Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3177 - Vyztužené plasty, kompozity

Zobrazit obsah třídy 31

ČSN EN 2561 (317710)
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Zkouška tahem rovnoběžně se směrem vláken
Katalogové číslo: 26609 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-04-01 Účinnost: 1998-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2561

ČSN EN 2597 (317711)
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Zkouška tahem kolmo na směr vláken
Katalogové číslo: 57014 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2597

ČSN EN 2562 (317712)
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Zkouška ohybem ve směru vláken
Katalogové číslo: 53655 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-01-01 Účinnost: 1999-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2562

ČSN EN 2563 (317714)
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Stanovení smykové pevnosti mezi vrstvami
Katalogové číslo: 53656 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-01-01 Účinnost: 1999-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2563

ČSN EN 2559 (317720)
Letectví a kosmonautika - Uhlíkové prepregy - Stanovení obsahu pryskyřice a vláken a plošné hmotnosti vláken
Katalogové číslo: 53653 Cena: 230 Kč
Vydána: 1999-01-01 Účinnost: 1999-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2559

ČSN EN 2558 (317721)
Letectví a kosmonautika - Uhlíkové prepregy - Stanovení podílu těkavých látek
Katalogové číslo: 53654 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-01-01 Účinnost: 1999-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2558

ČSN EN 2557 (317722)
Letectví a kosmonautika - Uhlíkové prepregy - Stanovení plošné hmotnosti
Katalogové číslo: 53652 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-01-01 Účinnost: 1999-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2557

ČSN EN 2560 (317723)
Letectví a kosmonautika - Uhlíkové prepregy - Stanovení toku pryskyřice
Katalogové číslo: 57015 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2560

ČSN EN 2564 (317724)
Letectví a kosmonautika - Lamináty vyztužené uhlíkovými vlákny - Stanovení obsahu vláken, pryskyřice a pórů
Katalogové číslo: 506590 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2564

ČSN EN 2850 (317725)
Letectví a kosmonautika - Jednosměrné lamináty s termosetovou pryskyřicí a uhlíkovými vlákny - Tlaková zkouška rovnoběžně se směrem vláken
Katalogové číslo: 504084 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2850

ČSN EN 4408-001 (317730)
Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 1: Všeobecná pravidla
Katalogové číslo: 75098 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-02-01 Účinnost: 2006-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4408-001

ČSN EN 4408-006 (317731)
Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 6: Předběžně tvarované části
Katalogové číslo: 74196 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4408-006

ČSN EN 4408-005 (317732)
Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 5: Spojování
Katalogové číslo: 74193 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4408-005

ČSN EN 4408-004 (317733)
Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 4: Části vytvářené navinutím
Katalogové číslo: 74197 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4408-004

ČSN EN 4408-003 (317734)
Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 3: Části se sendvičovým jádrem
Katalogové číslo: 74194 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4408-003

ČSN EN 4408-002 (317735)
Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 2: Laminované části
Katalogové číslo: 74195 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4408-002