Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3002 - Vozidla pro dopravu osob

Zobrazit obsah třídy 30

ČSN EN 16230-1 +A1 (300204)
Motokáry pro volný čas - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro motokáry
Katalogové číslo: 97156 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16230-1 +A1

ČSN EN 16230-2 (300204)
Motokáry pro volný čas - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení pro motokáry
Katalogové číslo: 501808 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-05-01 Účinnost: 2017-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16230-2

ČSN EN ISO 14469 (300220)
Silniční vozidla - Konektor pro doplňování stlačeného zemního plynu
Katalogové číslo: 504059 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14469

ČSN EN ISO 12617 (300225)
Silniční vozidla - Konektor pro doplňování zkapalněného zemního plynu - 3,1 MPa konektor
Katalogové číslo: 502880 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12617

ČSN EN ISO 16380 (300228)
Silniční vozidla - Plnicí přípojka pro míchaná paliva
Katalogové číslo: 505926 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16380

ČSN 30 0250 (300250)
Trolejbusy - Technické požadavky a zkoušky
Katalogové číslo: 53327 Cena: 340 Kč
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
Změny a opravy: Z1 10.09t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 30 0250

ČSN EN 13447 (300251)
Elektricky poháněná silniční vozidla - Terminologie
Katalogové číslo: 64933 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-09-01 Účinnost: 2002-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13447

ČSN EN 1821-2 (300255)
Elektricky poháněná silniční vozidla - Měření schopnosti provozu na silnici - Část 2: Hybridní tepelně elektrická vozidla
Katalogové číslo: 57598 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2000-04-01 Účinnost: 2000-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1821-2

ČSN EN 1986-2 (300256)
Elektricky poháněná silniční vozidla - Měření energetických vlastností - Část 2: Hybridní elektrická vozidla s tepelným motorem
Katalogové číslo: 65568 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-01-01 Účinnost: 2003-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1986-2