Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 2631 - Transportéry s ocelovými a pryžovými pásy

Zobrazit obsah třídy 26

ČSN ISO 5048 (263102)
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Pásové dopravníky s nosnými válečky. Výpočet výkonu a tahových sil
Katalogové číslo: 15941 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 5048