Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 2688 - Vozíky s pohonem

Zobrazit obsah třídy 26

ČSN ISO 5053 (268801)
Motorové manipulační vozíky - Terminologie
Katalogové číslo: 61029 Cena: 550 Kč
Vydána: 2001-04-01 Účinnost: 2001-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 5053

ČSN EN 1459-1 +A1 (268804)
Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením
Katalogové číslo: 511696 Cena: 590 Kč
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1459-1 +A1

ČSN EN 1459-2 +A1 (268804)
Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Otočné vozíky s proměnným vyložením
Katalogové číslo: 506587 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1459-2 +A1

ČSN EN 1459-3 (268804)
Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Rozhraní mezi vozíkem s proměnným vyložením a pracovní plošinou
Katalogové číslo: 501226 Cena: 190 Kč
Vydána: 2016-12-01 Účinnost: 2017-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1459-3

ČSN EN 1459-4 (268804)
Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 4: Dodatečné požadavky na manipulační vozíky s proměnným vyložením manipulující s volně zavěšenými břemeny
Katalogové číslo: 512218 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1459-4

ČSN EN 1459-5 (268804)
Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Rozhraní pro připojení
Katalogové číslo: 512219 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1459-5

ČSN EN 1459-9 (268804)
Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 9: Vozíky s proměnným vyložením vybavené pracovní plošinou mající čelní kryt, který může být otevřen
Katalogové číslo: 512772 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1459-9

ČSN 26 8805 (268805)
Manipulační vozíky s vlastním pohonem - Provoz, údržba, opravy a technické kontroly
Katalogové číslo: 58410 Cena: 125 Kč
Vydána: 2000-07-01 Účinnost: 2000-08-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.01t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 8805

ČSN EN ISO 3691-1 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů
Katalogové číslo: 99129 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.17t, A1 12.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3691-1

ČSN EN ISO 3691-2 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením
Katalogové číslo: 501415 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-12-01 Účinnost: 2017-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3691-2

ČSN EN ISO 3691-2 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením
Katalogové číslo: 517266 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3691-2

ČSN EN ISO 3691-3 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny
Katalogové číslo: 503244 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
Změny a opravy: A1 11.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3691-3

ČSN EN ISO 3691-4 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy
Katalogové číslo: 518247 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3691-4

ČSN EN ISO 3691-5 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky
Katalogové číslo: 500338 Cena: 350 Kč
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.17t, A1 12.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3691-5

ČSN EN ISO 3691-6 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob
Katalogové číslo: 513926 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3691-6

ČSN EN 16307-1 (268814)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů
Katalogové číslo: 511302 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16307-1

ČSN EN 16307-2 (268814)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Dodatečné požadavky na vozíky s vlastním pohonem a proměnným vyložením
Katalogové číslo: 517268 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16307-2

ČSN EN 16307-3 (268814)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 3: Doplňkové požadavky na vozíky se zdviženým stanovištěm obsluhy a vozíky speciálně konstruované pro jízdu se zdviženým nákladem (doplňkové požadavky k EN 16307-1)
Katalogové číslo: 517267 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16307-3

ČSN EN 16307-5 (268814)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Dodatečné požadavky pro ruční vozíky
Katalogové číslo: 93515 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16307-5

ČSN EN 16307-6 (268814)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Dodatečné požadavky pro plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob
Katalogové číslo: 96034 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16307-6

ČSN EN 1755 (268815)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Dodatečné požadavky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu
Katalogové číslo: 500698 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1755

ČSN EN 16796-1 (268816)
Energetická účinnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 1: Obecně
Katalogové číslo: 509843 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16796-1

ČSN EN 16796-2 (268816)
Energetická účinnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 2: Operátorem řízené manipulační vozíky s vlastním pohonem, tažné vozíky a vozíky k přepravě nákladu
Katalogové číslo: 509844 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16796-2

ČSN EN 16796-3 (268816)
Energetická účinnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 3: Zdvižné vozíky pro manipulaci s kontejnery
Katalogové číslo: 509845 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16796-3

ČSN EN 16796-4 (268816)
Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 4: Terénní vozíky s proměnným vyložením
Katalogové číslo: 507828 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16796-4

ČSN EN 16796-6 (268816)
Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 6: Nosič kontejneru s rozpěrkami
Katalogové číslo: 509946 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16796-6

ČSN EN 16842-1 (268818)
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 509801 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16842-1

ČSN EN 16842-10 (268818)
Motorové vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 10: Tažné a tlačné traktory a nosiče břemene
Katalogové číslo: 511300 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16842-10

ČSN EN 16842-2 (268818)
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 2: Vozíky s protiváhou se sedícím řidičem a terénní vozíky se stožárem s nosností do 10 000 kg včetně
Katalogové číslo: 509802 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16842-2

ČSN EN 16842-3 (268818)
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 3: Vozíky s proměnným vyložením do 10 000 kg včetně
Katalogové číslo: 509803 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16842-3

ČSN EN 16842-4 (268818)
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 4: Manipulační vozíky s proměnným vyložením s nosností do 10 000 kg včetně
Katalogové číslo: 509804 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16842-4

ČSN EN 16842-5 (268818)
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 5: Průmyslové vozíky s proměnným vyložením s nosností větší než 10 000 kg
Katalogové číslo: 512535 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16842-5

ČSN EN 16842-6 (268818)
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 6: Vozíky s protiváhou se sedícím řidičem a terénní vozíky se stožárem s nosností větší než 10 000 kg
Katalogové číslo: 509805 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16842-6

ČSN EN 16842-7 (268818)
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 7: Kontejnerové vozíky s proměnným vyložením a stožárem, určené pro manipulaci s kontejnery o délce 6 m (20 ft) a delšími
Katalogové číslo: 509806 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16842-7

ČSN EN 16842-8 (268818)
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 8: Vozíky s protiváhou se stojícím řidičem s nosností do 10 000 kg včetně
Katalogové číslo: 512536 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16842-8

ČSN EN 16842-9 (268818)
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 9: Vychystávací vozíky, vozíky s třístranným zakládáním se zdvižným stanovištěm obsluhy
Katalogové číslo: 509807 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16842-9

ČSN EN ISO 18063-2 (268819)
Terénní vozíky - Zkoušky viditelnosti a jejich ověřování - Část 2: Otočné terénní vozíky s proměnným vyložením
Katalogové číslo: 513922 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18063-2

ČSN 26 8821 (268821)
Vidlicové nízkozdvižné vozíky. Hlavní rozměry
Katalogové číslo: 17928 Cena: 65 Kč
Vydána: 1995-08-01 Účinnost: 1995-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 8821

ČSN EN 1175 (268830)
Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektrické a elektronické systémy
Katalogové číslo: 513589 Cena: 945 Kč
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1175

ČSN EN 17314 (268831)
Manipulační vozíky - Specifikace a zkušební metody - Zádržné systémy obsluhy jiné než břišní/klínové bezpečnostní pásy
Katalogové číslo: 509945 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17314

ČSN EN ISO 21281 (268832)
Konstrukce a uspořádání pedálů motorových vozíků se sedícím řidičem - Pravidla pro konstrukci a uspořádání pedálů
Katalogové číslo: 73782 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-08-01 Účinnost: 2005-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21281

ČSN EN ISO 24134 (268851)
Motorové vozíky - Další požadavky na automatické funkce vozíků
Katalogové číslo: 506588 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 24134

ČSN EN 1757 (268865)
Bezpečnost manipulačních vozíků - Ruční plošinové vozíky
Katalogové číslo: 516226 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-12-01 Účinnost: 2023-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1757

ČSN EN 15000 (268866)
Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem - Specifikace, provedení a požadavky na zkoušení pro indikátory a omezovače podélného zatěžovacího momentu
Katalogové číslo: 82994 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15000

ČSN EN 16203 (268880)
Bezpečnost manipulačních vozíků - Dynamické zkoušky pro ověření příčné stability - Vozíky s protiváhou
Katalogové číslo: 96187 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16203

ČSN EN 12895 +A1 (268890)
Manipulační vozíky - Elektromagnetická kompatibilita
Katalogové číslo: 509041 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12895 +A1

ČSN EN 12053 +A1 (268891)
Bezpečnost manipulačních vozíků - Zkušební metody měření emisí hluku
Katalogové číslo: 82533 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12053 +A1

ČSN EN 13059 +A1 (268892)
Bezpečnost manipulačních vozíků - Metody měření vibrací
Katalogové číslo: 82534 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13059 +A1

ČSN EN 15830 (268893)
Terénní vozíky s proměnným vyložením - Výhled obsluhy - Zkušební metody a ověření
Katalogové číslo: 91699 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15830