Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3189 - Mazadla a mazací systémy

Zobrazit obsah třídy 31

ČSN EN 2491 (318905)
Letectví a kosmonautika - Pevná maziva na bázi sulfidu molybdeničitého - Metody vytváření povlaku
Katalogové číslo: 89219 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 2491

ČSN EN 3021 (318906)
Letectví a kosmonautika - Maziva se suchým filmem sulfidu molybdeničitého, bezgrafitová a bezhalogenová - Technická specifikace
Katalogové číslo: 505345 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 3021

ČSN EN 3026 (318910)
Letectví a kosmonautika. Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv. Zkouška koroze na ocelových vzorcích
Katalogové číslo: 19610 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-05-01 Účinnost: 1996-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 3026

ČSN EN 3027 (318911)
Letectví a kosmonautika. Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv. Zkouška solnou mlhou
Katalogové číslo: 19611 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-05-01 Účinnost: 1996-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 3027

ČSN EN 3030 (318912)
Letectví a kosmonautika. Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv. Obsah pevných složek
Katalogové číslo: 19612 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-05-01 Účinnost: 1996-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 3030

ČSN EN 3032 (318913)
Letectví a kosmonautika. Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv. Měření tloušťky
Katalogové číslo: 19613 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-05-01 Účinnost: 1996-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 3032