Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 2801 - Technické dodací předpisy vozidel

Zobrazit obsah třídy 28

ČSN 28 0101 (280101)
Technickobezpečnostní zkouška drážních vozidel
Katalogové číslo: 511809 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 28 0101

ČSN 28 0108 (280108)
Důlní lokomotivy se vznětovým motorem. Typy, základní parametry a rozměry
Katalogové číslo: 23161 Cena: 125 Kč
Vydána: 1984-11-20 Účinnost: 1986-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 28 0108

ČSN 28 0111 (280111)
Kolejová vozidla. Motorové lokomotivy. Technické požadavky
Katalogové číslo: 23162 Cena: 350 Kč
Vydána: 1984-10-31 Účinnost: 1985-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 28 0111

ČSN 28 0112 (280112)
Kolejová vozidla. Motorové lokomotivy. Zkoušení a dodávání
Katalogové číslo: 23163 Cena: 230 Kč
Vydána: 1985-12-13 Účinnost: 1986-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 28 0112

ČSN EN 15566 (280119)
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka
Katalogové číslo: 517493 Cena: 570 Kč
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15566

ČSN EN 15020 (280120)
Železniční aplikace - Nouzové spřáhlo - Požadavky na vlastnosti, specifická geometrie rozhraní, metody zkoušení
Katalogové číslo: 516198 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15020

ČSN EN 15153-1 (280121)
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 1: Čelní světlomety, poziční a koncová světla pro železniční vozidla
Katalogové číslo: 510909 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15153-1

ČSN EN 15153-2 (280121)
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 2: Výstražné houkačky pro železniční vozidla
Katalogové číslo: 512189 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15153-2

ČSN EN 15153-3 (280121)
Drážní aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 3: Vnější výstražná světelná zařízení pro městské dráhy
Katalogové číslo: 515275 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-07-01 Účinnost: 2022-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15153-3

ČSN EN 15153-4 (280121)
Drážní aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 4: Vnější výstražná zvuková zařízení pro městskou kolejovou dopravu
Katalogové číslo: 513012 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15153-4

ČSN EN 15152 (280125)
Železniční aplikace - Čelní skla pro vlakové kabiny
Katalogové číslo: 508759 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-02-01 Účinnost: 2020-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15152

ČSN EN 15551 (280127)
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Nárazníky
Katalogové číslo: 516197 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15551

ČSN EN 45545-1 (280160)
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 1: Obecně
Katalogové číslo: 93920 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-10-01 Účinnost: 2013-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 45545-1

ČSN EN 45545-2 (280160)
Drážní aplikace - Protipožání ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí
Katalogové číslo: 512185 Cena: 440 Kč
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 45545-2

ČSN EN 45545-3 (280160)
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran
Katalogové číslo: 93919 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-10-01 Účinnost: 2013-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.14t, Oprava 2 8.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 45545-3

ČSN EN 45545-4 (280160)
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti
Katalogové číslo: 93918 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-10-01 Účinnost: 2013-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 45545-4

ČSN EN 45545-5 +A1 (280160)
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 5: Požadavky na protipožární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel
Katalogové číslo: 99679 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-04-01 Účinnost: 2016-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 45545-5 +A1

ČSN EN 45545-6 (280160)
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 6: Systémy protipožární ochrany a jejího řízení
Katalogové číslo: 93917 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-10-01 Účinnost: 2013-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 45545-6

ČSN EN 45545-7 (280160)
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny
Katalogové číslo: 93916 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-10-01 Účinnost: 2013-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 45545-7

ČSN EN 16989 (280161)
Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška chování úplného sedadla při požáru
Katalogové číslo: 507202 Cena: 550 Kč
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16989

ČSN EN 17084 (280162)
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška toxicity materiálů a komponent
Katalogové číslo: 515294 Cena: 440 Kč
Vydána: 2022-08-01 Účinnost: 2022-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17084