: 518101 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-10-01 Účinnost: 2023-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 5020

ČSN 75 5025 (755025)
Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě
Katalogové číslo: 16396 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-07-01 Účinnost: 1994-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 5025

ČSN EN 15975-1 +A1 (755030)
Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro management rizik a krizové řízení - Část 1: Krizové řízení
Katalogové číslo: 503175 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15975-1 +A1

ČSN EN 15975-2 (755030)
Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro rizikový a krizový management - Část 2: Management rizik
Katalogové číslo: 94924 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15975-2

TNI CEN/TR 17801 (755040)
Směrnice pro plán pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou v budovách
Katalogové číslo: 515928 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 17801

ČSN 75 5050-1 (755050)
Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 1: Dezinfekce prováděná chlorem a chlorovými preparáty
Katalogové číslo: 99307 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-03-01 Účinnost: 2016-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 5050-1

ČSN 75 5050-2 (755050)
Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 2: Dezinfekce prováděná ozonem
Katalogové číslo: 98734 Cena: 190 Kč
Vydána: 2016-04-01 Účinnost: 2016-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 5050-2

ČSN 75 5050-3 (755050)
Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 3: Dezinfekce prováděná UV zářením
Katalogové číslo: 99087 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-03-01 Účinnost: 2016-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 5050-3

ČSN EN 17818 (755051)
Zařízení pro výrobu biocidů v místě použití - Aktivní chlor vyráběný elektrolýzou z chloridu sodného
Katalogové číslo: 518960 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-04-01 Účinnost: 2024-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17818