Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3175 - Lepidla

Zobrazit obsah třídy 31

ČSN EN 2243-1 (317521)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 1: Smyk jednoduše přeplátovaných spojů
Katalogové číslo: 75285 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-06-01 Účinnost: 2006-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2243-1

ČSN EN 2243-2 (317522)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 2: Odlupování kov-kov
Katalogové číslo: 75012 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-06-01 Účinnost: 2006-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2243-2

ČSN EN 2243-3 (317523)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 3: Zkouška odlupování kov-voštinové jádro
Katalogové číslo: 75011 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-06-01 Účinnost: 2006-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2243-3

ČSN EN 2243-4 (317524)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 4: Tahová zkouška odlupování kov-voštinové jádro odtrhem
Katalogové číslo: 75010 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-06-01 Účinnost: 2006-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2243-4

ČSN EN 2243-5 (317525)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 5: Zkoušky stárnutí
Katalogové číslo: 75009 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-06-01 Účinnost: 2006-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2243-5

ČSN EN 2243-6 (317526)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 6: Stanovení smykového napětí a poměrného posunutí
Katalogové číslo: 75008 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-06-01 Účinnost: 2006-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2243-6

ČSN EN 2781 (317529)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Stanovení tloušťky primeru
Katalogové číslo: 57409 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-11-01 Účinnost: 1999-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2781

ČSN EN 3792 (317531)
Letectví a kosmonautika - Anaerobní polymerovatelné směsi - Technická specifikace
Katalogové číslo: 515504 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 3792

ČSN EN 2667-2 (317540)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Vypěňovací konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 2: Stříhání trubek tlakovou silou
Katalogové číslo: 504738 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-07-01 Účinnost: 2018-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2667-2

ČSN EN 2667-3 (317540)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Vypěňovací konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 3: Poměr rozpínání a obsahu těkavých látek
Katalogové číslo: 509014 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2667-3

ČSN EN 2667-6 (317540)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Vypěňovací konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 6: Stanovení nasákavosti ve vodě
Katalogové číslo: 64730 Cena: 125 Kč
Vydána: 2002-05-01 Účinnost: 2002-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2667-6

ČSN EN 4106 (317550)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Systém konstrukčních lepidel - Nanášení lepidla - Technická specifikace
Katalogové číslo: 93566 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4106

ČSN EN 4488 (317560)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Anaerobní polymerizovatelné směsi - Závity - Krouticí moment 2 N m
Katalogové číslo: 93564 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4488

ČSN EN 4491 (317561)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Anaerobní polymerizovatelné směsi - Závity - Krouticí moment 16 N m
Katalogové číslo: 93561 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4491

ČSN EN 4492 (317562)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Anaerobní polymerizovatelné směsi - Závity - Krouticí moment 19 N m
Katalogové číslo: 93562 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4492

ČSN EN 3861 (317570)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Norma materiálu - Tepelně temperované sodnovápenaté sklo float
Katalogové číslo: 93568 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 3861

ČSN EN 3862 (317571)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Norma materiálu - Chemicky temperované sodnovápenaté sklo float
Katalogové číslo: 93565 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 3862

ČSN EN 3863 (317572)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Zkušební metody - Stanovení rovinnosti
Katalogové číslo: 93570 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 3863

ČSN EN 3866 (317573)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Zkušební metody - Stanovení rysu a povrchového zvlnění
Katalogové číslo: 93567 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 3866

ČSN EN 3864 (317574)
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Zkušební metody - Stanovení pevnosti v ohybu
Katalogové číslo: 93826 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 3864