Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7578 - Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod

Zobrazit obsah třídy 75

ČSN EN ISO 19458 (757801)
Jakost vod - Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu
Katalogové číslo: 78258 Cena: 340 Kč
Vydána: 2007-04-01 Účinnost: 2007-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19458

ČSN EN ISO 8199 (757810)
Kvalita vod - Obecné požadavky a návod pro stanovení mikroorganismů kultivačními metodami
Katalogové číslo: 507696 Cena: 550 Kč
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8199

ČSN EN ISO 7704 (757812)
Kvalita vod - Požadavky na zkoušení výkonnosti membránových filtrů používaných pro přímé stanovení počtu mikroorganismů kultivačními metodami
Katalogové číslo: 518151 Cena: 440 Kč
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7704

ČSN EN ISO 6222 (757821)
Jakost vod - Stanovení kultivovatelných mikroorganismů - Stanovení počtu kolonií očkováním do živného agarového kultivačního média
Katalogové číslo: 57887 Cena: 125 Kč
Vydána: 2000-03-01 Účinnost: 2000-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6222

ČSN EN ISO 7899-1 (757831)
Jakost vod - Stanovení intestinálních enterokoků v povrchových a odpadních vodách - Část 1: Miniaturizovaná metoda stanovení v tekutém médiu (stanovení MPN)
Katalogové číslo: 57616 Cena: 340 Kč
Vydána: 2000-01-01 Účinnost: 2000-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7899-1

ČSN EN ISO 7899-2 (757831)
Jakost vod - Stanovení intestinálních enterokoků - Část 2: Metoda membránových filtrů
Katalogové číslo: 61287 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-04-01 Účinnost: 2001-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 3.06t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7899-2

ČSN EN ISO 19040-1 (757832)
Kvalita vod - Stanovení estrogenního potenciálu vod a odpadních vod - Část 1: Screening estrogenů s použitím kvasinek (Saccharomyces cerevisiae)
Katalogové číslo: 516355 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-03-01 Účinnost: 2023-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19040-1

ČSN EN ISO 19040-2 (757832)
Kvalita vod - Stanovení estrogenního potenciálu vod a odpadních vod - Část 2: Screening estrogenů s použitím kvasinek (A-YES, Arxula adeninivorans)
Katalogové číslo: 516354 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-03-01 Účinnost: 2023-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19040-2

ČSN EN ISO 19040-3 (757832)
Kvalita vod - Stanovení estrogenního potenciálu vod a odpadních vod - Část 3: Zkouška in vitro s použitím lidských buněk
Katalogové číslo: 516353 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-03-01 Účinnost: 2023-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19040-3

ČSN 75 7835 (757835)
Jakost vod - Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli
Katalogové číslo: 82921 Cena: 190 Kč
Vydána: 2009-03-01 Účinnost: 2009-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7835

ČSN EN ISO 9308-1 (757836)
Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry
Katalogové číslo: 97053 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
Změny a opravy: A1 8.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9308-1

ČSN EN ISO 9308-2 (757836)
Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 2: Metoda nejpravděpodobnějšího počtu
Katalogové číslo: 96142 Cena: 440 Kč
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9308-2

ČSN EN ISO 9308-3 (757836)
Jakost vod - Stanovení Escherichia coli v povrchových a odpadních vodách - Část 3: Miniaturizovaná metoda stanovení v tekutém médiu (stanovení MPN)
Katalogové číslo: 57615 Cena: 340 Kč
Vydána: 2000-01-01 Účinnost: 2000-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9308-3

ČSN 75 7837 (757837)
Jakost vod - Stanovení koliformních bakterií v nedesinfikovaných vodách
Katalogové číslo: 85345 Cena: 125 Kč
Vydána: 2010-03-01 Účinnost: 2010-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7837

ČSN 75 7840 (757840)
Kvalita vod - Stanovení atypických mykobakterií ve vodě
Katalogové číslo: 515943 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7840

ČSN 75 7841 (757841)
Jakost vod - Stanovení mezofilních bakterií
Katalogové číslo: 55553 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-05-01 Účinnost: 1999-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7841

ČSN 75 7842 (757842)
Jakost vod - Stanovení psychrofilních bakterií
Katalogové číslo: 55552 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-05-01 Účinnost: 1999-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 75 7842

ČSN EN ISO 16266 (757850)
Jakost vod - Stanovení Pseudomonas aeruginosa - Metoda membránových filtrů
Katalogové číslo: 81943 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-09-01 Účinnost: 2008-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16266

ČSN EN ISO 16266-2 (757850)
Kvalita vod - Stanovení Pseudomonas aeruginosa - Část 2: Metoda nejpravděpodobnějšího počtu
Katalogové číslo: 515271 Cena: 945 Kč
Vydána: 2022-07-01 Účinnost: 2022-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16266-2

ČSN ISO 19250 (757855)
Jakost vod - Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella
Katalogové číslo: 87873 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
Změny a opravy: Z1 6.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 19250

ČSN EN 26461-1 (757861)
Jakost vod. Stanovení spor siřičitany redukujících anaerobů (klostridií). Část 1: Metoda pomnožení v tekutém médiu (ISO 6461-1:1986)
Katalogové číslo: 17377 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-03-01 Účinnost: 1995-04-01
Změny a opravy: opr. 4.95 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 26461-1

ČSN EN 26461-2 (757861)
Jakost vod. Stanovení spor siřičitany redukujících anaerobů (klostridií). Část 2: Metoda membránových filtrů (ISO 6461-2:1986)
Katalogové číslo: 17378 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-03-01 Účinnost: 1995-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 26461-2

ČSN EN ISO 14189 (757865)
Kvalita vod - Stanovení Clostridium perfringens - Metoda membránových filtrů
Katalogové číslo: 501886 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-03-01 Účinnost: 2017-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14189

ČSN EN ISO 10705-2 (757871)
Jakost vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 2: Kvantitativní stanovení somatických kolifágů
Katalogové číslo: 64219 Cena: 340 Kč
Vydána: 2002-04-01 Účinnost: 2002-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10705-2

ČSN ISO 10705-1 (757871)
Jakost vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 1: Kvantitativní stanovení F-specifických RNA bakteriofágů
Katalogové číslo: 20977 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-03-01 Účinnost: 1997-04-01
Změny a opravy: Z1 4.02t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10705-1

ČSN ISO 10705-3 (757871)
Kvalita vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 3: Validace metod pro zkoncentrování bakteriofágů z vody
Katalogové číslo: 511466 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10705-3

ČSN ISO 17995 (757875)
Kvalita vod - Stanovení termotolerantních bakterií rodu Campylobacter
Katalogové číslo: 512291 Cena: 340 Kč
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 17995

ČSN EN ISO 11731 (757881)
Kvalita vod - Stanovení bakterií rodu Legionella
Katalogové číslo: 504174 Cena: 440 Kč
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11731

ČSN EN 14486 (757885)
Jakost vod - Stanovení lidských enterovirů pomocí zkoušky jednovrstvých plaků
Katalogové číslo: 74357 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14486

ČSN EN ISO 19493 (757890)
Jakost vod - Návod pro biologická sledování společenstev na pevných podkladech v mořích
Katalogové číslo: 79372 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19493