Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 2603 - Společné nosné dopravní prostředky

Zobrazit obsah třídy 26

ČSN EN ISO 22721 (260359)
Dopravní pásy - Specifikace pro pryžové nebo plastové dopravní pásy s textilní vrstvou pro podzemní dolování
Katalogové číslo: 79697 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22721

ČSN 26 0360 (260360)
Názvosloví dopravních pásů
Katalogové číslo: 25958 Cena: 440 Kč
Vydána: 1990-09-15 Účinnost: 1991-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 0360

ČSN EN 14973 (260368)
Dopravní pásy pro použití v podzemních instalacích - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost
Katalogové číslo: 500710 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14973

ČSN EN 12882 (260369)
Dopravní pásy pro všeobecné použití - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost
Katalogové číslo: 99338 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12882

ČSN 26 0370 (260370)
Dopravní pásy s textilní kostrou. Metody zkoušení základních vlastností
Katalogové číslo: 25959 Cena: 340 Kč
Vydána: 1987-03-27 Účinnost: 1988-03-01
Změny a opravy: Z1 11.92 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 0370

ČSN EN ISO 21179 (260371)
Lehké dopravní pásy - Určení elektrického pole generovaného běžícím lehkým dopravním pásem
Katalogové číslo: 93063 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21179

ČSN 26 0372 (260372)
Dopravní pásy s textilní kostrou. Zkoušení požárně technických vlastností
Katalogové číslo: 25960 Cena: 190 Kč
Vydána: 1987-02-02 Účinnost: 1988-07-01
Změny a opravy: Z1 11.92, Z2 1.97t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 0372

ČSN EN ISO 21182 (260373)
Lehké dopravní pásy - Stanovení součinitele tření
Katalogové číslo: 92846 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21182

ČSN EN ISO 20238 (260374)
Dopravní pásy - Zkoušení třením bubnu
Katalogové číslo: 507554 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20238

ČSN EN ISO 21181 (260375)
Lehké dopravní pásy - Stanovení modulu pružnosti po odlehčení
Katalogové číslo: 93042 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21181

ČSN EN ISO 15147 (260376)
Lehké dopravní pásy - Tolerance šířky a délky řezaných lehkých dopravních pásů
Katalogové číslo: 92442 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15147

ČSN EN ISO 21178 (260377)
Lehké dopravní pásy - Určení elektrického odporu
Katalogové číslo: 510072 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21178

ČSN 26 0378 (260378)
Dopravní pásy s textilní kostrou. Základní ustanovení
Katalogové číslo: 25961 Cena: 340 Kč
Vydána: 1989-03-11 Účinnost: 1991-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 0378

ČSN EN ISO 21180 (260379)
Lehké dopravní pásy - Stanovení pevnosti v tahu
Katalogové číslo: 93041 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21180

ČSN EN ISO 252 (260380)
Dopravní pásy - Přilnavost mezi jednotlivými částmi - Zkušební metody
Katalogové číslo: 79298 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 252

ČSN 26 0381 (260381)
Dopravné pásy s textilnou kostrou na všeobecné použitie. Technické požiadavky
Katalogové číslo: 25962 Cena: 125 Kč
Vydána: 1988-11-21 Účinnost: 1991-03-01
Změny a opravy: Z1 11.92 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 0381

ČSN 26 0382 (260382)
Dopravné pásy s textilnou kostrou odolné proti zvýšeným teplotám. Technické požiadavky
Katalogové číslo: 25963 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-05-14 Účinnost: 1991-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 0382

ČSN 26 0383 (260383)
Dopravní pásy s textilní kostrou pro použití v podzemí. Technické požadavky
Katalogové číslo: 25964 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-05-14 Účinnost: 1991-04-01
Změny a opravy: Z1 11.92 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 0383

ČSN EN ISO 583 (260384)
Dopravní pásy s textilní kostrou - Celková tloušťka a tloušťka částí - Zkušební metody
Katalogové číslo: 79512 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 583

ČSN EN ISO 703 (260385)
Dopravní pásy - Příčná pružnost (korýtkovitost) - Zkušební metoda
Katalogové číslo: 502507 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 703

ČSN EN ISO 505 (260386)
Dopravníkové pásy - Metoda stanovení odolnosti textilních dopravních pásů proti šíření trhlin
Katalogové číslo: 504504 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 505

ČSN EN ISO 283 (260387)
Textilní dopravní pásy - Pevnost v tahu celé tloušťky, prodloužení při přetržení a prodloužení při referenčním zatížení - Zkušební metoda
Katalogové číslo: 99431 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 283

ČSN EN ISO 7590 (260388)
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Metody pro stanovení celkové tloušťky a tloušťky krycí vrstvy
Katalogové číslo: 506093 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7590

ČSN EN ISO 16851 (260389)
Textilní dopravní pásy - Metoda zkoušení pro určení čisté délky nekonečného (spojitého) dopravního pásu
Katalogové číslo: 93817 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16851

ČSN EN 12881-1 (260390)
Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 1: Zkoušky pomocí propanového hořáku
Katalogové číslo: 95747 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12881-1

ČSN EN 12881-2 +A1 (260390)
Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 2: Zkouška hořením širokého rozsahu
Katalogové číslo: 81222 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-11-01 Účinnost: 2008-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12881-2 +A1

ČSN EN ISO 284 (260390)
Dopravní pásy - Elektrická vodivost - Technické požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 92441 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 284

ČSN EN ISO 340 (260390)
Dopravní pásy - Laboratorní charakteristiky míry hořlavosti - Požadavky a metoda zkoušení
Katalogové číslo: 93438 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 340

ČSN EN ISO 8094 (260391)
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi krycí a středovou vrstvou
Katalogové číslo: 93610 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-10-01 Účinnost: 2013-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8094

ČSN EN ISO 21183-1 (260392)
Lehké dopravní pásy - Část 1: Základní vlastnosti a použití
Katalogové číslo: 77936 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-06-01 Účinnost: 2007-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21183-1

ČSN EN ISO 21183-2 (260392)
Lehké dopravní pásy - Část 2 : Přehled ekvivalentních termínů
Katalogové číslo: 507555 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21183-2

ČSN EN ISO 7622-1 (260392)
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška podélným tahem - Část 1: Měření prodloužení
Katalogové číslo: 93625 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-10-01 Účinnost: 2013-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7622-1

ČSN EN ISO 7622-2 (260393)
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška podélným tahem - Část 2: Měření pevnosti v tahu
Katalogové číslo: 99368 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7622-2

ČSN EN ISO 9856 (260394)
Dopravní pásy - Stanovení elastického a permanentního prodloužení a výpočet modulu pružnosti
Katalogové číslo: 503199 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9856

ČSN EN ISO 7623 (260395)
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi lany a středovou vrstvou - Zkouška v původním stavu a po tepelné úpravě
Katalogové číslo: 99367 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7623

ČSN EN ISO 1120 (260396)
Dopravní pásy - Stanovení pevnosti mechanických spojů - Statická zkušební metoda
Katalogové číslo: 92302 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-04-01 Účinnost: 2013-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1120

ČSN EN ISO 14890 (260397)
Dopravní pásy - Specifikace pro plastové nebo pryžové dopravní pásy s textilní vrstvou pro všeobecné použití
Katalogové číslo: 92845 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14890

ČSN EN ISO 15236-1 (260398)
Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 1: Návrh, rozměry a mechanické požadavky na dopravní pásy pro všeobecné použití
Katalogové číslo: 501816 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-05-01 Účinnost: 2017-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15236-1

ČSN EN ISO 15236-2 (260398)
Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 2: Preferované typy pásů
Katalogové číslo: 502508 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15236-2

ČSN EN ISO 15236-3 (260398)
Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 3: Zvláštní bezpečnostní požadavky na pásy pro použití v podzemních instalacích
Katalogové číslo: 502872 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15236-3

ČSN EN ISO 15236-4 (260398)
Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 4: Vulkanizované pásové spoje
Katalogové číslo: 71202 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-01-01 Účinnost: 2005-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15236-4

ČSN EN 13827 (260399)
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Stanovení podélného a příčného posunutí ocelových kordů
Katalogové číslo: 70023 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2004-07-01 Účinnost: 2004-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13827