Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7558 - Chemické výrobky pro úpravu vody

Zobrazit obsah třídy 75

ČSN EN 15795 (755800)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Přírodní neexpandované hlinitokřemičitany
Katalogové číslo: 87795 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-03-01 Účinnost: 2011-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15795

ČSN EN 878 (755801)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinitý
Katalogové číslo: 500688 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 878

ČSN EN 17034 (755802)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinitý bezvodý, chlorid-hydroxid hlinitý, chlorid-pentahydroxid dihlinitý a chlorid-hydroxid-síran hlinitý
Katalogové číslo: 505459 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17034

ČSN EN 882 (755803)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hlinitan sodný
Katalogové číslo: 500201 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 882

ČSN EN 1209 (755805)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Křemičitan sodný
Katalogové číslo: 70029 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1209

ČSN EN 888 (755806)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid železitý
Katalogové číslo: 516991 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-07-01 Účinnost: 2023-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 888

ČSN EN 889 (755807)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železnatý
Katalogové číslo: 516990 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-07-01 Účinnost: 2023-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 889

ČSN EN 890 (755808)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok síranu železitého
Katalogové číslo: 517842 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-09-01 Účinnost: 2023-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 890

ČSN EN 891 (755809)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-síran železitý
Katalogové číslo: 517841 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-09-01 Účinnost: 2023-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 891

ČSN EN 1405 (755810)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Alginan sodný
Katalogové číslo: 85497 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-03-01 Účinnost: 2010-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1405

ČSN EN 1405 (755810)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Alginan sodný
Katalogové číslo: 518746 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-04-01 Účinnost: 2024-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1405

ČSN EN 1406 (755811)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Modifikované škroby
Katalogové číslo: 504551 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1406

ČSN EN 1407 (755812)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Aniontové a neiontové polyakrylamidy
Katalogové číslo: 81558 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-08-01 Účinnost: 2008-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1407

ČSN EN 1407 (755812)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Aniontové a neiontové polyakrylamidy
Katalogové číslo: 518745 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-04-01 Účinnost: 2024-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1407

ČSN EN 1408 (755813)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Poly (chlorid diallyldimethylamonný)
Katalogové číslo: 81557 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-08-01 Účinnost: 2008-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1408

ČSN EN 1408 (755813)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Poly (chlorid diallyldimethylamonný)
Katalogové číslo: 518743 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-04-01 Účinnost: 2024-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1408

ČSN EN 1409 (755814)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyaminy
Katalogové číslo: 81559 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-08-01 Účinnost: 2008-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1409

ČSN EN 1409 (755814)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyaminy
Katalogové číslo: 518744 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-04-01 Účinnost: 2024-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1409

ČSN EN 1410 (755815)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kationtové polyakrylamidy
Katalogové číslo: 81556 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-08-01 Účinnost: 2008-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1410

ČSN EN 1410 (755815)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kationtové polyakrylamidy
Katalogové číslo: 518742 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-04-01 Účinnost: 2024-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1410

ČSN EN 1302 (755816)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi hliníku - Analytické metody
Katalogové číslo: 58026 Cena: 440 Kč
Vydána: 2000-03-01 Účinnost: 2000-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.10t, Oprava 2 9.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1302

ČSN EN 885 (755817)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-hydroxid-křemičitan hlinitý
Katalogové číslo: 73569 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 885

ČSN EN 886 (755818)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-síran-křemičitan hlinitý
Katalogové číslo: 73570 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 886

ČSN EN 887 (755819)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinito-železitý
Katalogové číslo: 500203 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 887

ČSN EN 935 (755820)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinito-železitý (monomer) a chlorid-hydroxid hlinito-železitý (monomer)
Katalogové číslo: 73575 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 935

ČSN EN 14664 (755821)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železitý krystalický
Katalogové číslo: 518014 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14664

ČSN EN 1197 (755823)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok dihydrogenfosforečnanu zinečnatého
Katalogové číslo: 95865 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1197

ČSN EN 13194 (755829)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina octová
Katalogové číslo: 97711 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13194

ČSN EN 12672 (755830)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan draselný
Katalogové číslo: 500620 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-11-01 Účinnost: 2016-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12672

ČSN EN 12876 (755831)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyslík
Katalogové číslo: 97713 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12876

ČSN EN 1278 (755832)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ozon
Katalogové číslo: 86682 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-09-01 Účinnost: 2010-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1278

ČSN EN 937 (755833)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlor
Katalogové číslo: 502329 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-05-01 Účinnost: 2017-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 937

ČSN EN 900 (755834)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan vápenatý
Katalogové číslo: 96695 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-02-01 Účinnost: 2015-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 900

ČSN EN 901 (755835)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan sodný
Katalogové číslo: 94362 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 901

ČSN EN 902 (755836)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxid vodíku
Katalogové číslo: 500625 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-11-01 Účinnost: 2016-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 902

ČSN EN 938 (755837)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chloritan sodný
Katalogové číslo: 502330 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-05-01 Účinnost: 2017-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 938

ČSN EN 939 (755838)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina chlorovodíková
Katalogové číslo: 502357 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-05-01 Účinnost: 2017-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 939

ČSN EN 12933 (755839)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Kyselina trichlorisokyanurová
Katalogové číslo: 98241 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12933

ČSN EN 12678 (755840)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxomonosíran draselný
Katalogové číslo: 500619 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-11-01 Účinnost: 2016-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12678

ČSN EN 12931 (755841)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý
Katalogové číslo: 98239 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12931

ČSN EN 12932 (755842)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát
Katalogové číslo: 98240 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12932

ČSN EN 12926 (755843)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxodisíran sodný
Katalogové číslo: 97715 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12926

ČSN EN 16370 (755848)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro elektrochemickou výrobu chloru prováděnou na místě s použitím membrán
Katalogové číslo: 515403 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16370

ČSN EN 12671 (755849)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid chloričitý vyráběný v místě použití
Katalogové číslo: 502358 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-05-01 Účinnost: 2017-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12671

ČSN EN 12518 (755850)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápno
Katalogové číslo: 96815 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12518

ČSN EN 1019 (755851)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid siřičitý
Katalogové číslo: 74928 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-01-01 Účinnost: 2006-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1019

ČSN EN 1421 (755852)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid amonný
Katalogové číslo: 515409 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1421

ČSN EN 899 (755853)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová
Katalogové číslo: 516284 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-01-01 Účinnost: 2023-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 899

ČSN EN 974 (755854)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina fosforečná
Katalogové číslo: 71138 Cena: 340 Kč
Vydána: 2004-10-01 Účinnost: 2004-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 974

ČSN EN 936 (755855)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid uhličitý
Katalogové číslo: 95425 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 936

ČSN EN 1198 (755856)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan sodný
Katalogové číslo: 74158 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-09-01 Účinnost: 2005-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1198

ČSN EN 1199 (755857)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenfosforečnan sodný
Katalogové číslo: 74157 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-09-01 Účinnost: 2005-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1199

ČSN EN 1200 (755858)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fosforečnan trisodný
Katalogové číslo: 74161 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-09-01 Účinnost: 2005-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1200

ČSN EN 1201 (755859)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan draselný
Katalogové číslo: 74160 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-09-01 Účinnost: 2005-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1201

ČSN EN 1202 (755860)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenfosforečnan didraselný
Katalogové číslo: 74202 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1202

ČSN EN 1203 (755861)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fosforečnan tridraselný
Katalogové číslo: 74184 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-09-01 Účinnost: 2005-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1203

ČSN EN 1204 (755862)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan vápenatý
Katalogové číslo: 74159 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-09-01 Účinnost: 2005-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1204

ČSN EN 1205 (755863)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogendifosforečnan disodný
Katalogové číslo: 74203 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1205

ČSN EN 1206 (755864)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Difosforečnan tetrasodný
Katalogové číslo: 74204 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1206

ČSN EN 1207 (755865)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Difosforečnan tetradraselný
Katalogové číslo: 74205 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1207

ČSN EN 1208 (755866)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyfosforečnan sodno-vápenatý
Katalogové číslo: 74206 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1208

ČSN EN 1210 (755867)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Trifosforečnan pentasodný
Katalogové číslo: 74207 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1210

ČSN EN 1211 (755868)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Trifosforečnan pentadraselný
Katalogové číslo: 74201 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1211

ČSN EN 1212 (755869)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyfosforečnan sodný
Katalogové číslo: 74200 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1212

ČSN EN 898 (755870)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenuhličitan sodný
Katalogové číslo: 92830 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 898

ČSN EN 12386 (755871)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran měďnatý
Katalogové číslo: 92719 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12386

ČSN EN 896 (755872)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid sodný
Katalogové číslo: 92839 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 896

ČSN EN 897 (755873)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan sodný
Katalogové číslo: 92838 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 897

ČSN EN 12120 (755874)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensiřičitan sodný
Katalogové číslo: 515406 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12120

ČSN EN 12121 (755875)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Disiřičitan sodný
Katalogové číslo: 515407 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12121

ČSN EN 12122 (755876)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok amoniaku
Katalogové číslo: 74929 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-01-01 Účinnost: 2006-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12122

ČSN EN 12123 (755877)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran amonný
Katalogové číslo: 516076 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12123

ČSN EN 12124 (755878)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Siřičitan sodný
Katalogové číslo: 515405 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12124

ČSN EN 12125 (755879)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Thiosíran sodný
Katalogové číslo: 515401 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12125

ČSN EN 12126 (755880)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kapalný amoniak
Katalogové číslo: 516077 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12126

ČSN EN 12173 (755881)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fluorid sodný
Katalogové číslo: 92720 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12173

ČSN EN 13176 (755882)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ethanol
Katalogové číslo: 97712 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13176

ČSN EN 13177 (755883)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Methanol
Katalogové číslo: 86681 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-09-01 Účinnost: 2010-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13177

ČSN EN 12174 (755884)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hexafluorokřemičitan sodný
Katalogové číslo: 515402 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12174

ČSN EN 12175 (755885)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina hexafluorokřemičitá
Katalogové číslo: 515408 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12175

ČSN EN 973 (755886)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro regeneraci měničů iontů
Katalogové číslo: 85499 Cena: 440 Kč
Vydána: 2010-03-01 Účinnost: 2010-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 973

ČSN EN 15028 (755887)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorečnan sodný
Katalogové číslo: 92837 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15028

ČSN EN 15041 (755888)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polyfosforečnany
Katalogové číslo: 95866 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15041

ČSN EN 12485 (755889)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý, vápno, polovypálený dolomit, oxid hořečnatý, uhličitan vápenato-hořečnatý a dolomitické vápno - Metody zkoušení
Katalogové číslo: 515722 Cena: 550 Kč
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12485

ČSN EN 1017 +A1 (755890)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit
Katalogové číslo: 504008 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1017 +A1

ČSN EN 1018 (755891)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý
Katalogové číslo: 513835 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1018

TNV 75 5891 (755891)
Vodárenské filtrační písky
Katalogové číslo: 165140 Cena: 124 Kč
Vydána: 2011-02-01 Účinnost: 2011-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNV 75 5891

ČSN EN 15030 +A1 (755892)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Stříbrné soli pro občasné používání
Katalogové číslo: 97762 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15030 +A1

ČSN EN 16409 (755893)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dolomitické vápno
Katalogové číslo: 95424 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16409

ČSN EN 15039 (755894)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polykarboxylové kyseliny a jejich soli
Katalogové číslo: 95868 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15039

ČSN EN 15040 (755895)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Fosfonové kyseliny a jejich soli
Katalogové číslo: 95867 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15040

ČSN EN 15482 (755896)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan sodný
Katalogové číslo: 92966 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15482

ČSN EN 14805 (755897)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný k elektrochloraci prováděné na místě bezmembránovou technologií
Katalogové číslo: 515404 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14805

ČSN EN 16003 (755898)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenato-hořečnatý
Katalogové číslo: 90483 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16003

ČSN EN 16004 (755899)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid hořečnatý
Katalogové číslo: 90484 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16004