Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 2240 - Brusivo, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 22

ČSN 22 4000 (224000)
Brousicí materiály a nástroje. Termíny a definice
Katalogové číslo: 25674 Cena: 125 Kč
Vydána: 1984-12-04 Účinnost: 1986-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 22 4000

ČSN 22 4010 (224010)
Brusivo. Brousicí materiály a pojiva. Klasifikace
Katalogové číslo: 25675 Cena: 65 Kč
Vydána: 1983-07-14 Účinnost: 1984-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 22 4010

ČSN ISO 8486-1 (224012)
Pojená brusiva - Stanovení a označování zrnitostního složení - Část 1: Hrubá zrna F4 až F220
Katalogové číslo: 72046 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-02-01 Účinnost: 2005-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 8486-1

ČSN 22 4015 (224015)
Brusivo. Diamantové prášky. Zrnitost a granulometrické složení
Katalogové číslo: 1417 Cena: 190 Kč
Vydána: 1979-01-15 Účinnost: 1981-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 22 4015

ČSN 22 4024 (224024)
Brusivo. Sloh brusných nástrojů
Katalogové číslo: 1418 Cena: 65 Kč
Vydána: 1960-11-14 Účinnost: 1961-07-01
Změny a opravy: Za 7.75 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 22 4024

ČSN 22 4028 (224028)
Brusivo. Pojiva brousicích nástrojů. Technické předpisy
Katalogové číslo: 25678 Cena: 125 Kč
Vydána: 1989-01-05 Účinnost: 1990-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 22 4028