Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3051 - Elektrické měřicí přístroje

Zobrazit obsah třídy 30

ČSN 30 5100 (305100)
Kontrolní a měřicí přístroje automobilů. Všeobecné technické požadavky. Metody zkoušení
Katalogové číslo: 23283 Cena: 230 Kč
Vydána: 1982-12-17 Účinnost: 1983-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 30 5100

ČSN 30 5102 (305102)
Palivoměry elektrické automobilové. Technické požadavky. Metody zkoušení
Katalogové číslo: 23284 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-01-24 Účinnost: 1983-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 30 5102

ČSN EN 50148 (305110)
Elektronické taxametry
Katalogové číslo: 21860 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50148

ČSN EN 50436-1 ed. 2 (305120)
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu
Katalogové číslo: 96041 Cena: 350 Kč
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
Změny a opravy: Z1 1.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50436-1 ed. 2

ČSN EN 50436-1 ed. 3 (305120)
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu
Katalogové číslo: 518242 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50436-1 ed. 3

ČSN EN 50436-2 ed. 2 (305120)
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 2: Přístroje s náustkem pro měření množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu pro obecné preventivní použití
Katalogové číslo: 96043 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
Změny a opravy: A1 12.15t, Z1 1.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50436-2 ed. 2

ČSN EN 50436-3 (305120)
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 3: Pokyny pro správní orgány, osoby s rozhodovací pravomocí, odběratele a uživatele
Katalogové číslo: 503173 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50436-3

ČSN EN 50436-4 (305120)
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 4: Spojení a digitální rozhraní mezi protialkoholním blokovacím zařízením a vozidlem
Katalogové číslo: 509470 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-02-01 Účinnost: 2020-03-01
Změny a opravy: Z1 5.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50436-4

ČSN EN 50436-4 ed. 2 (305120)
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 4: Spojení a digitální rozhraní mezi protialkoholním blokovacím zařízením a vozidlem
Katalogové číslo: 516805 Cena: 945 Kč
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50436-4 ed. 2

ČSN EN 50436-6 (305120)
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 6: Zabezpečení dat
Katalogové číslo: 97755 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50436-6

ČSN EN 50436-7 (305120)
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 7: Dokument pro instalaci
Katalogové číslo: 503174 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50436-7

ČSN EN 50980-1 (305120)
Zařízení pro dálkové monitorování alkoholu - Zkušební metody a požadavky na výkon - Část 1: Nástroje pro hodnocení programů
Katalogové číslo: 510601 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50980-1