Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7573 - Jakost vod. Fyzikální rozbor vod

Zobrazit obsah třídy 75

ČSN 75 7300 (757300)
Kvalita vod - Chemický a fyzikální rozbor - Obecná ustanovení a pokyny
Katalogové číslo: 518459 Cena: 230 Kč
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7300

ČSN ISO 17381 (757304)
Jakost vod - Výběr a použití metod s přímo použitelnými komerčními analytickými soupravami pro analýzu vod
Katalogové číslo: 80751 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-04-01 Účinnost: 2008-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 17381

ČSN EN ISO 15839 (757305)
Jakost vod - On-line senzorové analyzátory - Specifikace a zkoušení funkční způsobilosti
Katalogové číslo: 78386 Cena: 350 Kč
Vydána: 2007-05-01 Účinnost: 2007-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15839

ČSN EN ISO 15587-1 (757310)
Jakost vod - Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě - Část 1: Rozklad lučavkou
Katalogové číslo: 66378 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-02-01 Účinnost: 2003-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15587-1

ČSN EN ISO 15587-2 (757310)
Jakost vod - Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě - Část 2: Rozklad kyselinou dusičnou
Katalogové číslo: 66377 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-02-01 Účinnost: 2003-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15587-2

ČSN 75 7315 (757315)
Jakost vod - Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou
Katalogové číslo: 87690 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-03-01 Účinnost: 2011-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7315

ČSN EN 1622 (757330)
Jakost vod - Stanovení prahového čísla pachu (TON) a prahového čísla chuti (TFN)
Katalogové číslo: 78091 Cena: 340 Kč
Vydána: 2007-04-01 Účinnost: 2007-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1622

ČSN EN 1420 (757331)
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti
Katalogové číslo: 500892 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1420

ČSN EN 13052-1 (757332)
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Organické materiály - Stanovení barvy a zákalu vody v trubních rozvodech - Část 1: Zkušební metoda
Katalogové číslo: 86889 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-10-01 Účinnost: 2010-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13052-1

ČSN EN 12873-1 (757333)
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky vyrobené z organických nebo sklovitých materiálů nebo tyto materiály obsahujících (s porcelánovou nebo smaltovou glazurou)
Katalogové číslo: 96430 Cena: 350 Kč
Vydána: 2014-12-01 Účinnost: 2015-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12873-1

ČSN EN 12873-2 (757333)
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 2: Zkušební metoda pro materiály aplikované na místě, nekovové a bez obsahu cementu
Katalogové číslo: 515592 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12873-2

ČSN EN 12873-3 (757333)
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty
Katalogové číslo: 509659 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-02-01 Účinnost: 2020-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12873-3

ČSN EN 12873-4 (757333)
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 4: Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody
Katalogové číslo: 515593 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12873-4

ČSN EN 14944-1 (757334)
Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 1: Vliv průmyslově vyráběných cementových výrobků na organoleptické vlastnosti
Katalogové číslo: 518503 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14944-1

ČSN EN 14944-3 (757334)
Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 3: Migrace látek z průmyslově vyráběných cementových výrobků
Katalogové číslo: 81263 Cena: 440 Kč
Vydána: 2008-07-01 Účinnost: 2008-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14944-3

ČSN EN 14944-3 (757334)
Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 3: Migrace látek z průmyslově vyráběných cementových výrobků
Katalogové číslo: 518958 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-04-01 Účinnost: 2024-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14944-3

ČSN EN 16421 (757335)
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stimulace růstu mikroorganismů
Katalogové číslo: 97573 Cena: 550 Kč
Vydána: 2015-06-01 Účinnost: 2015-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16421

ČSN EN 15768 (757336)
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Identifikace organických látek vyluhovatelných vodou metodou GC-MS
Katalogové číslo: 98506 Cena: 350 Kč
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15768

ČSN 75 7340 (757340)
Kvalita vod - Metody orientační senzorické analýzy
Katalogové číslo: 509155 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7340

ČSN 75 7342 (757342)
Kvalita vod - Stanovení teploty
Katalogové číslo: 93199 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7342

ČSN EN ISO 7027-1 (757343)
Kvalita vod - Stanovení zákalu - Část 1: Kvantitativní metody
Katalogové číslo: 501504 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7027-1

ČSN EN ISO 7027-2 (757343)
Kvalita vod - Stanovení zákalu - Část 2: Semikvantitativní metody pro hodnocení průhlednosti vod
Katalogové číslo: 508478 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7027-2

ČSN EN 27888 (757344)
Jakost vod. Stanovení elektrické konduktivity (ISO 7888:1985)
Katalogové číslo: 19690 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-06-01 Účinnost: 1996-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 27888

ČSN 75 7346 (757346)
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěných látek
Katalogové číslo: 518491 Cena: 190 Kč
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7346

ČSN 75 7347 (757347)
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po filtraci filtrem ze skleněných vláken
Katalogové číslo: 82922 Cena: 190 Kč
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7347

ČSN EN 872 (757349)
Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken
Katalogové číslo: 74185 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-09-01 Účinnost: 2005-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 872

ČSN 75 7350 (757350)
Kvalita vod - Stanovení ztráty žíháním nerozpuštěných látek
Katalogové číslo: 518492 Cena: 230 Kč
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7350

ČSN 75 7358 (757358)
Kvalita vod - Výpočet celkové mineralizace
Katalogové číslo: 92816 Cena: 125 Kč
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7358

ČSN 75 7360 (757360)
Kvalita vod - Stanovení absorbance - Přímé měření absorpce ultrafialového záření vlnové délky 254 nm
Katalogové číslo: 93121 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7360

ČSN EN ISO 7887 (757364)
Kvalita vod - Stanovení barvy
Katalogové číslo: 90836 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-07-01 Účinnost: 2012-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7887

TNI 75 7364 (757364)
Kvalita vod - Stanovení barvy pitné vody
Katalogové číslo: 94651 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI 75 7364

ČSN ISO 10523 (757365)
Jakost vod - Stanovení pH
Katalogové číslo: 85131 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-02-01 Účinnost: 2010-03-01
Změny a opravy: Z1 4.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10523

ČSN 75 7367 (757367)
Jakost vod - Stanovení oxidačně-redukčního potenciálu (ORP)
Katalogové číslo: 87679 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-03-01 Účinnost: 2011-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7367

ČSN EN ISO 9963-1 (757371)
Jakost vod. Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK). Část 1: Stanovení KNK4,5 a KNK8,3
Katalogové číslo: 20427 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-12-01 Účinnost: 1997-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9963-1

ČSN EN ISO 9963-2 (757371)
Jakost vod. Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK). Část 2: Stanovení KNK (KNK5,4)
Katalogové číslo: 20428 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-12-01 Účinnost: 1997-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9963-2

ČSN 75 7372 (757372)
Jakost vod - Stanovení zásadové (neutralizační) kapacity (ZNK)
Katalogové číslo: 61482 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-05-01 Účinnost: 2001-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7372

ČSN 75 7373 (757373)
Jakost vod - Výpočet forem výskytu oxidu uhličitého
Katalogové číslo: 61481 Cena: 125 Kč
Vydána: 2001-05-01 Účinnost: 2001-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7373

ČSN ISO 9964-1 (757378)
Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 1: Stanovení sodíku metodou atomové absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 18862 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-01-01 Účinnost: 1996-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 9964-1

ČSN ISO 9964-2 (757378)
Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 2: Stanovení draslíku metodou atomové absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 18863 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-01-01 Účinnost: 1996-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 9964-2

ČSN ISO 9964-3 (757378)
Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 3: Stanovení sodíku a draslíku metodou plamenové emisní spektrometrie
Katalogové číslo: 18861 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-01-01 Účinnost: 1996-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 9964-3

ČSN EN ISO 15586 (757381)
Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou
Katalogové číslo: 70682 Cena: 340 Kč
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15586

ČSN ISO 8288 (757382)
Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 17209 Cena: 230 Kč
Vydána: 1995-02-01 Účinnost: 1995-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 8288

ČSN ISO 7980 (757383)
Jakost vod. Stanovení vápníku a hořčíku. Metoda atomové absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 17208 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-02-01 Účinnost: 1995-03-01
Změny a opravy: Z1 7.00t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7980

ČSN ISO 6059 (757384)
Jakost vod. Stanovení sumy vápníku a hořčíku. Odměrná metoda s EDTA
Katalogové číslo: 18886 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-01-01 Účinnost: 1996-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 6059

ČSN 75 7385 (757385)
Jakost vod - Stanovení železa a manganu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 85342 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-03-01 Účinnost: 2010-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7385

ČSN EN ISO 11885 (757387)
Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)
Katalogové číslo: 84181 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11885

ČSN EN ISO 17294-1 (757388)
Jakost vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 1: Všeobecné směrnice
Katalogové číslo: 78849 Cena: 350 Kč
Vydána: 2007-07-01 Účinnost: 2007-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17294-1

ČSN EN ISO 17294-2 (757388)
Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu
Katalogové číslo: 501956 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-03-01 Účinnost: 2017-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17294-2

ČSN EN ISO 17294-2 (757388)
Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP- MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu
Katalogové číslo: 518747 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2024-04-01 Účinnost: 2024-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17294-2

ČSN ISO 15923-1 (757389)
Kvalita vod - Stanovení vybraných ukazatelů diskrétními analytickými systémy - Část 1: Amonné ionty, dusičnany, dusitany, chloridy, orthofosforečnany, sírany a křemičitany s fotometrickou detekcí
Katalogové číslo: 502805 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 15923-1

TNV 75 7389 (757389)
Jakost vod - Stanovení rozpuštěné mědi, olova, kadmia, selenu, thalia, kobaltu, niklu, chromu a rtuti rozpouštěcí (stripping) voltametrií
Katalogové číslo: 165074 Cena: 248 Kč
Vydána: 2002-04-01 Účinnost: 2002-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNV 75 7389

ČSN EN ISO 10304-1 (757391)
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů
Katalogové číslo: 84004 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10304-1

ČSN EN ISO 10304-3 (757391)
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 3: Stanovení chromanů, jodidů, siřičitanů, thiokyanatanů a thiosíranů
Katalogové číslo: 53448 Cena: 340 Kč
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10304-3

ČSN EN ISO 10304-4 (757391)
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 4: Stanovení chlorečnanů, chloridů a chloritanů v málo znečištěných vodách
Katalogové číslo: 515927 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10304-4

ČSN EN ISO 14911 (757392)
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných kationtů Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+, a Ba2+ chromatografií iontů - Metoda pro vody a odpadní vody
Katalogové číslo: 58959 Cena: 340 Kč
Vydána: 2000-07-01 Účinnost: 2000-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14911

ČSN ISO 23695 (757395)
Kvalita vod - Stanovení amoniakálního dusíku ve vodě s použitím zkumavek
Katalogové číslo: 519179 Cena: 230 Kč
Vydána: 2024-04-01 Účinnost: 2024-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 23695

ČSN ISO 23696-1 (757396)
Kvalita vod - Stanovení dusičnanů ve vodě s použitím zkumavek - Část 1: Barevná reakce s dimethylfenolem
Katalogové číslo: 519178 Cena: 190 Kč
Vydána: 2024-04-01 Účinnost: 2024-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 23696-1

ČSN ISO 23696-2 (757396)
Kvalita vod - Stanovení dusičnanů ve vodě s použitím zkumavek - Část 2: Barevná reakce s kyselinou chromotropovou
Katalogové číslo: 519177 Cena: 190 Kč
Vydána: 2024-04-01 Účinnost: 2024-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 23696-2