Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 2691 - Palety, přepravky, regály

Zobrazit obsah třídy 26

ČSN 26 9105 (269105)
Požadavky na palety pro mezinárodní přepravu
Katalogové číslo: 23007 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9105

ČSN 26 9107 (269107)
Opravy prostých a ohradových palet. Společná ustanovení
Katalogové číslo: 23009 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-12-01 Účinnost: 1993-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9107

ČSN 26 9108 (269108)
Kovové ukladacie debny. Technické požiadavky a skúšanie
Katalogové číslo: 23010 Cena: 125 Kč
Vydána: 1991-05-06 Účinnost: 1992-07-01
Změny a opravy: opr. 5.92 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9108

ČSN 26 9109 (269109)
Ukládací bedny plastové. Technické požadavky a zkoušení
Katalogové číslo: 23011 Cena: 125 Kč
Vydána: 1991-05-06 Účinnost: 1992-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9109

ČSN 26 9110 (269110)
Evropská dřevěná čtyřcestná prostá paleta s rozměry 800 mm × 1 200 mm
Katalogové číslo: 21040 Cena: 340 Kč
Vydána: 1997-03-01 Účinnost: 1997-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9110

ČSN EN 13382 (269111)
Prosté palety pro manipulaci s materiálem - Základní rozměry
Katalogové číslo: 65623 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-09-01 Účinnost: 2002-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13382

ČSN 26 9112 (269112)
Vratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení
Katalogové číslo: 23014 Cena: 340 Kč
Vydána: 1991-05-06 Účinnost: 1992-09-01
Změny a opravy: Z1 9.93, Z2 3.95, Z3 8.98t, Z4 9.02t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9112

ČSN 26 9113 (269113)
Nevratné prosté palety. Základní parametry
Katalogové číslo: 23015 Cena: 125 Kč
Vydána: 1991-05-06 Účinnost: 1992-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9113

ČSN 26 9114 (269114)
Nevratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení
Katalogové číslo: 23016 Cena: 125 Kč
Vydána: 1991-05-06 Účinnost: 1992-05-01
Změny a opravy: Z1 9.93, Z2 3.95, Z3 3.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9114

ČSN EN ISO 8611-1 (269118)
Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 1: Zkušební metody
Katalogové číslo: 91874 Cena: 350 Kč
Vydána: 2012-12-01 Účinnost: 2013-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8611-1

ČSN EN ISO 8611-2 (269118)
Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 2: Požadavky na provedení a volba zkoušek
Katalogové číslo: 91875 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-12-01 Účinnost: 2013-01-01
Změny a opravy: A1 12.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8611-2

ČSN EN ISO 8611-3 (269118)
Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 3: Maximální pracovní břemena
Katalogové číslo: 91876 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-12-01 Účinnost: 2013-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8611-3

ČSN 26 9119 (269119)
Prosté palety. Pevnostní požadavky
Katalogové číslo: 17121 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-04-01 Účinnost: 1995-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9119

ČSN 26 9120 (269120)
Palety ohradové, skříňové a sloupkové. Základní parametry
Katalogové číslo: 23017 Cena: 125 Kč
Vydána: 1991-01-09 Účinnost: 1992-05-01
Změny a opravy: Z1 8.98t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9120

ČSN 26 9121 (269121)
Palety ohradové, skříňové a sloupkové. Technické požadavky a zkoušení
Katalogové číslo: 23018 Cena: 230 Kč
Vydána: 1991-01-09 Účinnost: 1991-11-01
Změny a opravy: Z1 8.98t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9121

ČSN 26 9122 (269122)
Palety ohradové, skříňové a sloupkové pro hutní materiály. Základní parametry
Katalogové číslo: 23019 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
Změny a opravy: UR 12.92, Z1 8.98t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9122

ČSN 26 9123 (269123)
Palety ohradové, skříňové a sloupkové pro hutní materiály. Technické požadavky a zkoušení
Katalogové číslo: 23020 Cena: 190 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
Změny a opravy: UR 12.92 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9123

ČSN EN 13545 (269124)
Horní konstrukce palet - Nástavné rámy palet - Zkušební metody a požadavky na provedení
Katalogové číslo: 65823 Cena: 340 Kč
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13545

ČSN ISO 13194 (269125)
Ohradové palety - Základní požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 90463 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 13194

ČSN 26 9126 (269126)
Palety ohradové, skříňové a sloupkové pro bezvazačovou manipulaci. Technické požadavky a zkoušení
Katalogové číslo: 23021 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-12-17 Účinnost: 1988-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9126

ČSN 26 9127 (269127)
Palety pro manipulaci regálovými zakladači s automatickým řízením
Katalogové číslo: 23022 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-11-01 Účinnost: 1992-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9127

ČSN 26 9128 (269128)
Evropská kovová čtyřcestná ohradová paleta "Y" s rozměry 800 mm krát 1200 mm
Katalogové číslo: 28556 Cena: 340 Kč
Vydána: 1992-02-01 Účinnost: 1993-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 26 9128

ČSN EN 13626 (269129)
Obaly - Ohradové palety - Všeobecné požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 68326 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13626

ČSN EN ISO 18613 (269130)
Palety pro manipulaci s materiálem - Opravy prostých dřevěných palet
Katalogové číslo: 98009 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18613

ČSN EN 13698-1 (269131)
Výrobní specifikace palet - Část 1: Konstrukční specifikace prostých dřevěných palet 800 mm × 1 200 mm
Katalogové číslo: 69059 Cena: 350 Kč
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13698-1

ČSN EN 13698-2 (269131)
Výrobní specifikace palet - Část 2: Konstrukční specifikace prostých dřevěných palet 1 000 mm x 1 200 mm
Katalogové číslo: 85091 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-01-01 Účinnost: 2010-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13698-2

ČSN ISO 18333 (269136)
Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita nových dřevěných komponent pro prosté palety
Katalogové číslo: 96717 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-02-01 Účinnost: 2015-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 18333

ČSN ISO 18334 (269137)
Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita montáže nových dřevěných prostých palet
Katalogové číslo: 88535 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-07-01 Účinnost: 2011-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 18334

ČSN ISO 15629 (269138)
Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita spojovacích prvků pro montáž nových a opravy použitých prostých, dřevěných palet
Katalogové číslo: 68834 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 15629

ČSN ISO 12776 (269139)
Palety - Kluzné podložky
Katalogové číslo: 88534 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-07-01 Účinnost: 2011-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 12776

ČSN EN ISO 12777-2 (269140)
Metody zkoušek pro paletové spoje - Část 2: Stanovení odolnosti paletových hřebíků a svorek proti vytažení a vytržení
Katalogové číslo: 61672 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-05-01 Účinnost: 2001-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12777-2

ČSN EN ISO 12777-3 (269140)
Metody zkoušek pro paletové spoje - Část 3: Stanovení pevnosti paletových spojů
Katalogové číslo: 67979 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12777-3

ČSN ISO 12777-1 (269140)
Metody zkoušení paletových spojů. Část 1: Stanovení odolnosti paletových hřebíků a spon proti ohybu
Katalogové číslo: 19896 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-07-01 Účinnost: 1996-08-01
Změny a opravy: Z1 3.97t, Amd.1 10.09t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 12777-1