Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7552 - Vodárenství. Úprava vody

Zobrazit obsah třídy 75

ČSN 75 5201 (755201)
Navrhování úpraven vody
Katalogové číslo: 516773 Cena: 340 Kč
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 5201

ČSN EN 14095 (755202)
Zařízení k úpravě vody v budovách - Elektrolytická dávkovací zařízení s hliníkovými anodami - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení
Katalogové číslo: 71375 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14095

ČSN EN 14743 +A1 (755203)
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Změkčovací zařízení - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
Katalogové číslo: 80236 Cena: 340 Kč
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14743 +A1

ČSN EN 14812 +A1 (755204)
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Dávkovací zařízení chemikálií s předvolbou - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
Katalogové číslo: 80237 Cena: 340 Kč
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14812 +A1

ČSN EN 14897 +A1 (755210)
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení používající nízkotlaké ultrafialové zářiče - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
Katalogové číslo: 80238 Cena: 340 Kč
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14897 +A1

ČSN EN 14898 +A1 (755211)
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Filtry s aktivními látkami - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
Katalogové číslo: 80239 Cena: 350 Kč
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14898 +A1