Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 2600 - Transportní zařízení, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 26

ČSN 26 0001 (260001)
Dopravní zařízení. Názvosloví a rozdělení
Katalogové číslo: 25953 Cena: 1 690 Kč
Vydána: 1985-04-12 Účinnost: 1987-03-01
Změny a opravy: Za 7.89, Zb 8.91, Z3 3.93t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 0001

ČSN 26 0002 (260002)
Manipulace s materiálem. Názvosloví
Katalogové číslo: 25954 Cena: 340 Kč
Vydána: 1982-07-05 Účinnost: 1983-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 0002

ČSN ISO 1819 (260005)
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Všeobecná ustanovení
Katalogové číslo: 28647 Cena: 190 Kč
Vydána: 1993-04-01 Účinnost: 1993-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1819

ČSN ISO 7149 (260006)
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Zvláštní ustanovení
Katalogové číslo: 28690 Cena: 350 Kč
Vydána: 1993-05-01 Účinnost: 1993-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7149

ČSN ISO 2148 (260009)
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Terminologie
Katalogové číslo: 15194 Cena: 590 Kč
Vydána: 1994-01-01 Účinnost: 1994-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 2148

ČSN 26 0070 (260070)
Klasifikace a označování sypkých hmot dopravovaných na dopravních zařízeních
Katalogové číslo: 16025 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-05-01 Účinnost: 1994-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 0070

ČSN ISO 3569 (260072)
Zařízení pro plynulou dopravu. Klasifikace kusových břemen
Katalogové číslo: 15905 Cena: 190 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3569

ČSN EN 741 +A1 (260081)
Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky na systémy a jejich součásti pro pneumatickou dopravu sypkých materiálů
Katalogové číslo: 88552 Cena: 350 Kč
Vydána: 2011-07-01 Účinnost: 2011-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 741 +A1

ČSN EN 617 +A1 (260082)
Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky a požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro skladování sypkých materiálů v silech, bunkrech, zásobnících a násypkách
Katalogové číslo: 88548 Cena: 440 Kč
Vydána: 2011-07-01 Účinnost: 2011-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 617 +A1

ČSN EN 618 +A1 (260083)
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a EMC požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci sypkých materiálů s výjimkou pevných pásových dopravníků
Katalogové číslo: 88549 Cena: 550 Kč
Vydána: 2011-07-01 Účinnost: 2011-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 618 +A1

ČSN EN 619 (260084)
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Bezpečnostní požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci s přepravními jednotkami
Katalogové číslo: 516900 Cena: 945 Kč
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 619

ČSN EN 620 (260085)
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost vztahující se na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál
Katalogové číslo: 516065 Cena: 590 Kč
Vydána: 2023-01-01 Účinnost: 2023-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 620

ČSN EN 14658 +A1 (260086)
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Všeobecné bezpečnostní požadavky na kontinuální manipulační zařízení pro povrchovou těžbu hnědého uhlí
Katalogové číslo: 86626 Cena: 350 Kč
Vydána: 2010-08-01 Účinnost: 2010-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14658 +A1