Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 2813 - Vozidla městské dopravy

Zobrazit obsah třídy 28

ČSN 28 1300 (281300)
Tramvajová vozidla - Technické požadavky a zkoušky
Katalogové číslo: 51611 Cena: 340 Kč
Vydána: 1998-06-01 Účinnost: 1998-07-01
Změny a opravy: Z1 3.02t, Z2 12.06t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 28 1300

ČSN 28 1310 (281310)
Vozy metra pro přepravu cestujících - Základní technické požadavky a zkoušky
Katalogové číslo: 53755 Cena: 350 Kč
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
Změny a opravy: Z1 3.02t, Z2 12.06t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 28 1310

ČSN EN ISO 19659-1 (281346)
Železniční aplikace - Systémy vytápění, větrání a klimatizace pro vozidla - Část 1: Termíny a definice
Katalogové číslo: 518384 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2024-02-01 Účinnost: 2024-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19659-1