Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3179 - Barvy pro nátěry (barvy, laky, ředidla, rozpouštědla apod.)

Zobrazit obsah třídy 31

ČSN EN 3840 (317900)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Technická specifikace
Katalogové číslo: 79809 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 3840

ČSN EN 3212 (317905)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení korozní odolnosti střídavým ponorem v tlumivém roztoku chloridu sodného
Katalogové číslo: 26509 Cena: 125 Kč
Vydána: 1997-12-01 Účinnost: 1998-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 3212

ČSN EN 4160 (317906)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení vlivu tepelné expozice
Katalogové číslo: 89035 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4160

ČSN EN 4593 (317907)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení absorpce slunečního záření
Katalogové číslo: 89380 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-03-01 Účinnost: 2012-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4593

ČSN EN 4159 (317908)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti mikrobiálnímu růstu
Katalogové číslo: 90530 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-07-01 Účinnost: 2012-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4159

ČSN EN 4171 (317909)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro stanovení indexu kyseliny fosforečné
Katalogové číslo: 90531 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-07-01 Účinnost: 2012-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4171

ČSN EN 3665 (317915)
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro nátěrové hmoty - Zkouška odolnosti proti nitkové korozi na slitinách hliníku
Katalogové číslo: 53552 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 3665

ČSN EN 3837 (317916)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Charakteristika a metody přípravy povrchu zkušebních těles slitin hliníku
Katalogové číslo: 509029 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 3837

ČSN EN 3847 (317916)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti sedimentace
Katalogové číslo: 509022 Cena: 125 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 3847

ČSN EN 2434-001 (317920)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 001: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 87780 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2434-001

ČSN EN 2434-002 (317920)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 002: Nátěr s vysokou chemickou odolností
Katalogové číslo: 87771 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2434-002

ČSN EN 2434-003 (317920)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 003: Pružný nátěr s vysokou odolností proti kapalinám pro vnitřní použití
Katalogové číslo: 87770 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2434-003

ČSN EN 2434-004 (317920)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 004: Nátěr s vysokou pružností
Katalogové číslo: 87772 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2434-004

ČSN EN 2434-005 (317920)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 005: Nátěr s vysokou pružností a odolností chemickým látkám pro vojenské účely
Katalogové číslo: 76869 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2434-005

ČSN EN 4588 (317921)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot, odolný proti skluzu
Katalogové číslo: 78826 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-10-01 Účinnost: 2007-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4588

ČSN EN 2436-001 (317923)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 001: Základní požadavky
Katalogové číslo: 76877 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2436-001

ČSN EN 2436-002 (317923)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 002: Nátěr s vysokou korozní odolností
Katalogové číslo: 77132 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-02-01 Účinnost: 2007-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2436-002

ČSN EN 2436-003 (317923)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 003: Nátěr s vysokou odolností proti korozi a kapalinám
Katalogové číslo: 76874 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2436-003

ČSN EN 2436-004 (317923)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 004: Nátěr s vysokou odolností proti korozi a kapalinám se zvýšenou tolerancí k přípravě povrchu
Katalogové číslo: 77133 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-02-01 Účinnost: 2007-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2436-004

ČSN EN 2436-005 (317923)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 005: Nátěr se zvýšenou tolerancí k přípravě povrchu pro venkovní použití
Katalogové číslo: 77134 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-02-01 Účinnost: 2007-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2436-005

ČSN EN 2436-006 (317923)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 006: Nátěr s vysokou odolností proti korozi pro vojenské účely
Katalogové číslo: 77135 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-02-01 Účinnost: 2007-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2436-006

ČSN EN 4508 (317923)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro protiskluzové povlaky - Stanovení smykového tření
Katalogové číslo: 77130 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-02-01 Účinnost: 2007-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4508

ČSN EN 4406 (317924)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový nátěr vytvrzovaný za běžných teplot
Katalogové číslo: 77823 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-06-01 Účinnost: 2007-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4406

ČSN EN 4592 (317925)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro stanovení infračervené odrazivosti
Katalogové číslo: 77822 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-06-01 Účinnost: 2007-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4592

ČSN EN 4158 (317926)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Metoda měření povrchového elektrického odporu vodivých vrstev
Katalogové číslo: 78237 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-08-01 Účinnost: 2007-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4158

ČSN EN 4170 (317927)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metody pro měření odolnosti vůči praskání při opakovaném působení nízkých teplot
Katalogové číslo: 79810 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4170

ČSN EN 4476 (317928)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Mezivrstva vytvrzovaná za studena
Katalogové číslo: 509210 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4476

ČSN EN 2757 (317930)
Letectví a kosmonautika - Systém konstrukčních lepidel - Zkušební metoda - Stanovení zbytků po vysušení a spalování adhezních základových nátěrů
Katalogové číslo: 89232 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2757

ČSN EN 4687 (317931)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový základní nátěr bez obsahu chromanů (nezabraňující korozi) vytvrzovaný za běžné teploty - Základní nátěr bez obsahu chromanů pro vojenské účely
Katalogové číslo: 512543 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4687

ČSN EN 4688 (317932)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozivzdorný dvousložkový epoxidový základní nátěr s obsahem chromanů vytvrzovaný za běžné teploty - Vysoká odolnost proti korozi pro vojenské účely
Katalogové číslo: 512544 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4688

ČSN EN 4689 (317933)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžné teploty - Nátěr s vysokou pružností a odolností chemickým látkám pro vojenské účely
Katalogové číslo: 512545 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4689

ČSN EN 4594 (317934)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyurethanový nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Nadzvuková odolnost proti korozi
Katalogové číslo: 93572 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4594

ČSN EN 4595 (317935)
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyurethanový nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Podzvuková odolnost proti korozi
Katalogové číslo: 93559 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 4595