Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7576 - Jakost vod. Radiologický rozbor vod

Zobrazit obsah třídy 75

ČSN 75 7600 (757600)
Kvalita vod - Stanovení radionuklidů - Obecná ustanovení
Katalogové číslo: 93122 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7600

ČSN EN ISO 22017 (757605)
Kvalita vod - Návod pro rychlá měření radioaktivity při radiační mimořádné situaci
Katalogové číslo: 512327 Cena: 340 Kč
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22017

ČSN EN ISO 11704 (757608)
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Kapalinová scintilační měřicí metoda
Katalogové číslo: 507433 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-08-01 Účinnost: 2019-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11704

ČSN EN ISO 10704 (757609)
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Metoda přímé depozice tenké vrstvy
Katalogové číslo: 507911 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10704

ČSN 75 7610 (757610)
Jakost vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa srážecí metodou
Katalogové číslo: 80780 Cena: 125 Kč
Vydána: 2008-04-01 Účinnost: 2008-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7610

ČSN 75 7611 (757611)
Kvalita vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa
Katalogové číslo: 511695 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7611

ČSN 75 7612 (757612)
Kvalita vod - Stanovení celkové objemové aktivity beta
Katalogové číslo: 509396 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7612

ČSN 75 7613 (757613)
Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity beta
Katalogové číslo: 95958 Cena: 125 Kč
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7613

ČSN 75 7614 (757614)
Jakost vod - Stanovení uranu
Katalogové číslo: 52098 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-08-01 Účinnost: 1998-09-01
Změny a opravy: Z1 5.05t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7614

ČSN 75 7615 (757615)
Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity alfa
Katalogové číslo: 501636 Cena: 125 Kč
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7615

ČSN EN ISO 9697 (757616)
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity beta - Metoda tlusté vrstvy
Katalogové číslo: 508437 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9697

ČSN EN ISO 9696 (757617)
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa - Metoda tlusté vrstvy
Katalogové číslo: 504550 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9696

ČSN EN ISO 13164-1 (757618)
Kvalita vod - Radon-222 - Část 1: Obecné zásady
Katalogové číslo: 510134 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13164-1

ČSN EN ISO 13164-2 (757618)
Kvalita vod - Radon-222 - Část 2: Metoda spektrometrie záření gama
Katalogové číslo: 510133 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13164-2

ČSN EN ISO 13164-3 (757618)
Kvalita vod - Radon-222 - Část 3: Emanometrická metoda
Katalogové číslo: 510132 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13164-3

ČSN EN ISO 13164-4 (757618)
Kvalita vod - Radon-222 - Část 4: Dvoufázová kapalinová scintilační metoda
Katalogové číslo: 518195 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13164-4

ČSN EN ISO 13165-1 (757619)
Kvalita vod - Radium-226 - Část 1: Kapalinová scintilační metoda
Katalogové číslo: 510130 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13165-1

ČSN EN ISO 13165-2 (757619)
Kvalita vod - Radium-226 - Část 2: Emanometrická metoda
Katalogové číslo: 516525 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13165-2

ČSN EN ISO 13165-3 (757619)
Kvalita vod - Radium-226 - Část 3: Zkušební metoda používající spolusrážení a spektrometrii záření gama
Katalogové číslo: 510128 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13165-3

ČSN EN ISO 22908 (757621)
Kvalita vod - Radium 226 a radium 228 - Kapalinová scintilační měřicí metoda
Katalogové číslo: 510126 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22908

TNV 75 7621 (757621)
Jakost vod - Stanovení radio 228 srážecí metodou
Katalogové číslo: 165119 Cena: 138 Kč
Vydána: 2006-02-01 Účinnost: 2006-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNV 75 7621

ČSN 75 7622 (757622)
Kvalita vod - Stanovení radia 226
Katalogové číslo: 504186 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7622

ČSN 75 7623 (757623)
Kvalita vod - Stanovení radia 226 emanometricky bez koncentrování
Katalogové číslo: 518521 Cena: 190 Kč
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7623

ČSN 75 7624 (757624)
Kvalita vod - Stanovení radonu 222
Katalogové číslo: 506753 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7624

ČSN 75 7625 (757625)
Jakost vod - Stanovení radonu 222 kapalinovou scintilační měřicí metodou
Katalogové číslo: 85343 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-03-01 Účinnost: 2010-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7625

ČSN 75 7626 (757626)
Kvalita vod - Stanovení polonia 210
Katalogové číslo: 513834 Cena: 190 Kč
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7626

ČSN 75 7627 (757627)
Kvalita vod - Stanovení olova 210
Katalogové číslo: 98623 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-10-01 Účinnost: 2015-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7627

ČSN 75 7628 (757628)
Kvalita vod - Stanovení radia 228 srážecí metodou
Katalogové číslo: 516922 Cena: 190 Kč
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7628

ČSN EN ISO 10703 (757630)
Kvalita vod - Radionuklidy emitující záření gama - Metoda spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením
Katalogové číslo: 514083 Cena: 350 Kč
Vydána: 2022-02-01 Účinnost: 2022-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10703

ČSN EN ISO 22515 (757634)
Kvalita vod - Železo 55 - Kapalinová scintilační měřicí metoda
Katalogové číslo: 513180 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22515

ČSN EN ISO 9698 (757635)
Kvalita vod - Tritium - Kapalinová scintilační měřicí metoda
Katalogové číslo: 509062 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9698

ČSN EN ISO 13162 (757636)
Kvalita vod - Uhlík 14 - Kapalinová scintilační měřicí metoda
Katalogové číslo: 513181 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13162

ČSN EN ISO 13160 (757637)
Kvalita vod - Stroncium 90 a stroncium 89 - Kapalinová scintilační metoda nebo metoda proporcionálního počítání
Katalogové číslo: 513511 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-02-01 Účinnost: 2022-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13160

ČSN EN ISO 13161 (757638)
Kvalita vod - Polonium 210 - Zkušební metoda spektrometrií záření alfa
Katalogové číslo: 511551 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13161

ČSN EN ISO 13163 (757639)
Kvalita vod - Olovo 210 - Kapalinová scintilační měřicí metoda
Katalogové číslo: 515002 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13163

ČSN EN ISO 22125-1 (757640)
Kvalita vod - Technecium 99 - Část 1: Kapalinová scintilační měřicí metoda
Katalogové číslo: 509740 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22125-1

ČSN EN ISO 22125-2 (757640)
Kvalita vod - Technecium 99 - Část 2: Metoda hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)
Katalogové číslo: 509741 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22125-2