Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 2690 - Manipulace s materiálem, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 26

ČSN 26 9004 (269004)
Manipulační jednotky. Názvosloví
Katalogové číslo: 25999 Cena: 32 Kč
Vydána: 1983-06-24 Účinnost: 1984-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9004

ČSN EN ISO 445 (269006)
Palety pro manipulaci s materiálem - Slovník
Katalogové číslo: 94143 Cena: 570 Kč
Vydána: 2014-01-01 Účinnost: 2014-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 445

ČSN EN 12674-2 (269008)
Rozvážkové vozíky - Část 2: Všeobecné provedení a zásady bezpečnosti
Katalogové číslo: 65317 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-08-01 Účinnost: 2002-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12674-2

ČSN EN 12674-3 (269008)
Rozvážkové vozíky - Část 3: Metody zkoušení
Katalogové číslo: 73003 Cena: 340 Kč
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.06t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12674-3

ČSN EN 12674-4 (269008)
Rozvážkové vozíky - Část 4: Požadavky na provedení
Katalogové číslo: 98143 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12674-4

ČSN 26 9010 (269010)
Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček
Katalogové číslo: 15147 Cena: 125 Kč
Vydána: 1993-10-01 Účinnost: 1993-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9010

ČSN 26 9015 (269015)
Skladování. Základní názvosloví
Katalogové číslo: 23000 Cena: 125 Kč
Vydána: 1981-06-29 Účinnost: 1982-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9015

ČSN 26 9016 (269016)
Skladování. Názvosloví skladů
Katalogové číslo: 32637 Cena: 190 Kč
Vydána: 1985-02-28 Účinnost: 1986-04-01
Změny a opravy: Za 7.89 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9016

ČSN 26 9017 (269017)
Skladování. Názvosloví ploch a prostorů
Katalogové číslo: 23001 Cena: 350 Kč
Vydána: 1986-08-18 Účinnost: 1987-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9017

ČSN 26 9018 (269018)
Skladování. Technologické a technicko-ekonomické názvosloví
Katalogové číslo: 23002 Cena: 230 Kč
Vydána: 1987-10-12 Účinnost: 1988-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9018

ČSN 26 9019 (269019)
Skladování. Názvosloví zásob
Katalogové číslo: 23003 Cena: 125 Kč
Vydána: 1988-05-23 Účinnost: 1989-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9019

ČSN 26 9030 (269030)
Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování
Katalogové číslo: 99629 Cena: 125 Kč
Vydána: 2016-12-01 Účinnost: 2017-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9030

ČSN 26 9041 (269041)
Manipulační jednotky. Jednotné modulové řady
Katalogové číslo: 28753 Cena: 350 Kč
Vydána: 1993-09-01 Účinnost: 1993-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9041

ČSN 26 9050 (269050)
Paletové jednotky. Mechanické zkoušky. Všeobecné ustanovení
Katalogové číslo: 28811 Cena: 65 Kč
Vydána: 1993-10-01 Účinnost: 1993-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9050

ČSN 26 9051 (269051)
Paletové jednotky. Výběr a označování vzorků ke zkouškám
Katalogové číslo: 15289 Cena: 65 Kč
Vydána: 1993-12-01 Účinnost: 1994-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9051

ČSN 26 9052 (269052)
Paletové jednotky. Zkouška stohováním
Katalogové číslo: 15170 Cena: 65 Kč
Vydána: 1993-12-01 Účinnost: 1994-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9052

ČSN 26 9053 (269053)
Paletové jednotky. Zkouška skrápěním vodou
Katalogové číslo: 16977 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9053