Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3170 - Nekovové materiály. Obecně, zkoušení, výběry apod.

Zobrazit obsah třídy 31

ČSN EN 4387 (317010)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Pravidla pro návrh a prezentaci technických specifikaci
Katalogové číslo: 515493 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4387

ČSN EN 4385 (317011)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Obecný přehled norem - Vazby mezi druhy norem
Katalogové číslo: 515505 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4385

ČSN EN 2744 (317020)
Letectví a kosmonautika. Nekovové materiály. Přednostní teploty pro zkoušení
Katalogové číslo: 20156 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-10-01 Účinnost: 1996-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2744

ČSN EN 2310 (317030)
Letectví a kosmonautika. Zkušební metody pro klasifikaci odolnosti nekovových materiálů proti plameni
Katalogové číslo: 20450 Cena: 230 Kč
Vydána: 1996-12-01 Účinnost: 1997-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2310

ČSN EN 2826 (317031)
Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů pod vlivem sálavého tepla a plamenů - Stanovení plynných složek v kouři
Katalogové číslo: 88418 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-08-01 Účinnost: 2011-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2826

ČSN EN 2825 (317032)
Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů pod vlivem sálavého tepla a plamenů - Stanovení hustoty kouře
Katalogové číslo: 89049 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2825

ČSN EN 2824 (317033)
Letectví a kosmonautika - Chování nekovových materiálů při požáru pod vlivem sálavého tepla a plamenů - Stanovení hustoty kouře a plynných složek v kouři uvolněných z materiálů - Zkušební zařízení, zkušební přístroje a zkušební prostředky
Katalogové číslo: 90237 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2824

ČSN EN 3844-1 (317035)
Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 1: Zkouška svislých malých hořáků - Stanovení šíření svislého plamene
Katalogové číslo: 509032 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 3844-1

ČSN EN 3844-2 (317035)
Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 2: Zkouška vodorovných malých hořáků - Stanovení šíření vodorovného plamene
Katalogové číslo: 509033 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 3844-2

ČSN EN 3844-3 (317035)
Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 3: Zkouška malých hořáků, 45° - Stanovení odolnosti materiálu na šíření plamene a žáru a na pronikání plamene
Katalogové číslo: 509034 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 3844-3

ČSN EN 4415 (317040)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Úzké tkaniny - Technická specifikace
Katalogové číslo: 77352 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-03-01 Účinnost: 2007-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4415

ČSN EN 4416 (317041)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Široké tkaniny - Technická specifikace
Katalogové číslo: 77354 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-03-01 Účinnost: 2007-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4416

ČSN EN 4429 (317042)
Letectví a kosmonautika - Textilie - Zkoušení úzkých tkanin - Stanovení prohnutí osnovy
Katalogové číslo: 77355 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-04-01 Účinnost: 2007-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4429

ČSN EN 4503 (317043)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metoda - Stanovení vodorozpustného chloridu a síranu z vodných výluhů
Katalogové číslo: 94173 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-01-01 Účinnost: 2014-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4503

ČSN EN 4505 (317044)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály -Textilie - Zkušební metoda - Stanovení rozměrové stability
Katalogové číslo: 94174 Cena: 125 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-01-01 Účinnost: 2014-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4505

ČSN EN 4507 (317045)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metoda - Stanovení vodou extrahovatelných látek
Katalogové číslo: 94175 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-01-01 Účinnost: 2014-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4507

ČSN EN 4504 (317046)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metoda - Stanovení pružnosti úzkých tkanin
Katalogové číslo: 94730 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4504

ČSN EN 4426 (317047)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metody - Stanovení vodivosti a pH vodných výluhů
Katalogové číslo: 510389 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4426

ČSN EN 2565 (317050)
Letectví a kosmonautika - Příprava panelů z uhlíkových vláken vyztužených pryskyřicí pro zkušební účely
Katalogové číslo: 94724 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2565

ČSN EN 3675 (317051)
Letectví a kosmonautika - Plán odběru vzorků pro přejímací zkoušky materiálů z aramidové, uhlíkové a skleněné textilní příze
Katalogové číslo: 517039 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-07-01 Účinnost: 2023-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 3675

ČSN EN 2379 (317060)
Letectví a kosmonautika - Tekutiny pro posuzování nekovových materiálů
Katalogové číslo: 506880 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2379

ČSN EN 3001 (317070)
Letectví a kosmonautika - Vrstvy temperovaného skla float pro použití na letadlech - Technická specifikace
Katalogové číslo: 508357 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 3001