Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 2805 - Pojezdy a podvozky

Zobrazit obsah třídy 28

ČSN EN 13749 (280505)
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Metoda specifikování pevnostních požadavků na rámy podvozků
Katalogové číslo: 514701 Cena: 440 Kč
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13749

ČSN EN 15827 (280506)
Železniční aplikace - Požadavky na podvozky a pojezdy
Katalogové číslo: 89339 Cena: 570 Kč
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15827

ČSN EN 15313 (280510)
Železniční aplikace - Požadavky na dvojkolí v provozu - Údržba dvojkolí v provozu na vozidlech a po demontáži
Katalogové číslo: 503165 Cena: 770 Kč
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15313

ČSN EN 13103-1 +A1 (280513)
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Část 1: Konstrukční metoda pro nápravy s vnějšími ložiskovými čepy
Katalogové číslo: 517050 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-07-01 Účinnost: 2023-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13103-1 +A1

ČSN P CEN/TS 13103-2 (280513)
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Část 2: Konstrukční metoda pro nápravy s vnitřními ložiskovými čepy
Katalogové číslo: 510981 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-12-01 Účinnost: 2021-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 13103-2

ČSN EN 15654-1 +A1 (280515)
Železniční aplikace - Měření svislých sil na kolech a dvojkolích - Část 1: Měřicí místa v koleji pro vozidla za provozu
Katalogové číslo: 518488 Cena: 350 Kč
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15654-1 +A1

ČSN EN 15654-2 (280515)
Železniční aplikace - Měření svislých sil na kolech a dvojkolích - Část 2: Dílenská zkouška nových, změněných a opravovaných vozidel
Katalogové číslo: 507830 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15654-2

ČSN EN 13260 (280520)
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Dvojkolí - Požadavky na výrobek
Katalogové číslo: 511517 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13260

ČSN EN 13262 (280521)
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Požadavky na výrobek
Katalogové číslo: 511519 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13262

ČSN EN 13261 (280522)
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek
Katalogové číslo: 511518 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13261

ČSN EN 13979-1 (280525)
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola
Katalogové číslo: 514702 Cena: 550 Kč
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13979-1

ČSN EN 13715 (280526)
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Jízdní obrysy kol
Katalogové číslo: 512188 Cena: 340 Kč
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13715

ČSN EN 12080 +A1 (280530)
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska
Katalogové číslo: 516766 Cena: 440 Kč
Vydána: 2023-03-01 Účinnost: 2023-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12080 +A1

ČSN EN 12082 +A1 (280535)
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti
Katalogové číslo: 514016 Cena: 440 Kč
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12082 +A1

ČSN EN 12081 (280540)
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva
Katalogové číslo: 506470 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12081

ČSN EN 14865-1 +A1 (280541)
Železniční aplikace - Maziva nápravových ložisek - Část 1: Metoda zkoušení mazacích schopností
Katalogové číslo: 88117 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-05-01 Účinnost: 2011-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14865-1 +A1

ČSN EN 14865-2 +A2 (280541)
Železniční aplikace - Maziva nápravových ložiskových skříní - Část 2: Metoda zkoušení mechanické odolnosti do rychlosti vozidel až 200 km/h
Katalogové číslo: 87698 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14865-2 +A2

ČSN EN 15437-1 +A1 (280542)
Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 1: Traťová zařízení a ložisková skříň železničních vozidel
Katalogové číslo: 517954 Cena: 340 Kč
Vydána: 2023-10-01 Účinnost: 2023-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15437-1 +A1

ČSN EN 15437-2 +A1 (280542)
Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 2: Požadavky na technické vlastnosti a konstrukci palubních systémů sledování teploty
Katalogové číslo: 517955 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-10-01 Účinnost: 2023-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15437-2 +A1

ČSN EN 15049 (280550)
Železniční aplikace - Součásti závěsu - Ocelové torsní tyče
Katalogové číslo: 79873 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-02-01 Účinnost: 2008-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15049

ČSN EN 15427-1-1 (280555)
Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 1-1: Mazací zařízení a nanášení - Mazání okolků
Katalogové číslo: 516079 Cena: 350 Kč
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15427-1-1

ČSN EN 15427-2-1 (280555)
Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 2-1: Vlastnosti a charakteristiky - Maziva okolku
Katalogové číslo: 515511 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15427-2-1

ČSN P CEN/TS 15427-1-2 (280555)
Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 1-2: Vybavení a aplikace - Materiály temene kolejnice
Katalogové číslo: 512388 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15427-1-2

ČSN P CEN/TS 15427-1-3 (280555)
Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 1-3: Vybavení a aplikace - Přilnavé materiály
Katalogové číslo: 512939 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-11-01 Účinnost: 2021-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15427-1-3

ČSN P CEN/TS 15427-2-2 (280555)
Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 2-2: Vlastnosti a charakteristiky - Materiály temene kolejnice
Katalogové číslo: 512389 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15427-2-2

ČSN P CEN/TS 15427-2-3 (280555)
Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 2-3: Vlastnosti a charakteristiky - Přilnavé materiály
Katalogové číslo: 512938 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-11-01 Účinnost: 2021-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15427-2-3

ČSN EN 17069-1 (280560)
Železniční aplikace - Systémy a postupy změny rozchodu koleje - Část 1: Automatické systémy měnitelného rozchodu
Katalogové číslo: 507831 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17069-1