Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 2803 - Výpočty, konstrukční směrnice

Zobrazit obsah třídy 28

ČSN EN 15016-1 (280305)
Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 1: Všeobecné zásady
Katalogové číslo: 73617 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15016-1

ČSN EN 15016-1 (280305)
Železniční aplikace - Technické výkresy - Část 1: Obecné zásady
Katalogové číslo: 518381 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2024-02-01 Účinnost: 2024-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15016-1

ČSN EN 15016-2 (280305)
Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 2: Seznamy částí
Katalogové číslo: 73615 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15016-2

ČSN EN 15016-2 (280305)
Železniční aplikace - Technické výkresy - Část 2: Seznamy částí
Katalogové číslo: 518382 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2024-02-01 Účinnost: 2024-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15016-2

ČSN EN 15016-3 (280305)
Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 3: Změny technických dokumentů
Katalogové číslo: 73616 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15016-3

ČSN EN 15016-3 (280305)
Železniční aplikace - Technické výkresy - Část 3: Změny technických dokumentů
Katalogové číslo: 518383 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2024-02-01 Účinnost: 2024-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15016-3

ČSN EN 15016-4 (280305)
Drážní aplikace - Technické dokumenty - Část 4: Výměna dat
Katalogové číslo: 517876 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2023-11-01 Účinnost: 2023-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15016-4

ČSN EN 14363 +A2 (280307)
Železniční aplikace - Zkoušení a simulace pro schvalování železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností - Jízdní chování a stacionární zkoušky
Katalogové číslo: 518482 Cena: 1 270 Kč
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14363 +A2

ČSN P CEN/TS 17843 (280308)
Železniční aplikace - Vyšetřování na vozidlech pro kvantifikaci zatížení koleje v obloucích o poloměrech do 250 m
Katalogové číslo: 516574 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17843

ČSN 28 0312 (280312)
Obrysy pro kolejová vozidla s rozchodem 1435 a 1520 mm. Technické předpisy
Katalogové číslo: 6377 Cena: 550 Kč
Vydána: 1976-04-16 Účinnost: 1977-11-01
Změny a opravy: Za 12.85t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 28 0312

ČSN 28 0318 (280318)
Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách
Katalogové číslo: 96727 Cena: 440 Kč
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
Změny a opravy: Z1 11.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 28 0318

ČSN EN 12663-1 +A1 (280320)
Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 1: Lokomotivy a vozidla osobní dopravy (a alternativní metoda pro nákladní vozy)
Katalogové číslo: 97533 Cena: 350 Kč
Vydána: 2015-06-01 Účinnost: 2015-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12663-1 +A1

ČSN EN 12663-2 (280320)
Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 2: Nákladní vozy
Katalogové číslo: 86893 Cena: 440 Kč
Vydána: 2010-10-01 Účinnost: 2010-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12663-2

ČSN EN 15227 (280321)
Železniční aplikace - Požadavky na kolizní odolnost kolejových vozidel
Katalogové číslo: 512190 Cena: 440 Kč
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15227

ČSN EN 16404 (280322)
Železniční aplikace - Požadavky na nakolejování a vyprošťování drážních vozidel
Katalogové číslo: 500271 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16404

ČSN EN 14752 +A1 (280326)
Železniční aplikace - Boční vstupní systémy kolejových vozidel
Katalogové číslo: 515049 Cena: 570 Kč
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14752 +A1

ČSN EN 16116-1 (280327)
Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 1: Vozidla osobní dopravy, zavazadlové vozy a lokomotivy
Katalogové číslo: 518483 Cena: 230 Kč
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16116-1

ČSN EN 16116-2 (280327)
Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a související přístup pro personál - Část 2: Nákladní vozy
Katalogové číslo: 514697 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16116-2

ČSN EN 16839 (280329)
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Uspořádání čelníku
Katalogové číslo: 518487 Cena: 440 Kč
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16839

ČSN EN 16910-1 (280330)
Železniční aplikace - Vozidla - Požadavky na nedestruktivní zkoušení pojezdu při údržbě - Část 1: Dvojkolí
Katalogové číslo: 506049 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16910-1

ČSN EN 17023 (280331)
Železniční aplikace - Údržba železničních vozidel - Tvorba a změna plánu údržby
Katalogové číslo: 513428 Cena: 440 Kč
Vydána: 2021-11-01 Účinnost: 2021-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17023

ČSN EN 17095 (280332)
Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Záznamy o údržbě
Katalogové číslo: 509403 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17095

ČSN EN 17018 (280333)
Drážní aplikace - Údržba drážních vozidel - Termíny a definice
Katalogové číslo: 513024 Cena: 350 Kč
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17018

ČSN 28 0338 (280338)
Obrysy pro kolejová vozidla metra
Katalogové číslo: 16226 Cena: 190 Kč
Vydána: 1994-05-01 Účinnost: 1994-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 28 0338

ČSN EN 15273-1 +A1 (280340)
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla
Katalogové číslo: 501810 Cena: 1 530 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-05-01 Účinnost: 2017-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15273-1 +A1

ČSN EN 15273-2 +A1 (280340)
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy vozidel
Katalogové číslo: 501811 Cena: 2 050 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-05-01 Účinnost: 2017-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15273-2 +A1

ČSN EN 15273-3 +A1 (280340)
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 3: Průjezdné průřezy tratí
Katalogové číslo: 501812 Cena: 1 270 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-05-01 Účinnost: 2017-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15273-3 +A1

ČSN EN 16235 (280350)
Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik kolejových vozidel - Nákladní vozy - Podmínky pro upuštění od jízdních zkoušek podle EN 14363 u nákladních vozů s definovanými charakteristikami
Katalogové číslo: 96358 Cena: 570 Kč
Vydána: 2014-12-01 Účinnost: 2015-01-01
Změny a opravy: Oprava 1 1.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16235

ČSN EN ISO 3095 (280350)
Akustika - Železniční aplikace - Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly
Katalogové číslo: 94904 Cena: 550 Kč
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3095

ČSN EN 17285 (280351)
Drážní aplikace - Akustika - Měření zvukových výstražných signálů dveří
Katalogové číslo: 512191 Cena: 350 Kč
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17285

ČSN EN 15302 (280355)
Železniční aplikace - Metoda stanovení ekvivalentní konicity - Definice a metody vyhodnocení
Katalogové číslo: 513927 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15302

ČSN EN 15663 +A1 (280360)
Železniční aplikace - Referenční hmotnosti vozidel
Katalogové číslo: 508061 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15663 +A1