Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7565 - Kanalizace. Čištění odpadních vod

Zobrazit obsah třídy 75

ČSN 75 6505 (756505)
Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů
Katalogové číslo: 31261 Cena: 340 Kč
Vydána: 1991-01-04 Účinnost: 1991-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 6505

ČSN EN 858-1 (756510)
Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti
Katalogové číslo: 66141 Cena: 440 Kč
Vydána: 2003-04-01 Účinnost: 2003-05-01
Změny a opravy: A1 8.05t, Oprava 1 9.06t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 858-1

ČSN EN 858-2 (756510)
Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba
Katalogové číslo: 69121 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-12-01 Účinnost: 2004-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 858-2

ČSN 75 6551 (756551)
Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek
Katalogové číslo: 82269 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 6551

ČSN EN 1825-1 (756553)
Lapáky tuku - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti
Katalogové číslo: 73025 Cena: 440 Kč
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1825-1

ČSN EN 1825-2 (756553)
Lapáky tuků - Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba
Katalogové číslo: 66942 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-07-01 Účinnost: 2003-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1825-2

ČSN 75 6560 (756560)
Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti
Katalogové číslo: 99491 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-03-01 Účinnost: 2016-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 6560