Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7569 - Kanalizace. Přejímání, zkoušení a provoz

Zobrazit obsah třídy 75

ČSN EN 13508-1 (756901)
Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 92984 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13508-1

ČSN EN 13508-2 +A1 (756901)
Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku
Katalogové číslo: 89520 Cena: 990 Kč
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13508-2 +A1

ČSN EN 14654-1 (756902)
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 513086 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14654-1

ČSN EN 14654-2 (756902)
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 2: Sanace
Katalogové číslo: 513085 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14654-2

ČSN EN 14654-3 (756902)
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 3: Čištění stok a kanalizačních přípojek
Katalogové číslo: 513084 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14654-3

ČSN EN 14654-4 (756902)
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 4: Kontrola vstupů od uživatelů
Katalogové číslo: 513386 Cena: 340 Kč
Vydána: 2021-11-01 Účinnost: 2021-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14654-4

ČSN 75 6909 (756909)
Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek
Katalogové číslo: 69549 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-10-01 Účinnost: 2004-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 6909

TNV 75 6910 (756910)
Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení
Katalogové číslo: 165172 Cena: 497 Kč
Vydána: 2023-01-01 Účinnost: 2023-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNV 75 6910

TNV 75 6911 (756911)
Provozní řád kanalizace
Katalogové číslo: 165173 Cena: 304 Kč
Vydána: 2023-01-01 Účinnost: 2023-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNV 75 6911

TNV 75 6925 (756925)
Obsluha a údržba stokových systémů
Katalogové číslo: 165167 Cena: 304 Kč
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNV 75 6925

TNV 75 6930 (756930)
Obsluha a údržba čistíren odpadních vod
Katalogové číslo: 165168 Cena: 373 Kč
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNV 75 6930