Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7563 - Kanalizace. Trubní materiály

Zobrazit obsah třídy 75

ČSN EN 476 (756301)
Obecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů
Katalogové číslo: 516248 Cena: 350 Kč
Vydána: 2023-01-01 Účinnost: 2023-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 476

ČSN EN 13380 (756304)
Všeobecné požadavky na stavební dílce pro opravy a renovace venkovních stok a kanalizačních přípojek
Katalogové číslo: 64147 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-06-01 Účinnost: 2002-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13380

ČSN EN 14457 (756305)
Všeobecné požadavky na stavební dílce pro bezvýkopové technologie stok a kanalizačních přípojek
Katalogové číslo: 73020 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-06-01 Účinnost: 2005-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14457

ČSN 75 6306 (756306)
Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému proplachování - Zkouška pohyblivou tryskou
Katalogové číslo: 74115 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 6306

ČSN 75 6307 (756307)
Přehled evropských norem určených pro sanaci systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek
Katalogové číslo: 75166 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 6307

ČSN EN 16506 (756308)
Způsoby renovace odvodňovacích a stokových systémů - Vložkování pevně ukotvenou vnitřní plastovou vrstvou (RAPL)
Katalogové číslo: 97248 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16506

ČSN EN 16397-1 (756320)
Poddajné spojky - Část 1: Funkční požadavky
Katalogové číslo: 500236 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16397-1

ČSN EN 16397-2 (756320)
Poddajné spojky - Část 2: Vlastnosti a zkoušení poddajných spojek, přechodů a pouzder s kovovým páskem
Katalogové číslo: 500237 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16397-2