Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 2200 - Třídění norem třídy 22

Zobrazit obsah třídy 22

ČSN 22 0000 (220000)
Rozdělení a označování nářadí. Všeobecné údaje
Katalogové číslo: 1163 Cena: 125 Kč
Vydána: 1953-07-25 Účinnost: 1953-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 22 0000

ČSN 22 0001 (220001)
Rozdělení a číslování nářadí třídy 22: Nástroje I. část: Rozdělení podskupin: 2221 - 2227, 2229, 2251 - 2259, 2261, 2271, 2275 a 2281 Schválena 2.60, II. část: Rozdělení podskupin: 2204, 2207, 2208, 2211 - 2214, 2216 - 2219, 2233 - 2235, 2237, 2291, 2292, 2294, 2296 Schválena 2.61
Katalogové číslo: 1164 Cena: 65 Kč
Vydána: 1960-01-22 Účinnost: 1960-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 22 0001

ČSN 22 0010 (220010)
Obrábění. Základní pojmy
Katalogové číslo: 1165 Cena: 190 Kč
Vydána: 1975-06-20 Účinnost: 1976-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 22 0010

ČSN ISO 3002-1 (220011)
Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení Časť 1: Geometria aktívnej časti rezných nástrojov. Základné termíny, súradnicové sústavy, nástroje a pracovné úhly, lamače triesky
Katalogové číslo: 28689 Cena: 570 Kč
Vydána: 1993-05-01 Účinnost: 1993-06-01
Změny a opravy: Amd. 1 3.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3002-1

ČSN 22 0012 (220012)
Obrábacie nástroje. Termíny a definície základných pojmov
Katalogové číslo: 25483 Cena: 230 Kč
Vydána: 1990-09-21 Účinnost: 1991-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 22 0012

ČSN ISO 3002-2 (220013)
Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Časť 2: Geometria aktivnej časti rezných nástrojov. Všeobecné prevodové vzorce, vzťahujúce sa na nástrojové a pracovné uhly
Katalogové číslo: 15982 Cena: 350 Kč
Vydána: 1994-06-01 Účinnost: 1994-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3002-2

ČSN ISO 3002-3 (220014)
Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Časť 3: Geometrické a kinematické veličiny pri rezaní
Katalogové číslo: 16068 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-06-01 Účinnost: 1994-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3002-3

ČSN ISO 5419 (220015)
Rezné nástroje. Skrutkovicové vrtáky. Termíny, definície a typy.
Katalogové číslo: 28509 Cena: 340 Kč
Vydána: 1993-01-01 Účinnost: 1993-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 5419

ČSN 22 0016 (220016)
Rezné nástroje. Frézy. Názvoslovie
Katalogové číslo: 25484 Cena: 230 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 22 0016

ČSN ISO 3002-5 (220017)
Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Časť 5: Základná terminológia brúsnych operácií používajúcich brúsiace kotúče
Katalogové číslo: 15371 Cena: 350 Kč
Vydána: 1994-02-01 Účinnost: 1994-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3002-5

ČSN 22 0020 (220020)
Diamanty a diamantové nástroje. Termíny a definice
Katalogové číslo: 25485 Cena: 230 Kč
Vydána: 1985-03-28 Účinnost: 1986-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 22 0020

ČSN ISO 8688-1 (220031)
Rezné nástroje. Testovanie trvanlivosti pri frézování. Časť 1: Rovinné frézovanie
Katalogové číslo: 28552 Cena: 350 Kč
Vydána: 1993-02-01 Účinnost: 1993-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 8688-1

ČSN ISO 8688-2 (220032)
Rezné nástroje. Skúšanie trvanlivosti pri frézování. Časť 2: Čelné frézovanie
Katalogové číslo: 28606 Cena: 350 Kč
Vydána: 1993-03-01 Účinnost: 1993-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 8688-2

ČSN ISO 3002-4 (220036)
Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Část 4: Sily, práca a výkon
Katalogové číslo: 15568 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3002-4

ČSN ISO 11054 (220050)
Řezné nástroje - Označení skupin rychlořezných ocelí
Katalogové číslo: 94211 Cena: 125 Kč
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 11054

ČSN 22 0071 (220071)
Názvosloví řezných nástrojů na ozubení
Katalogové číslo: 1166 Cena: 1 270 Kč
Vydána: 1973-09-06 Účinnost: 1973-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 22 0071